Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 6 november 2015

Van Lanschot trading update: derde kwartaal 2015

 • Netto instroom van beheerd vermogen van Private Banking-klanten
 • Client assets dalen naar € 56,5 miljard door beursklimaat
 • Kwartaalresultaat beïnvloed door eenmalige last na verkoop non-performing vastgoedleningen
 • Solide kapitaalbasis: Common Equity Tier I-ratio  stijgt fors naar 15,9%
 •  

  Van Lanschot publiceert vandaag de trading update over het derde kwartaal van dit jaar. Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot: ’In een uitdagend beursklimaat gaan we door met de uitvoering van onze wealth managementstrategie. Het nettoresultaat over dit kwartaal wordt beïnvloed door een eenmalige brutolast van € 23 miljoen door de verkoop van non-performing vastgoedleningen aan Cerberus Capital Management. Hiermee versnellen we de afbouw van de zakelijke kredietportefeuille en verbetert ons risicoprofiel aanzienlijk.

  Marktontwikkelingen hebben geleid tot een lichte daling van de provisie-inkomsten ten opzichte van de eerste kwartalen van dit jaar en door de lage marktrente blijven de interestinkomsten onder druk staan. De kosten zijn licht gestegen. Het niveau van de kosten wordt onder andere beïnvloed door IT-investeringen en onze bijdrage aan het nationaal resolutiefonds. De daling van de toevoeging aan de kredietvoorziening heeft zich in het derde kwartaal voortgezet.

  De client assets zijn gedaald naar € 56,5 miljard, een daling van € 2 miljard in vergelijking met eind juni 2015. Deze daling wordt met name veroorzaakt door het negatieve beursklimaat. Ondanks de moeilijke omstandigheden voor beleggers zien we dat onze klanten op de lange termijn gericht blijven en vasthouden aan de gekozen beleggingsstrategie.

  De netto-instroom van beheerd vermogen van Private Banking-klanten (exclusief het administratief beheerd vermogen voor institutionele klanten) zet door, mede door de verjonging en verbreding van de klantenbasis bij Evi van Lanschot en de focus op ondernemers.

  Bij Asset Management is de overname van de activiteiten van MN in het Verenigd Koninkrijk op 1 oktober afgerond. Hierdoor is het team voor fiduciair management binnen Kempen Capital Management versterkt en kunnen we, onder de naam Kempen Fiduciary Management, vanuit Londen Britse pensioenfondsen bedienen. De acquisitie leidt tot een toename van het beheerd vermogen van € 3,9 miljard, die vanaf het vierde kwartaal wordt meegenomen in onze cijfers en pro forma leidt tot € 60,4 miljard client assets. In het afgelopen kwartaal was er bij Asset Management sprake van een beperkte uitstroom van beheerd vermogen.

  Merchant Banking was wederom betrokken bij kapitaalmarkttransacties in de gekozen niches, zoals bij de beursintroducties van ADO Properties in Duitsland en Kiadis Pharma in Nederland en België.

  Bij de Corporate Bank is, naast de hierboven genoemde verkoop van non-performing vastgoedleningen, de geleidelijke afbouw van de zakelijke- en vastgoedkredietportefeuille verder voortgezet. De komende jaren richten we ons op een volledige afbouw van deze leningen.

   

  Onze kapitaalpositie heeft zich sterk ontwikkeld. De phase-in Common Equity Tier I-ratio [1] is verder gestegen naar 15,9%. De fully loaded Common Equity Tier I-ratio* steeg eveneens naar 14,8%. Ook de leverageratio** is onverminderd sterk met 5,8%.’

  Financiële agenda 2016
  9 maart - Publicatie jaarcijfers 2015
  19 mei - Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2016

  * Exclusief ingehouden winst van het lopende boekjaar.
  ** Fully loaded, exclusief ingehouden winst van het lopende boekjaar.

   

  Meer informatie
  Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
  Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

  Download persbericht

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Filantropie Services
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij