Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands

Regeneratief natuurlijk kapitaal

Ontsluit het beleggingspotentieel

Wat is natuurlijk kapitaal?

Natuurlijk kapitaal is zowel onmisbaar voor het leven op aarde als voor veel economische activiteiten. Geschat wordt dat meer dan $40 biljoen aan economische waarde, circa de helft van het totale wereldwijde bruto nationaal product, van natuur afhankelijk is. Natuurlijk kapitaal speelt daarnaast een cruciale rol in de strijd tegen klimaatverandering: verschillende segmenten, zoals bosbouw en regeneratieve landbouw, kunnen CO2  opslaan en de biodiversiteit een flink handje helpen. Maar alleen als wij er op de juiste manier mee omgaan. 

In het kort:
Natuurlijk kapitaal is ook een beleggingscategorie die de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling staat. De Europese Commissie definieert natuurlijk kapitaal als: 
 • Niet-hernieuwbare hulpbronnen, zoals fossiele brandstoffen en mineralen
 • Hernieuwbare hulpbronnen, zoals zonne- en windenergie en waterkracht
 • Ecosystemen die vitale ecosysteemdiensten - zowel hernieuwbare als uitputbare - leveren aan mensen. Voorbeelden zijn bossen, water, wetlands en grasland (waarvan een deel wordt gebruikt als landbouwgrond).
Bron: ENV-Accounting for natural capital
Video

Covadonga citrusboomgaard

Covadonga is een citrusboomgaard, met de nadruk op mandarijnen en premium sinaasappelen. Het project omvat 220 hectare natuurgebied dat kansen biedt voor biodiversiteitsprojecten.

Video

Herdade do Monte Branco boerderij

Herdade do Monte Branco is een ongerepte olijfboomgaard. Ooit was dit 160 hectare droog land, verdeeld over 18 kleine boeren. Nu is dit één boomgaard, waar twee belangrijke biodiversiteitszones worden hersteld.

Video

Kun je goeddoen en het goed doen?

Het SDG Farmland Fund maakt beleggen in duurzame reële activa mogelijk - met meetbaar resultaat.

Geen liefdadigheid maar beleggen

Institutionele beleggingen in natuurlijk kapitaal zijn nog steeds vrij zeldzaam. Op dit moment wordt vooral belegd in natuurlijk kapitaal door beleggers die met korte-termijnbeleggingen regeneratieve systemen willen verbeteren en door zuivere impactbeleggers die bereid zijn om een lager financieel rendement te accepteren in ruil voor een betere maatschappelijke uitkomst. Het herstel van natuurlijk kapitaal hoeft echter niet alleen maar een kwestie van liefdadigheid te zijn. Download de whitepaper voor meer informatie.

Ontsluit het potentieel van natuurlijk kapitaal

Leer meer over deze opkomende beleggingscategorie. Vul onderstaand formulier in om het whitepaper te downloaden

Invoervelden gemarkeerd met * zijn verplicht

Meer information over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in de privacy statement van op de website. Deze site is beveiligd met reCAPTCHA, de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

https://www.vanlanschotkempen.com/-/media/files/documents/investment-management/farmland-campaign-files/vlk-farmland-whitepaper-v1.ashx?h=600&iar=0&w=720&hash=2634DA21066FAB3D05BB00C3AD33467E

Kempen SDG Farmland Fund

Lees meer over het fonds, het team en hun benadering
Meer informatie
Video

Natuurlijk kapitaal voor impact

Regeneratieve landbouw biedt voor institutionele beleggers misschien wel een van de meest interessante mogelijkheden om te beleggen in natuurlijk kapitaal

Landbouw voor een betere toekomst

Overzicht van regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw is uniek in vergelijking met andere duurzame of biologische landbouwsystemen, omdat het zich richt op kwantitatieve en meetbare uitkomsten zonder dogmatisch voor te schrijven hoe die resultaten moeten worden gerealiseerd. 
Hierdoor zijn regeneratieve boeren sterk gericht op meetbare resultaten, zoals hogere opbrengsten en gezonder voedsel en/of minder afval. Met een regeneratieve benadering wordt zichtbaar of duurzaamheidsdoelen - zoals gezonder voedsel met meer voedingsstoffen, natuurherstel en schoon water - worden gehaald. 

Moderne technologie kan hierbij helpen. Gewasbeheer kan plaatsvinden door veranderingen te observeren en te meten met satellietnavigatie- en geografische datasystemen en met behulp van sensoren op machines of op het land. De verzamelde gegevens over de toestand van de bodem, het klimaat en de gewassen kunnen dan bijvoorbeeld worden gebruikt om betere besluiten te nemen over afgestemd gebruik van hulpstoffen. Zo worden landbouwsysteem efficiënter en duurzamer. Het belangrijkste doel is hogere opbrengsten realiseren met minder hulpstoffen. 
Download het rapport
Case study

Impact maken met regeneratieve landbouw

Deze koalapopulatie in Australië heeft een veilige toekomst dankzij regeneratieve landbouw. Bekijk de video

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Mark van Wijngaarden Van Lanschot Kempen

Mark van Wijngaarden

Business Development Products and Strategies – Nederland

+31 6 10 95 25 67

m.vanwijngaarden@vanlanschotkempen.com

Chris Windeatt

Business Development Products and Strategies – VK

Thomas Poulsen

Business Development Products and Strategies – Scandinavië

Isabelle Foy

Business Development Products and Strategies – Frankrijk

Michael Schlieper

Business Development Products and Strategies – Duitsland/ Oostenrijk

Vince Verhoeven

Business Development Products and Strategies - België/ Luxemburg

Iain Brown

Head of Strategic Clients Fiduciair Management - VK

Frank Jüdt

Business Development Products and Strategies – Zwitserland

Jens Poepjes

Business Development Products and strategies Switzerland

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer