Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Inloggen
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Inloggen
Professional Investor - Netherlands

Duurzaamheidsaanpak

Navigeren door transities

Als maatschappelijk betrokken wealth manager willen en kunnen wij bijdragen aan de transitie naar een meer duurzame economie. Hoe het vermogen van onze klanten wordt belegd, is daarbij van groot belang. Wij zien het als onze belangrijkste opdracht om onze klanten te helpen door de onvermijdelijke veranderingen van deze tijd te navigeren en kapitaal te alloceren naar bedrijven die een bijdrage leveren aan de drie belangrijkste transities van onze tijd: de energietransitie, de voedseltransitie en de materiaaltransitie.

-7%

Jaarlijkse reductie CO2-afdruk voor beheerd vermogen en eigen organisatie

Onze aanpak van duurzaam beleggen

Onze aanpak van duurzaam beleggen rust op vier pijlers. Deze instrumenten zetten wij in om actie te ondernemen en transities naar een duurzame economie te versnellen. 

Uitsluiting

Wij beleggen niet in bedrijven die betrokken zijn bij controversiële activiteiten en producten.

ESG-integratie

Duurzaamheidsrisico’s zijn geïntegreerd in onze beleggingsprocessen en -analyses.

Actief aandeelhouderschap

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en engagement zijn een belangrijk onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid om positieve veranderingen te bereiken.

Positieve impact

Beleggen met als doel positieve impact in de echte wereld te bereiken, bijvoorbeeld een concrete bijdrage aan de ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s).

Onze doelstellingen en beloftes

1. Ons doel is om in 2050 een ‘net-zero’ wealth manger te zijn, met een tussendoelstelling van minimaal -50% CO2-reductie in 2030 (gemeten vanaf 2019)

2. Deze ambitie brengt met zich mee dat wij onze CO2-voetafdruk ieder jaar weer met 7% terugbrengen. Dit geldt voor het vermogen dat wij voor klanten beleggen en voor onze eigen organisatie.

3. Ons streven is om het vermogen van onze klanten te beleggen in de nieuwe kansen die de transities ons bieden. Dit geldt voor onze eigen fondsen én voor de extern beheerde strategieën.

4. Onze focusthema’s zijn: klimaatverandering en biodiversiteit, langer gezonder leven en een slimme en circulaire economie. Zes van de zeventien VN-ontwikkelingsdoelen zijn met deze onderwerpen verbonden (SDG’s 3, 7, 8, 12, 14 en 15).

5. Wij willen dat deze drie thema’s bijdragen aan de drie belangrijkste transities van dit moment: de energie, voedsel en materiaaltransitie. 
 

Insights

card image

Zooming in on the social factor

card image

Fundament voor verduurzaming

card image

Rendement voor een betere wereld

Lees meer Ondernemend duurzaam

Beleidsdocumenten en verslagen duurzaam beleggen

Lees meer over ons beleid, jaarverslagen, toezeggingen en certificeringen.

Lees meer

Sustainability centre

Het Sustainability Centre is ons kenniscentrum op het gebied van duurzaamheid. De leden formuleren en coördineren onder meer de duurzame ambities en het beleid van het bedrijf. Zij stellen ook de uitsluitingslijsten op en zijn verantwoordelijk voor de collectieve engagements. 

Bij Van Lanschot Kempen beschikken beleggingsteams over diepgaande kennis op gebied van duurzaamheid. Teamleden voeren dan ook zelf rechtstreeks de een-op-een dialoog met bedrijven. Het Sustainability Centre ondersteunt de portfolio managers daarin.  
 

Lars Dijkstra

Chief Sustainability Officer

Eszter Vitorino-Füleky

Lead Expert Sustainability Advisory

Johan van der Lugt

Lead Expert Sustainability Advisory

Danny Dekker

Lead Expert Sustainability Advisory

Carlo Cuijpers

Expert Sustainability Advisory

Janine Whittington

Associate Sustainable Investment

Anne Crijns

Analyst Sustainability Advisory

Audrey Covey

Analyst Sustainability Advisory

Fund library

Investeren in een strategie kan via een fonds of via een mandaat. Meer duurzaamheid gerelateerde informatie is te vinden in de fund library. Daar is ook gedetailleerde informatie over onze fondsen te vinden.
Ga naar fund library

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking

 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS


Investment Management


INVESTMENT BANKING© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2023
Veiligheid
Privacy & cookies
Disclaimer
Privacy & cookies UK