Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands

ESG-integratie

Welke rol spelen bedrijven in de transitie naar een duurzame economie? En welke invloed heeft de transitie op ondernemingen? Klimaatverandering bijvoorbeeld, kan flinke aanpassingen eisen van bedrijven, terwijl zij zich ook moeten aanpassen om de opwarming van de aarde te beperken. Van Lanschot Kempen beoordeelt al geruime tijd niet alleen de financiële prestaties van ondernemingen, maar kijkt óók naar hun resultaten op het gebied van duurzaamheid. Zo is duurzaamheid volledig geïntegreerd in ons beleggingsproces. 

Duurzaamheidsspectrum  
Wij hebben een interne duurzaamheidsclassificatie ontwikkeld en passen deze scoremethodologie nu toe op bijna 60% van het vermogen dat Van Lanschot Kempen beheert. Dit Duurzaamheidsspectrum helpt ons om het duurzaamheidsniveau van een belegging te bepalen. Fondsen die op niveau 1 of 2 scoren bieden wij niet actief aan onze klanten aan. 

In 2022 kreeg 3% van het beoordeelde beheerde vermogen de score ‘Impact’, 31% scoorde ’Duurzaam’, 55% scoorde Verantwoord en 11 % kreeg de score Basis. 

Sustainability Risk Score 
Voor de Van Lanschot Kempen beleggingsfondsen maken wij gebruik van een intern ontwikkelde scoremethode voor duurzaamheid. De Sustainability Risk Score combineert externe duurzaamheidsratings met onze eigen expertise en kennis van de ondernemingen waarin wij beleggen.
Wij verwerken in de score onder meer de uitkomsten van ons engagement. Op deze manier geven de scores beter de toekomstgerichte plannen van de betreffende onderneming weer. Bij de samenstelling van de score besteden wij extra aandacht aan CO2-emissies en goed ondernemingsbestuur. Dit staat weer in direct verband met onze eigen doelstelling om een net zero belegger te worden. 

Hoe het werkt

Het team neemt de standaard risicoscores van externe dataleveranciers en combineert deze scores met onze eigen beoordeling van bedrijven. Onze mening wordt gevormd door uitgebreide research en engagement met ondernemingen. In de standaardscores zijn verbeteringen of verslechteringen in duurzaamheid vaak nog niet zichtbaar. Door het toevoegen van onze eigen beoordeling worden de scores toekomstgerichter.

Focus

De beleggingsteams besteden bij de samenstelling van de score extra aandacht aan CO2-emissies en goed ondernemingsbestuur. Dit leidt tot een verfijnder scorekader rond deze twee belangrijke kwesties. De scores geven onder meer de doelstellingen van het bedrijf op gebied van CO2-uitstoot en andere duurzaamheidskwesties weer, hoe de duurzaamheidsrisico’s worden opgepakt en hoe het management wordt gestimuleerd om de doelstellingen te halen.

De voordelen

• Met de Sustainability Risk Score kunnen wij externe duurzaamheidsdata zo nodig corrigeren
• De resultaten van engagement met ondernemingen kunnen snel in de scores worden verwerkt
• Zo ontstaat een meer toekomstgerichte score
• De scores zijn absoluut en kunnen gebruikt worden als risicovergelijking tussen verschillende bedrijven
• De scores geven weer welke duurzaamheidsmaatstaven wij hanteren

Terug naar duurzaamheidspagina
Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer