Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
  • Services
  • Over ons
  • Nieuws
April 2024

Visie op Asset allocatie

  • ‘No landing’ scenario voor de VS lijkt ons te optimistisch
  • Moet de Fed de rente wel verlagen?
  • Winst nemen op overweging Japanse aandelen

De wereldwijde aandelenmarkt rally zette door in maart, waarbij de MSCI All Country World Index voor de vijfde opeenvolgende maand steeg, met een maandrendement van 3,1% en een kwartaalrendement van 8,2%. In feite bereikten de Nikkei (+4,2%) en de S&P 500 (+3,2%) beide nieuwe recordhoogtes in maart. In tegenstelling tot de voorgaande maanden, was de rally in maart meer in balans en minder gedreven door de dominantie van technologieaandelen. De MSCI Eurozone liet sterke prestaties zien (+4,4%), dankzij meewind van verwachte renteverlagingen en voorzichtig verbeterende wereldwijde economische omstandigheden. Ondertussen bleven Chinese aandelen achter vanwege een teleurstellende stimuleringsaankondiging tijdens het Nationale Volkscongres.

 Staatsobligaties zagen positieve rendementen in maart, met een stijging van de Bloomberg US Treasury Index en de Pan-Europese Index met respectievelijk 0,6% en 1,0%. Deze winsten compenseerden echter slechts gedeeltelijk eerdere verliezen, aangezien hoger dan verwachte inflatiegegevens in de VS leidden tot negatieve totaalrendementen van -2,1% voor obligaties voor het kwartaal (Bloomberg Global Aggregate Index). Binnen het bedrijfsobligaties presteerden Europese

(+1,6%) en Amerikaanse hoogrentende obligaties (+1,5%) beter dan obligaties met een hoge rating in het eerste kwartaal, dankzij hun lagere rentegevoeligheid en de algehele hogere risicobereidheid onder marktdeelnemers. Schulden van opkomende markten zagen een kwartaalrendement van 1,4%, aangezien het voordeel van hoge reële rendementen compenseerde voor de negatieve effecten van een versterkende Amerikaanse dollar.

 Hoewel de aandelenrally van 2023 grotendeels werd aangedreven door lagere rentes, als gevolg van de hoop op een draai van de centrale bank, werd de rally van dit jaar voornamelijk gevoed door robuuste bedrijfswinsten en bemoedigende macro-economische gegevens. Marktpartijen hebben over het algemeen ontmoedigende signalen en strenge commentaren van centrale bankiers genegeerd, ondanks enkele aanvankelijke negatieve reacties. Beleggers verwachten dat de deflatie zal aanhouden en dat centrale banken in de tweede helft van 2024 zullen beginnen met renteverlagingen. Bovendien houden ze rekening met een milde en kortstondige vertraging in de wereldeconomie, die naar verwachting zal worden gevolgd door een snel herstel. Dit verklaart waarom de rally in maart zich ook verspreidde naar groeigevoelige sectoren.

 Recent teleurstellende (hogere) inflatiegegevens hebben zorgen gewekt over de traject van de Amerikaanse inflatie, waardoor de stabiele kernindex van de persoonlijke consumptie-uitgaven (PCE) prijsindex voor maart een welkome ontwikkeling was. De voorkeursinflatiemaatstaf van de Fed bleef stabiel op 2,8% op jaarbasis. Voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, Jay Powell, steunde deze uitkomst en verklaarde dat deze nauw aansloot bij wat werd verwacht. Powell herhaalde ook zijn verwachting dat de inflatie zal dalen naar 2 procent, zij het via een mogelijk ongelijkmatige trent. Intussen blijven de inflatieverwachtingen voor de middellange termijn van consumenten goed verankerd op 2,8% (Universiteit van Michigan-onderzoek). Inflatie in de eurozone en het VK zag in maart een aanzienlijke verbetering. Met een jaarlijkse inflatie van 2,4% in de eurozone is het doel van 2% van de ECB binnen handbereik. De Zwitserse Nationale Bank initieerde onverwacht de wereldwijde cyclus van renteverlagingen, als eerste centrale bank van een ontwikkeld land die het monetaire beleid sinds de COVID-19-pandemie versoepelde.

 De afgelopen weken hebben we verschillende bemoedigende economische indicatoren uit de VS gezien, allemaal wijzend op een heropleving van de productie en een verminderde kans op een aanstaande recessie. Voor het eerst sinds september 2022 kwam de ISM Manufacturing PMI in het uitbreidingsgebied, het aantal vacatures steeg in februari en de groei van de werkgelegenheid buiten de landbouwsector nam toe in maart. Het GDPNow-model van de Atlanta Fed schat de groei van het BBP in het eerste kwartaal op 2,5%, een stijging van 2,0% halverwege maart. Economen herzien ook hun BBP-groeiprognoses voor de VS voor 2024 naar boven. De sterkere ISM-productie-PMI bevestigt het signaal van verschillende andere indicatoren dat de wereldwijde productiecyclus aan het stabiliseren is. Ook de NBS- en Caixin-productie-PMI's voor China waren verrassend positief. De hogere Ifo-lezing voor Duitsland suggereert ook dat de economische omstandigheden aan het bodemen zijn en dat verwachtingen van lagere inflatie en renteverlagingen het zakelijke en consumentenvertrouwen versterken.

 Robuuste economische omstandigheden hebben de zorgen van beleggers doen toenemen dat de Fed het versoepelen van het beleid zal uitstellen en dit jaar minder renteverlagingen zal doorvoeren, waardoor het rendement op 10-jaars staatsobligaties steeg naar 4,4%, het hoogste niveau sinds november 2023. De ISM-productie-PMI-gegevens voor de VS ontvingen een negatieve reactie van de markten. In feite nam de prijssubindex toe, voornamelijk beïnvloed door de vaak volatiele grondstofprijzen. Ondanks dat de werkgelegenheids-sub index verbetering toonde, blijft deze zwak. Verder blijft de langetermijntrend van de vooruitziende openings-, vertrek- en aanwervingspercentages wijzen op een vertraging van de loongroei vooruit en de toonaangevende indicator voor aanwervingsplannen van NFIB blijft op een goed gevestigde neerwaartse trend. Beleggers zullen nauwlettend de volgende rapporten in de gaten houden om te zien of de arbeidsmarkt vooruitgang boekt of dat de gegevens beginnen te wijzen op een aanhoudende vertraging.

 We verwachten dat afnemende inflatie, positieve economische groei, lagere rentetarieven en stijgende bedrijfswinsten een gunstige omgeving zullen bieden voor aandelenmarkten. Echter, het optimisme is al hoog, waardoor ze kwetsbaar zijn voor winstnemingen. Als gevolg daarvan handhaven we een neutrale houding ten opzichte van wereldwijde aandelen. Na de sterke prestaties van de Japanse aandelen, nemen we winst en verlagen Japan tot zijn benchmarkgewicht. Zoals altijd staan de markten voor verschillende risico's van economische, monetaire en politieke factoren die volatiliteit kunnen veroorzaken. Geopolitiek zorgt ook voor zorgen, met de prijs van WTI ruwe olie die de $ 85 passeert vanwege zorgen dat de spanningen tussen Israël en Iran weer oplopen. Daarom is het cruciaal om een goed gediversifieerde portefeuille te onderhouden. Gelukkig hebben beleggers momenteel een breed scala aan mogelijkheden om te diversifiëren en de veerkracht van hun portefeuilles te verbeteren.

 

In de bijlage vindt u onze Asset Allocation Update voor de maand april.

Asset Allocatie April 2024

Jan-Willem Verhulst

Jan-Willem Verhulst

CIO

Email Jan-Willem


© Van Lanschot Kempen 2024Over onsDisclaimerPrivacy and CookiesAlgemene informatieVan Lanschot Kempen corporate