Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
  • Services
  • Over ons
  • Nieuws
Januari 2024

Visie op Asset Allocatie

  • Aandelen beginnen 2024 aarzelend, na sterk jaareinde 2023
  • Inflatie lijkt toch tijdelijk, maar ECB aarzelt om rente te verlagen
  • Obligaties relatief aantrekkelijk ten opzichte van aandelen

 

In de loop van 2023 was het marktsentiment ongewoon volatiel: het verschoof van zorgen over een recessie aan het begin van het jaar naar een veerkrachtige groei in de zomer, naar een visie van hogere (rente)tarieven voor langere tijd, en sloot het jaar af met een focus op verwachte toekomstige renteverlagingen. De daling van de inflatie en de milde toon in communicatie van de Federal Reserve hebben de bezorgdheid van het vorige kwartaal effectief weggenomen. Tijdens de laatste beleidsvergadering van het jaar legde de Federal Reserve de basis voor een versoepeling in 2024, zoals blijkt uit de prognose van topfunctionarissen, die drie renteverlagingen van 25 basispunten voorspelde voor heel 2024. De groeiende opwinding dat centrale banken de rente eerder zouden verlagen dan aanvankelijk verwacht, leidde tot een "bijna allesomvattende rally".

Wereldwijde aandelen beleefden hun gunstigste jaar sinds 2019, gestuwd door optimisme rond snelle renteverlagingen door de Federal Reserve en verwachtingen voor een consistente, veerkrachtige economische achtergrond. De MSCI All Country World Index behaalde een rendement van 22,2% in 2023, vooral gestimuleerd door een sterke prestatie in de afgelopen twee maanden. De belangrijkste drijfveer achter deze rally waren de sterke prestaties van de top techbedrijven en AI-aandelen.

De vastrentende markten hebben een tumultueus jaar achter de rug, dat werd gekenmerkt door veranderende perspectieven op het traject van het Amerikaanse monetaire beleid. Ondanks de ups en downs van de markt leverden vastrentende beleggingen een robuust jaarrendement op. De laatste wending kwam in het laatste kwartaal van het jaar, toen de rendementen op 10-jaars Treasuries en Duitse Bunds met bijna 100 basispunten daalden. De Bloomberg US Treasury-index, die eerder een negatief rendement liet zien, veerde op en leverde eind 2023 een rendement van 4,1%.

De snelle wereldwijde opleving aan het einde van 2023 kan het momentum voor 2024 echter beperken. Omdat de markt rekening houdt met ongeveer twee keer het aantal verlagingen dat de puntgrafiek van de Federal Reserve suggereert en er zich een consensus vormt rond een zachte landing, beginnen verschillende segmenten van de markt met zeer hoge verwachtingen aan 2024. Hoewel we recente berichtgeving van de Fed geruststellend vinden, blijven we sceptisch over het optimisme dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling van de centrale bank zonder de arbeidsmarkt en de economische groei te schaden. De wereldwijde groei blijft onder de trend en de omstandigheden vertonen geen duidelijke tekenen van verbetering. Tegelijkertijd lijken de winstramingen te optimistisch. De inflatie zal waarschijnlijk in een geleidelijker tempo afnemen naarmate prijsvergelijkingen van jaar tot jaar minder gunstig worden, waardoor de kans op teleurstellingen bij beleggers en tegenvallers op de aandelenmarkt toeneemt.

De aandelenmarkten zijn het jaar wat wankel begonnen. Zo'n adempauze was te verwachten, gezien het snelle tempo van de rally tegen het einde van 2023. Ondanks tekenen van een geleidelijke afkoeling van de arbeidsmarkt wijzen de laatste macrocijfers er bovendien niet op dat de Fed de rente snel zal verlagen. Wij denken dat de huidige inprijzing van 60% kans op een eerste renteverlaging in maart te optimistisch is. Gezien de waarschijnlijkheid van aanstaande renteverlagingen handhaven we onze positieve visie op vastrentende waarden en verwachten we potentiële winsten voor kwaliteitsobligaties naarmate de economische groei afneemt en de rente daalt. Maar omdat de marktverwachtingen voor renteverlaging momenteel te ver naar beneden doorschieten, kunnen beleggers aantrekkelijkere instapmomenten in de toekomst vinden, gezien de mogelijkheid van tijdelijke stijgingen van de rente.
 
In de bijlage vindt u onze Asset Allocation Update voor de maand januari.

Visie op Asset Allocatie januari 2024

Jan-Willem Verhulst

Jan-Willem Verhulst

CIO

Email Jan-Willem


© Van Lanschot Kempen 2024Over onsDisclaimerPrivacy and CookiesAlgemene informatieVan Lanschot Kempen corporate