Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
  • Services
  • Over ons
  • Nieuws
Maart 2024

Visie op Asset Allocatie

  • Aandelenmarkten vestigen records
  • Renteverlagingen komen later
  • Positie Amerikaanse staatsobligaties verlaagd ten gunste van eurozone

Na een voorzichtige opwaartse beweging in januari, verbeterde het sentiment op de wereldwijde aandelenmarkten aanzienlijk in februari, met winsten in alle belangrijke regio's. De MSCI All Country World Index noteerde een totaalrendement van 4,3% voor de maand, met de Nikkei 225 (+4,9%) en de S&P 500 (+5,3%) die beide nieuwe recordhoogtes bereikten. Chinese aandelen presteerden beter dan hun internationale tegenhangers, met een stijging van 8,6% nadat Beijing verschillende ondersteunende maatregelen aankondigde.

 

Deze positieve trend op de wereldmarkten vond plaats ondanks zorgen over het voorspelde tempo van renteverlagingen door de Fed, met name na een hoger-dan-verwachte inflatie, de gemeten Amerikaanse CPI (3,1%), in januari. De markten voor vastrentende waarden kwamen onder druk te staan omdat de markt de hoop op vroege en snelle renteverlagingen door de Fed terugschaalde (Bloomberg US Treasury Index: -1,3%). Ook de rendementen in de eurozone zagen een soortgelijke stijging. We vermoeden dat de aanpassing van de rentevoet bijna voorbij is. De laatste inflatiecijfers hielden de deflatoire trend intact, aangezien de nauwlettend gevolgde persoonlijke consumptie-uitgaven (PCE) precies overeenkwamen met de verwachtingen.

 

De markt heeft zich afgestemd op de mediane schatting van de Federal Reserve in december, die projecteerde dat drie verlagingen dit jaar geschikt zouden zijn. Zo had de markt in januari meer dan zes verlagingen ingeprijsd. Bovendien zijn de verwachtingen voor renteverlagingen door de Europese Centrale Bank (ECB) teruggeschaald naar ongeveer 95 basispunten, van 160 basispunten eind januari en 190 basispunten eind 2023.

 

Hoewel de consensus naar ons niveau van onze twijfels is verschoven, negeerde de markt de recente stijging van de rendementen omdat beleggers zich meer op winsten dan op inflatie concentreerden. De Fed staat effectief stil en recente gegevens suggereren nauwelijks een economie die behoefte heeft aan een stimulans van een ruimer monetair beleid. De werkgelegenheid blijft dicht bij historische dieptepunten, de toename van de werkgelegenheid is nog steeds sterk en lonen stijgen, wat bijdraagt aan de voortzetting van consumentenuitgaven. De laatste enquêtes over bedrijfsactiviteiten waren gemengd, maar consistent met een zachte landing voor de Amerikaanse economie en de laatste arbeidsmarktgegevens boden enig bewijs dat de omstandigheden afkoelen. De gegevens wijzen niet op een onmiddellijke recessie. De economie is niet oververhit en ook niet te ver afgekoeld.

 

Gezien deze dynamiek hebben we ervoor gekozen om onze neutrale houding ten opzichte van aandelen te handhaven. Binnen onze aandelenallocatie hebben we een overwogen positie in Japan, waar de economische cyclus, winstontwikkelingen en expansief monetair beleid een gunstige achtergrond voor aandelen presenteren. Daarentegen zijn we onderwogen in Europa, waar de economische groei blijft achterlopen. Met onze recente verschuiving naar een neutrale positie op Amerikaanse aandelen zien we dit als goed moment om onze dollarblootstelling naar een neutraal niveau te herijken. Onze herallocatie van kortlopende Amerikaanse staatsobligaties naar overheidsobligaties van de eurozone benut de toegenomen aantrekkelijkheid van obligaties in de eurozone na recente rentestijging, waardoor we dichter bij de verwachtingen voor dalende rentetarieven door 2024 komen.

 

In de bijlage vindt u onze Asset Allocation update voor de maand maart 2024

 

 

Visie op Asset Allocatie maart 2024

Jan-Willem Verhulst

Jan-Willem Verhulst

CIO

Email Jan-Willem


© Van Lanschot Kempen 2024Over onsDisclaimerPrivacy and CookiesAlgemene informatieVan Lanschot Kempen corporate