Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 15 mei 2014

Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2014

 • Positief resultaat in eerste drie maanden van het jaar
 • Uitvoering wealth management strategie op koers
 • Client assets gestegen naar 55,9 miljard
 • Sterke kapitaalpositie: pro forma Basel III common equity Tier I-ratio* 13,3%; leverageratio 4,8%

 

Van Lanschot publiceert vandaag de trading update over het eerste kwartaal van 2014. Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer: "We zijn tevreden over de voortgang die we hebben geboekt in de eerste drie maanden van het jaar. Van Lanschot heeft dit kwartaal een positief resultaat behaald dat vergelijkbaar is met dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast verloopt de uitvoering van onze wealth management strategie conform plan. Daarmee zetten we de positieve ontwikkeling die vorig jaar is ingezet voort.

Onze twee merken Van Lanschot en Kempen & Co blijven profiteren van de goede naam en sterke reputatie die zij hebben onder onze particuliere en institutionele klanten. De drie kernactiviteiten Private Banking, Asset Management en Merchant Banking hebben bijgedragen aan de winst in het eerste kwartaal. De vorig jaar in gang gezette strategische ontwikkeling van de Corporate Bank werpt zijn vruchten af. Zo werd de zakelijke- en vastgoedkredietportefeuille het afgelopen kwartaal verder afgebouwd conform plan.

Zowel de inkomsten als de kosten vertoonden een vergelijkbaar beeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Client assets zijn sterk gestegen met  2,4 miljard naar  55,9 miljard. Deze toename is te danken aan de instroom van creditgelden en nieuwe institutionele discretionaire mandaten, de instroom in het online vermogensbeheer zoals gelanceerd onder de naam Evi van Lanschot en het koerseffect in dit kwartaal. De instroom van assets under management heeft bijgedragen aan de hogere beheerprovisies in vergelijking met het eerste kwartaal vorig jaar. Daartegenover staan lagere transactievolumes en een verschuiving naar beheerprovisie als gevolg van de introductie van de adviesfee. De vorig jaar uitgevoerde diversificatie van ons funding profiel en de aanhoudende lage marktrente hadden een drukkend effect op de rentemarge. Zoals gemeld bij de publicatie van de jaarcijfers in maart werden de inkomsten in het eerste kwartaal positief beïnvloed door een materiële boekwinst op de verkoop van een belang uit de participatieportefeuille.

In het kader van het kostenreductieprogramma werd een verdere fte-reductie in het eerste kwartaal gerealiseerd en daalden de personeelskosten. Doordat de bank daarnaast blijft investeren in haar dienstverlening bleef het kostenniveau per saldo ongeveer gelijk in vergelijking met het eerste kwartaal vorig jaar. De toevoeging aan de kredietvoorziening is vergelijkbaar met het niveau van een jaar geleden.

De kapitaal- en fundingpositie van de bank blijft onverminderd sterk. Van Lanschot heeft een gezonde fundingmix van zowel spaargelden en deposito's van klanten als kapitaalmarktfunding. Zo heeft de bank  200 miljoen aan additionele lange termijn funding aangetrokken in het eerste kwartaal van het jaar.

De pro forma common equity Tier I-ratio onder de phase-in regels van Basel III was 13,3% per 31 maart 2014**. De leverageratio onder de fully-loaded Basel III-regels blijft op een zeer goed niveau van 4,8% ultimo maart 2014."


Financiële agenda 2014
Publicatie halfjaarcijfers 2014 - 26 augustus 2014
Publicatie trading update Q3 2014 - 7 november 2014

 

*Inclusief nettoresultaat voor het lopend boekjaar en met toepassing van de geldende Basel III-regelgeving.
**De pro forma Core Tier I-ratio onder Basel II bedroeg 13,7% ultimo maart 2014 (31 december 2013: 13,1%).

 

Meer informatie
Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij