Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
  • Services
  • Over ons
  • Nieuws
August 2023

Visie op asset allocatie

  • Economische vooruitzichten eurozone verslechteren
  • Mogelijk einde aan renteverhogingen Fed en ECB
  • Voorzichtig beleggingsbeleid gehandhaafd

De beleggingsvooruitzichten voor beleggers waren in juli gunstig met relatief stabiele financiële markten, met stijgende rendementen in de VS en Duitsland en een lichte daling in het VK. Aandelen deden het goed (MSCI AC World: 3,7%), met opkomende markten als grootste stijgers, gevolgd door de Pacific, de VS en Europa. De spreads op bedrijfsobligaties daalden, terwijl vastgoed en grondstoffen, met name de olieprijzen, opmerkelijke stijgingen lieten zien.

De Fed lijkt zich steeds meer op haar gemak te voelen bij het idee dat de VS erin zal slagen een recessie te omzeilen en soepel naar een zachte economische vertraging te koersen. Dit vertrouwen lijkt de Fed een zekere mate van overmoed te hebben gegeven in haar vermogen om haar strategie van renteverhogingen vol te houden. Dat beeld wordt versterkt door de eerste inschatting van de groei van het bruto binnenlands product op het tweede kwartaal van 2,4% op jaarbasis. Deze overtrof verwachtingen. Een dergelijk perspectief kan risico's met zich meebrengen, gezien het aanzienlijke tijdsverloop tussen de uitvoering van het beleid en de daadwerkelijke effecten ervan. Het is nog te vroeg om van een absoluut succes te spreken. De kerninflatie (4,8%) blijft een uitdaging en de vertraagde effecten van de hoge rentes werken nog steeds door in het systeem nu leningen met een vaste rente aflopen. Jerome Powell heeft aangegeven dat komende beleidsbeslissingen zullen afhangen van de beschikbare gegevens. Maar gezien onze conservatieve kijk op economische groei verwachten we geen extra renteverhogingen in deze lopende cyclus. De S&P 500 steeg aanzienlijk (+3,2%) op de positieve economische cijfers en het naderende einde van de renteverhogingscyclus.

Ook in de eurozone zijn toekomstige renteverhogingen geen uitgemaakte zaak meer als we de verklaring van ECB-president Lagarde juist interpreteren. De economische situatie in de eurozone wijkt af van die in de VS, omdat de recente veerkracht van de eurozone minder duidelijk is. De samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) voor de eurozone heeft een laagste stand bereikt in acht maanden, hoewel de PMI voor de dienstensector nog steeds op groei wijst. Daarentegen blijft de maakindustrie verzwakken. Indicatoren voor het ondernemersklimaat (Ifo, Economic Sentiment Index) wijzen erop dat het sentiment somberder wordt. Het samenvallen van de hogere kredietkosten en de beperktere toegang tot krediet heeft niet geheel onverwacht geleid tot een verminderde vraag naar krediet, een trend die zorgen baart voor de toekomstige bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen. Ondanks deze minder rooskleurige groeivooruitzichten steeg de MSCI Europe ex-UK Index met 1,3% in de maand.

De Bank of Japan verraste door meer flexibiliteit toe te staan in haar beleid om de rentecurve te controleren te midden van de stijgende zorgen over de inflatie. Gouverneur Kazuo Ueda verduidelijkte dat een 10-jaars obligatierente van 1% niet meer in de lijn der verwachting lag. De BOJ zal de rentecurve beheren via obligatie-inkoop en vastrentende transacties. Dit is van invloed op beleggingen; de zwakte van de yen kan omkeren, wat gevolgen heeft voor Japanse aandelen die hiervan profiteerden. De recente "ongeplande" aankopen van Japanse staatsobligaties door de BOJ ter waarde van 300 miljard yen benadrukken dit. Een sterkere yen zou kunnen leiden tot “underperformance” van eerder gestimuleerde Japanse aandelen.

Terwijl de meeste strategen positiever worden over de Amerikaanse economie, worden hun vooruitzichten voor de Chinese economie somberder. Het verschil zit hem vooral in de uiteenlopende werkgelegenheidstrends. In de VS vangt de krappe arbeidsmarkt de door de Federal Reserve veroorzaakte vertraging op. China kampt daarentegen met een aanzienlijk hogere werkloosheid, vooral onder de jongere generatie, wat een dempend effect heeft op het consumentenvertrouwen. De Chinese consumenten zijn onverwacht voorzichtig door de verminderde waarde van hun onroerend goed en de stagnerende inkomensgroei, waardoor huishoudens sparen belangrijker vinden dan uitgeven. De autoriteiten hebben zich beseft dat een agressieve stimulans nodig is om de economische activiteit te stimuleren. Tijdens de bijeenkomst van het Politbureau in juli werden krachtige richtlijnen op hoog niveau uitgevaardigd om de Chinese economie te stimuleren, waarbij de nadruk vooral lag op het stimuleren van de consumptie en de vastgoedsector. Hoewel het in de verklaring ontbrak aan details over concrete, tijdige acties, was het voldoende om de MSCI China in juli aanzienlijk hoger te duwen (+ 10%).

We bevinden ons momenteel op het hoogtepunt van het winstseizoen voor het tweede kwartaal en hoewel de resultaten relatief positief zijn, zijn ze gebaseerd op lagere verwachtingen. Dit is de reden waarom veel aandelen geen significante stijgingen hebben doorgemaakt toen ze met positieve winstverrassingen kwamen. Bovendien waren er dit keer enkele opmerkelijke winstmissers. In elk geval gaat de markt ervan uit dat we de bodem van de winstrecessie hebben bereikt en dat de winsten in de volgende kwartalen zullen herstellen. Wij betwijfelen of deze trend consistent is met dalende nieuwe orders, een krimpende productiesector en strengere kredietvoorwaarden.

Te midden van de veranderende economische dynamiek blijft er onzekerheid. Het samenspel van monetair beleid, inflatie, het consumentenvertrouwen en sectorale uitdagingen maakt het economische landschap tot een lappendeken van kansen en potentiële valkuilen, waardoor een genuanceerde benadering van beleggingsbeslissingen nodig is. Omdat de beleidsrente naar verwachting langer hoger zal blijven, zien we weinig ruimte voor een verbetering van de wereldwijde aandelenwaarderingen. De risicopremie voor aandelen wereldwijd blijft dalen en staat momenteel op 3,9%, het laagste niveau sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008. In vergelijking met hoogwaardige obligaties zijn aandelen relatief minder aantrekkelijk geworden, vooral in de VS. We houden vast aan onze strategie en zien af van risicoverhoging in onze asset allocatie.

In de bijlage vindt u onze Asset Allocation Update voor de maand augustus.

Visie op asset allocatie aug 23

Jan-Willem Verhulst

Jan-Willem Verhulst

CIO

Email Jan-Willem


© Van Lanschot Kempen 2024Over onsDisclaimerPrivacy and CookiesAlgemene informatieVan Lanschot Kempen corporate