Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 21 december 2015

Raad van Commissarissen Van Lanschot benoemt Willy Duron tot voorzitter

Van Lanschot maakt bekend dat Tom de Swaan terugtreedt als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Hij wordt in deze rol opgevolgd door Willy Duron, sinds 2007 lid van de RvC. Willy Duron werkte bij de Belgische bank KBC van 1998 tot en met 2006, waarvan de laatste jaren als bestuursvoorzitter. Hij is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot in mei dit jaar benoemd voor een derde termijn van vier jaar.

Tom de Swaan treedt terug als voorzitter van de RvC in verband met zijn werkzaamheden voor de Zwitserse verzekeraar Zürich, waar hij op 1 december is benoemd als CEO ad interim.

Jos Streppel, vice-voorzitter van de RvC: “We zijn Tom zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van onze Raad. In deze rol heeft hij op krachtige en besluitvaardige wijze mede vorm gegeven aan het succes van Van Lanschot. We zijn blij dat Willy Duron uit ons midden beschikbaar is om de voorzittershamer van Tom over te nemen. Met zijn benoeming wordt de continuïteit in het functioneren van de RvC gewaarborgd. Hij is met zijn ervaring als oud-voorzitter van KBC bovendien van grote waarde als klankbord voor het bestuur.”

De Raad van Commissarissen van Van Lanschot is nu als volgt samengesteld: Willy Duron (voorzitter), Jos Streppel (vice-voorzitter), Jeanine Helthuis, Bernadette Langius, Godfried van Lanschot en Tom de Swaan.

Willy Duron (Belgische nationaliteit, 1945) is ere-voorzitter van KBC Group, waar hij werkte van 1998 tot en met 2006. Hij was bestuursvoorzitter van KBC van 2003 tot en met 2006. Daarvoor werkte hij in verschillende functies bij verzekeraar ABB van 1970 tot en met 1997. Naast zijn commissariaat bij Van Lanschot is hij onder andere commissaris bij Agfa-Gevaert NV en bestuurder bij de Universitaire Ziekenhuizen Leuven.

De benoeming van Willy Duron tot Voorzitter van de Raad van Commissarissen dd 21 december 2015 is onder voorbehoud van goedkeuring van DNB.

 

Meer informatie
Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij