Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands

Duurzaamheidsaanpak

Navigeren door transities

Als maatschappelijk betrokken wealth manager willen en kunnen wij bijdragen aan de transitie naar een meer duurzame economie. Hoe het vermogen van onze klanten wordt belegd, is daarbij van groot belang. Wij zien het als onze belangrijkste opdracht om onze klanten te helpen door de onvermijdelijke veranderingen van deze tijd te navigeren en kapitaal te alloceren naar bedrijven die een bijdrage leveren aan twee transities waar wij denken het grootste verschil te kunnen maken; gebieden waarop we over sterke expertise en voldoende data beschikken om echte vorderingen te boeken. Voor ons zijn dat de energietransitie en de voedseltransitie.

 • -7%

  Jaarlijkse reductie CO2-afdruk voor beheerd vermogen en eigen organisatie
 • 240+

  Engagements in 2023 (individueel en collaboratief)
 • 287

  Bedrijven op uitsluitingslijsten

Onze aanpak van duurzaam beleggen

Onze aanpak van duurzaam beleggen rust op vier pijlers. Deze instrumenten zetten wij in om actie te ondernemen en transities naar een duurzame economie te versnellen. 

Uitsluiting

Wij beleggen niet in bedrijven die betrokken zijn bij controversiële activiteiten en producten.

Onze doelstellingen en beloftes

1. Ons doel is om in 2050 een ‘net-zero’ wealth manger te zijn, met een tussendoelstelling van minimaal -50% CO2-reductie in 2030 (gemeten vanaf 2019)

2. We streven ernaar om de koolstofvoetafdruk voor discretionair AuM jaarlijks met -7% te verminderen. Daarnaast hebben we, om onze toewijding aan de Net Zero doelen te tonen, een emissiereductiedoelstelling van -8% per jaar gesteld voor onze eigen organisatie.

3. Ons streven is om het vermogen van onze klanten te beleggen in de nieuwe kansen die de transities ons bieden. Dit geldt voor onze eigen fondsen én voor de extern beheerde strategieën.

4. Onze focusthema’s zijn: klimaatverandering en biodiversiteit en langer gezonder leven.

5. Wij willen dat deze twee thema’s bijdragen aan de twee belangrijkste transities van dit moment: de energie en de voedseltransitie. Werken aan deze twee transities betekent ook dat we aandacht
moeten besteden aan de andere belangrijke transities die hier nauw mee samenhangen, zoals de transitie in grondstoffen en basismaterialen.
18 maart 2024

Duurzaam en betrokken beleggen Verslag 2023

Ons verslag Duurzaam en betrokken beleggen 2023 biedt een overzicht van wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt op het gebied van duurzaamheid. Wij zien het als een belangrijke opdracht om onze klanten te helpen door de transities van deze tijd te navigeren. In 2023 gaven wij extra aandacht aan de energietransitie en klimaat-gerelateerde engagements.
Lees meer

Insights

Beleidsdocumenten en verslagen duurzaam beleggen

Lees meer over ons beleid, jaarverslagen, toezeggingen en certificeringen.

Lees meer

Sustainability centre

Het Sustainability Centre is ons kenniscentrum op het gebied van duurzaamheid. De leden formuleren en coördineren onder meer de duurzame ambities en het beleid van het bedrijf. Zij stellen ook de uitsluitingslijsten op en zijn verantwoordelijk voor de collectieve engagements. 

Bij Van Lanschot Kempen beschikken beleggingsteams over diepgaande kennis op gebied van duurzaamheid. Teamleden voeren dan ook zelf rechtstreeks de een-op-een dialoog met bedrijven. Het Sustainability Centre ondersteunt de portfolio managers daarin.  
 

Eszter Vitorino-Füleky

Manager Duurzaam & Impact Beleggen

Johan van der Lugt

Lead Expert Sustainability Advisory

Danny Dekker

Lead Expert Sustainability Advisory

Janine Whittington

Associate Sustainable Investment

Fund library

Investeren in een strategie kan via een fonds of via een mandaat. Meer duurzaamheid gerelateerde informatie is te vinden in de fund library. Daar is ook gedetailleerde informatie over onze fondsen te vinden.
Ga naar fund library
Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer