Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands

Alternative Fixed Income

Distressed Debt, Structured Credit en Direct Lending

Doelstelling

Onze drie strategieën voor alternative fixed income – distressed debt, structured credit en direct lending – beleggen elk in een gediversifieerde pool van niet-traditionele creditfondsen, met als doel op lange termijn een aantrekkelijk totaalrendement (inkomsten en koerswinst) te realiseren.

Filosofie

Wij zijn van mening dat: 
 • markten voor Alternative Fixed Income vaak minder efficiënt en arbeidsintensiever dan traditionele creditmarkten zijn, terwijl de toetredingsbarrières doorgaans hoger zijn;
 • het voor elke portefeuille mogelijk is om het totale risico te verminderen door gediversifieerde pools van gespecialiseerde creditmanagers die elkaar qua expertise en aanpak aanvullen, te creëren; en
 • elk van deze strategieën een aanzienlijk hoger rendement kan realiseren dan met traditionele vastrentende waarden kan worden behaald.

Aanpak

Ons ervaren team beheert multi-managerportefeuilles voor distressed debt, structured credit en direct lending. Het team past een gedisciplineerd, gestructureerd proces toe dat erop is gericht om:
 • de diversificatie te verbeteren en het concentratierisico te verminderen met betrekking tot specifieke ondernemingen, sectoren, regio’s of beheerders;
 • toegang te bieden tot de beste specialisten die voor andere beleggers niet altijd beschikbaar zijn; en
 • onze beleggers in staat te stellen direct een positie in deze beleggingscategorie op te bouwen met een beter liquiditeitsprofiel.

Alternative Fixed Income Insights

Fund library

Investeren in een strategie kan via een fonds of via een mandaat. Meer duurzaamheid gerelateerde informatie is te vinden in de fund library. Daar is ook gedetailleerde informatie over onze fondsen te vinden.
Fund library

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Ons team

Roul Haerden Van Lanschot Kempen

Roul Haerden

Head of Manager Research Solutions

Theo Nijssen Van Lanschot Kempen

Theo Nijssen

Head of Manager Research Solutions

Rayane Cheniouni Van Lanschot Kempen

Rayane Cheniouni

Portfolio Manager

Wouter van der Stee Van Lanschot Kempen

Wouter van der Stee

Portfolio Manager

Mark Prins Van Lanschot Kempen

Mark Prins

Portfolio Manager

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer