Van Lanschot Kempen Logo
 • Home
 • Oplossingen
 • Nieuws & kennis
 • Over ons
Professional Investor
Alternative investment solutions Van Lanschot Kempen

Investment Management

Alternative Investment Solutions

Advies over en toegang tot alternatieve, illiquide beleggingen

Met Alternative Investment Solutions (AIS) biedt VLK IM (institutionele) klanten efficiënte beleggingsmogelijkheden in alternatieve beleggingscategorieën, via directe beleggingen of beleggingen via geselecteerde fondsbeheerders van hoge kwaliteit.

  Uitgebreide begeleiding

  Wij hebben diepgaande kennis en jarenlange ervaring om voor klanten de juiste alternatieve beleggingsportefeuille samen te stellen en te beheren. Hierbij wordt aan specifieke behoeften en voorkeuren van de klant voldaan, zoals het beoogde risico en rendement, het liquiditeitsprofiel en de duurzaamheidscriteria.
   
  Alternatieve beleggingen bieden een specifieke mix van rendement en risico. Beleggers kijken steeds vaker naar dit type beleggingen om niet-traditionele risicopremies te incasseren en tegelijkertijd te voorzien in een zekere mate van risicospreiding door voor een deel weg te blijven van traditionele beleggingsmarkten.

  De keuze uit de verschillende categorieën binnen dit type beleggingen is vaak complex, net zoals het doorgronden van de categorie, het bepalen van de uitgangspunten, de selectie van de investment- en fund managers en essentiële aspecten als investeringsdrempels.

  We stellen investeerders in staat deze barrières te overwinnen door – in (single-point-of-access] of [kant-en-klare) alternatieve investeringsoplossingen – de vaardigheden, ervaring en brancherelaties van onze interne specialisten samen te brengen in:
  • strategisch advies;
  • onderzoek, selectie en toegang tot categorie;
  • due-diligence, onderhandelingen over vergoedingen tot en met het sluiten van een overeenkomst;
  • duurzaamheid;
  • portefeuille-constructie;
  • risico- en liquiditeitsbeheer;
  • klantservice en rapportage

  Innovatief, gevarieerd aanbod

  Wij richten ons op specifieke segmenten binnen het universum van alternatieve beleggingen. Wij geloven dat onze specialistische ervaring, expertise en aanpak zowel concurrentie- als schaalvoordeel oplevert en ons in staat stelt onze cliënten gevarieerde, innovatieve alternatieve beleggingsoplossingen te bieden. Voorbeelden van de alternatieve beleggingsposities waartoe wij onze cliënten toegang kunnen geven, zijn onder meer:
  • Landbouwgronden
  • (Niet-beursgenoteerd) vastgoed en infrastructuur
  • Europese private equity in het middensegment
  • Impact beleggingen wereldwijd

  Onze focus op gebied van Alternative Investment Solutions

  Farmland

  Wereldwijd investeren in duurzame landbouwgrond, een aantrekkelijke en relatief onontgonnen beleggingscategorie, verbetert de biodiversiteit. Dat is essentieel voor de kwaliteit van water en lucht, zorgt voor minder schade aan de natuur en draagt bij aan gezond voedsel. Landbouwgrond is te beschouwen als een complementaire belegging waarbij verschillende keuzes te maken zijn wat betreft regio’s en mate van duurzaamheid. Met investeren in duurzame landbouwgrond maakt u direct tastbase impact.

  Niet-beursgenoteerd vastgoed

  De private vastgoedmarkt is ondoorzichtig en inefficiënt. Met wereldwijde, verfijnde data-analyse op objectniveau vindt de selectie en waardering van vastgoed plaats. Bij privaat vastgoed, dat een lage correlatie heeft met andere beleggingscategorieën, spelen keuzes over regio en sector een belangrijke rol.

  Alternative Debt

  Met alternatieve, niet-beursgenoteerde kredietbeleggingen is extra rendement te behalen door illiquiditeits- en complexiteitspremies te benutten. Hierbij is de invloed van bewegingen op traditionele obligatiemarkten beperkt. Het gaat om verschillende type leningen, zoals distressed debt, structured credit en direct lending, als onderdeel van het vastrentende deel binnen de portefeuille.

  Overige

  Er zijn ook andere alternatieve beleggingen mogelijk in infrastructuur, Europese private equity in het middensegment en wereldwijde impactinvesteringen, ook als deze lokaal van aard zijn.

  Volledig gefocust op uw toekomst

  PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENt

  • Kantoren
  • Business professionals
  • Executives
  • Medici
  • Ondernemers
  • Wealth management
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS


  Investment Management


  INVESTMENT BANKING  © Van Lanschot Kempen 2023
  Veiligheid
  Privacy & cookies
  Disclaimer
  Statement under the UK Modern Slavery Act
  Privacy & cookies UK