Home|Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Inloggen
 • Diensten
 • Fund Library
 • Insights
Inloggen
Professional Investor - Netherlands

Landbouwgrond

Beleggen in duurzame landbouwgrond wereldwijd

Doelstelling

Wij beleggen in landbouwgrond wereldwijd, met als doel een omslag van conventionele naar regeneratieve landbouwsystemen te bevorderen en vermogensgroei ten behoeve van onze klanten te realiseren.

Filosofie

Wij zijn van mening dat landbouwgrond:
 • een aantrekkelijk financieel rendement genereert uit meerdere bronnen, onder meer gewasopbrengsten, productiviteitsverbeteringen, waardestijging van grond en CO2-afvang;
 • waardevast is: het gaat om fysieke beleggingen en doordat vruchtbare gronden schaarser worden, is het neerwaarts risico beperkt;
 • een positieve impact heeft in de vorm van de productie van gezond voedsel, de verbetering van biodiversiteit, de beperking van de opwarming van de aarde en de bevordering van circulaire landbouw;
 • een positieve bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties levert; en
 • de diversificatie van beleggingsportefeuilles kan versterken: voor landbouwgrond gelden andere rendementsfactoren dan voor traditionele beleggingscategorieën.

Aanpak

Ons beleggingsteam werkt nauw samen met een wereldwijd netwerk van lokale agrarisch specialisten om:

 • een goed gespreide portefeuille van agrarisch vastgoed wereldwijd te beheren, met de focus op ontwikkelde landen;
 • in een verscheidenheid van agrarische bedrijven (zowel jaarlijkse als meerjarige teelten) te beleggen;
 • vooral middelgrote agrarische bedrijven (EUR 10 – 25 miljoen) te steunen en onze beleggingen met de ambities van deze bedrijven mee te laten groeien; en
 • een bijdrage aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelen te leveren door de voortgang van beleggingen te bepalen en tegen duidelijke ESG-doelstellingen af te zetten.

Bekijk hier een korte video over onze aanpak van beleggen in duurzame landbouwgrond:

Van kool naar koala's

Het is een van de investeringsprojecten waarmee we, samen met het vermogen van onze klanten, een positieve bijdrage willen leveren aan de toekomst van de boeren, de natuur en het klimaat

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fund library

Investeren in een strategie kan via een fonds of via een mandaat. Meer duurzaamheid gerelateerde informatie is te vinden in de fund library. Daar is ook gedetailleerde informatie over onze fondsen te vinden.
Go to fund library

Richard Jacobs Van Lanschot Kempen

Richard Jacobs

Co-head Private Markets

Sven Smeets Van Lanschot Kempen

Sven Smeets

Co-head Private Markets

Bram Bikker Van Lanschot Kempen

Bram Bikker

Portfolio Manager

Edzard Potgieser Van Lanschot Kempen

Edzard Potgieser

Portfolio Manager

Jorrit Willigers Van Lanschot Kempen

Jorrit Willigers

Portfolio Manager

Tim van den Pol Van Lanschot Kempen

Tim van den Pol

Portfolio Manager

Volledig gefocust op uw toekomst

PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENt

 • Kantoren
 • Business Professionals
 • Executives
 • Medici
 • Ondernemers
 • Wealth Management
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS


Investment Management


INVESTMENT BANKING



© Van Lanschot Kempen Investment Management 2023
Veiligheid
Privacy & cookies
Disclaimer
Statement under the UK Modern Slavery Act
Privacy & cookies UK