Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 26 augustus 2014

Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

 • Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei
 • Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo 2013: 53,5 miljard)
 • Online spaar- en beleggingspropositie Evi ontwikkelt zich richting 1 miljard
 • Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar  49,4 miljoen (H1 2013:  36,3 miljoen)
 • Verdere versterking van solide kapitaalsbasis: Common Equity Tier I-ratio* gestegen naar 13,8%

 

Van Lanschot presenteert vandaag de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar. Karl Guha, bestuursvoorzitter van Van Lanschot: "In de afgelopen periode hebben we wederom belangrijke stappen gezet in de transformatie naar een gespecialiseerde wealth manager. Hiermee hebben we een goede basis gelegd voor verdere ontwikkeling van onze klantpropositie en voor groei in de komende jaren. Dit uit zich in een stabiele resultaatontwikkeling bij de drie kernactiviteiten Private Banking, Asset Management en Merchant Banking.

Mede dankzij het gunstige beursklimaat zijn onze client assets verder gestegen tot 56,1 miljard. We zien een positieve ontwikkeling bij de instroom van spaargelden en vermogensbeheer. De introductie van onze online spaar- en beleggingspropositie Evi in oktober 2013 heeft tot goede resultaten geleid: het ondergebracht vermogen gaat richting 1 miljard. Asset Management is door twee Nederlandse pensioenfondsen gemandateerd om te adviseren over internationale portefeuilles van niet-beursgenoteerd onroerend goed. Onze effectenprovisie bedraagt  94,9 miljoen. Hiervan is, mede door de invoering van de nieuwe tariefstructuur voor beleggingsadvies, slechts 16% transactiegerelateerd.

Ondanks de lage marktrente liggen de rente-inkomsten ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar. De stijging van de inkomsten door margeverbetering compenseren vrijwel de afbouw van de zakelijke- en vastgoedkredietportefeuille binnen de Corporate Bank. De afbouw van de risicogewogen activa bedroeg in H1 2014 ruim 250 miljoen en verloopt conform plan. Als onderdeel van onze reguliere activiteiten heeft de verkoop van het 21%-belang van Van Lanschot Participaties in DORC Holding B.V. geleid tot een materiële boekwinst.

Na een totale kostendaling van circa 9% in 2012 en 2013 stabiliseren de kosten zich dit jaar. Wij blijven investeren in het verder ontwikkelen van onze klantpropositie. Daarnaast nemen wij meerdere initiatieven en investeren we in de vereenvoudiging van processen, producten en onze organisatie die het behalen van onze kostendoelstelling in 2017 mogelijk maken.

De toevoeging aan de kredietvoorziening bedraagt  35,5 miljoen en is 14% lager dan in het eerste halfjaar van 2013. We constateren bovendien dat het aantal debiteuren waarop we een nieuwe voorziening moeten vormen, daalt.

De afgelopen maanden is onze solide kapitaalbasis en fundingmix verder versterkt. De Common Equity Tier I-ratio1 is gestegen naar 13,8%. Rekening houdend met de winst van het lopende boekjaar zou deze ratio 14,2% bedragen. De fully loaded Common Equity Tier I-ratio bedraagt 11,6%. De leverageratio[** bedraagt inmiddels 4,9%. Ter ondersteuning van onze evenwichtige fundingmix, die bestaat uit spaargelden en deposito's van klanten en kapitaalmarktfunding, hebben we in het eerste kwartaal 200 miljoen additionele langetermijnfunding aangetrokken.

We zetten de transformatie naar een gespecialiseerde wealth manager voort. We verbeteren continu onze dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is de introductie dit najaar van de nieuwe Spaar & DepositoRekening voor onze Nederlandse klanten. Hiermee kunnen klanten zelf invulling geven aan hun wensen voor sparen en deposito's. Verder introduceren we onze vernieuwende vermogensregie-propositie en starten we met Compliant Beleggen voor de doelgroep Business Professionals & Executives. Asset Management bouwt voort op haar specialisaties en zal twee nieuwe fondsen openstellen voor beleggers: Global Smallcap Fund en Global Real Estate Fund.

Deze en andere initiatieven zijn gericht op de verbetering en innovatie van de dienstverlening aan onze klanten en op de groei van onze kernactiviteiten. Daarnaast hebben wij het voornemen om een nieuw bestuursmodel te introduceren, waarin onze wealth management strategie en onze kernactiviteiten tot uitdrukking komen. Naast een kleinere Raad van Bestuur komt er naar verwachting een Executive Board, die de kernactiviteiten van de groep zal aansturen. Ieko Sevinga, lid van de Raad van Bestuur sinds 2007, zal de bank na afloop van zijn benoemingstermijn in mei 2015 verlaten."

Additionele informatie, het financieel verslag en de halfjaarrekening F. Van Lanschot Bankiers NV zijn beschikbaar op onze website.

* Basel III Common Equity Tier I-ratio phase-in
** Fully loaded

 

Meer informatie
Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij