Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
  • Services
  • Over ons
  • Nieuws
Februari 2024

Visie op Asset Allocatie

  • Aandelenweging van onderwogen naar neutraal
  • Kans op zachte landing VS neemt toe
  • Japanse beurs blijft aantrekkelijk

De aandelenmarkten waren in januari gemengd, waarbij de aandelen van ontwikkelde markten stegen terwijl opkomende markten negatieve rendementen lieten zien. De wereldwijde aandelen (MSCI All Country World Index) eindigden januari met een totaalrendement van 0,6%. De drijvende kracht hierachter was de stijging van 1,7% voor de S&P 500, gesteund door robuuste economische gegevens uit de VS en het optimisme dat renteverlagingen de markten gedurende het jaar zullen versterken. Met een winst van 8,5% was Japan de best presterende markt van de maand. Verrassend lage looncijfers hebben de markten ertoe aangezet de waarschijnlijkheid van de opheffing van het beleid van negatieve rentevoeten (NIRP) op korte termijn te heroverwegen. Bovendien hebben percepties van beter corporate governance mogelijk de buitenlandse interesse in Japanse aandelen gestimuleerd. Voor vastrentende beleggingen was de omgeving minder gunstig omdat robuuste groeicijfers samen met weerstand van bepaalde centrale bankiers de verwachtingen voor renteverlagingen temperden. Zowel de Amerikaanse als Duitse 10-jaarsrendementen stegen licht naar respectievelijk 3,95% en 2,16%.

 

Het sentiment op de aandelenmarkt was gedurende het grootste deel van de maand positief, te midden van toenemende hoop op een zachte landing voor de Amerikaanse economie. De groei van het bruto binnenlands product (bbp) van het vierde kwartaal van 3,3% overtrof de verwachtingen van de meeste economen. Deze voorstelling van krachtige groei werd verder ondersteund door recente signalen van robuust consumentenvertrouwen, een veerkrachtige arbeidsmarkt en de opleving in de inkoopmanagersindices (PMI's). Ondertussen stelde inflatiecijfers investeerders gerust dat de inflatie op weg is naar het streefniveau van de centrale bank en dat de Federal Reserve op koers lag om de rente vroeg in het jaar te verlagen. Het marktvertrouwen werd echter getemperd door signalen van de Fed tijdens haar beleidsvergadering op 31 januari die als meer havikachtig werden beschouwd dan verwacht. De Fed zei dat het comité van mening is dat het passend zal zijn om vast te houden aan de huidige 5.25%-5.50% range totdat het meer vertrouwen heeft gekregen dat de inflatie duurzaam naar het streefpercentage van 2 procent beweegt. De opmerkingen van centrale bankiers stelden degenen teleur die hoopten dat de rentetarieven snel zouden dalen. We denken echter dat het minder relevant is of de Fed de rentetarieven in maart of mei begint te verlagen. Het is belangrijker om de focus te behouden op de bredere context, waarin aanhoudende desinflatie de weg zou moeten effenen voor monetaire versoepeling dit jaar.

 

De ECB handhaafde de rentetarieven op zijn januari-vergadering. ECB-president Christine Lagarde zei echter dat "het desinflatieproces aan het werk is" en opende ook de deur naar lagere rentetarieven. De groei in de eurozone stagneert nog steeds. Het blijft nog te bezien of de stabilisatie in sommige voorlopende indicatoren wijst op een duurzaam herstel. De Chinese economie blijft ook worstelen. De Chinese aandelenmarkt presteerde vrij slecht, waarbij de MSCI China in januari 10,4% verloor. De verkoopgolf wordt gedreven door aanhoudende zwakte in de Chinese economie en een gestage en voortdurende ineenstorting van het sentiment onder beleggers. Het lijkt erop dat de zwakte op de aandelenmarkt de pijngrens voor beleidsmakers heeft bereikt, die steeds waakzamer worden voor een vicieuze cirkel van verslechterend beleggerssentiment en een negatief welvaartseffect in de reële economie. De afgelopen dagen vertonen Chinese aandelen tekenen van een bodemvorming nu de overheid heeft ingegrepen om de markt te ondersteunen.

 

In ons beleggingsbeleid waren we al enige tijd onderwogen in aandelen, omdat we ons zorgen maakten over de impact van scherpe monetaire verkrapping. Hoewel de zorgen niet volledig zijn verdwenen, hebben we steeds meer bewijs dat het scenario van een zachte landing voor de Amerikaanse economie zich ontvouwt. We hebben besloten onze aandelenallocatie te verhogen naar "neutraal" en hebben ervoor gekozen onze overwogen positie in Japan uit te breiden. Het monetaire beleid van Japan is nog steeds erg ruim. De trend in de bedrijfswinsten is de laatste tijd sterker geweest dan in de VS en Europa. Bovendien kan een opwaardering van de Japanse yen, die zou kunnen dienen als een veilige haven in het geval van negatieve markt- of economische gebeurtenissen, enige bescherming bieden.

 

In de bijlage vindt u onze Asset Allocation update voor de maand februari

 

 

Visie op Asset Allocatie februari 2024

Jan-Willem Verhulst

Jan-Willem Verhulst

CIO

Email Jan-Willem


© Van Lanschot Kempen 2024Over onsDisclaimerPrivacy and CookiesAlgemene informatieVan Lanschot Kempen corporate