NL EN

Over ons

Wij zijn een gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager, die zich richt op het behoud en de opbouw van vermogen voor klanten.

Gespecialiseerd in de toekomst sinds 1737

Van Lanschot Kempen, een samensmelting van twee gespecialiseerde financial boutiques, is het oudste onafhankelijke financiële instituut van Nederland.

We werken opgeteld al bijna vier eeuwen met grote toewijding en financieel vakmanschap aan de vooruitgang van onze klanten. In die tijd heeft onze Nederlandse handelsgeest ons en onze klanten door een stroom van veranderingen geloodst.

En met al die veranderingen, veranderden de ambities van onze klanten ook. Zowel op de korte als op de lange termijn. Wij kijken altijd dwars door de verandering heen, omdat we hem omarmen als een grillige, maar machtige constante in ons werk en in ons leven.

En inspelen op veranderingen vormt nu eenmaal de basis van ons DNA. Zo kunnen we een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke doelen van onze klanten. En dus aan de maatschappij waarin we samen opereren.

Dat doen we op een verantwoorde en integere manier, met oog voor onze klanten en andere belanghebbenden. Zo zijn we gevormd door de tijd die we op onze beurt zelf mede hebben vormgegeven.

Kortom: twee sterke werkmaatschappijen verbonden door een groep met een sterk verleden en klaar voor de toekomst.

Werken aan de toekomst

In deze brochure vertellen we waar Van Lanschot Kempen voor staat en wat we belangrijk vinden in ons werk. Onze waarden, ons gedrag en de beslissingen die we van dag tot dag nemen, zijn een afspiegeling van hoe we als onderneming in de wereld staan. Hoe gaan we om met onze verplichtingen ten opzichte van onze stakeholders en de uitdagingen waar we voor staan, nu en in de nabije toekomst?

Lees de brochure

Meer over ons

Samenstelling en werkwijze van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Toepassing van de Corporate Governance Code, statuten en interne regelingen en de Code Banken.

Van Lanschot Kempen is een gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager, gericht op het behoud en de opbouw van vermogen.

Onze historie

Cornelis van Lanschot legde in 1737 in 's-Hertogenbosch het fundament voor de huidige beursgenoteerde wealth manager. Arines Kempen stond in 1903 aan de wieg van Kempen & Co. Van Lanschot Kempen is hiermee het oudste onafhankelijke financiële instituut van Nederland.

Meer over historie

 

Kunstcollectie

Voor Van Lanschot Kempen is kunst een vanzelfsprekend onderdeel van onze positionering als wealth manager en als merk. De collectie siert vanaf de oprichting onze kantoren. De schilderijen, tekeningen, beelden en andere kunstuitingen maken de vertrekken waarin wij onze klanten ontvangen en waarin wij werken aantrekkelijk en bijzonder. Daarnaast is de ondersteuning van kunst, kunstenaars en musea voor ons een manier om bij te dragen aan het behoud en de opbouw van ons culturele erfgoed. Daarmee zit kunst in ons DNA. Een rijke traditie sinds 1737.

Meer over kunst

Sponsoring

Wij geloven dat rijkdom meer is dan geld. Als wealth manager willen we maatschappelijke waarde creëren en oog hebben voor volgende generaties. Vanuit die filosofie is onze keuze om ons al sinds 1737 te verbinden aan kunst en cultuur in de breedste zin van het woord, een logische.

Van Lanschot Kempen is de trotse sponsor van het Van Gogh Museum en het Concertgebouw in Amsterdam.

Meer over sponsoring