Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persberichten / 19 December 2016

Update herstelkader rentederivaten

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is de drie onafhankelijke deskundigen erkentelijk voor de uitwerking van het Uniform Herstel Kader ten aanzien van de rentederivatendienstverlening aan het niet-professionele mkb. 'De uitwerking stelt banken in staat het kader zorgvuldig en goed uit te voeren, in het belang van de betrokken klanten,' aldus NVB-voorzitter Chris Buijink.

Zorgvuldigheid en goede uitvoering met de controles die in het proces zijn ingebouwd, zijn uiteraard van groot belang. Bij het hele proces zijn door de banken onafhankelijke reviewers betrokken. De AFM houdt toezicht op de uitvoeringsfase van het kader. Banken streven ernaar de betrokken klanten in de loop van volgend jaar een voorstel te doen op basis van het herstelkader.

In het kader is geregeld hoe deelnemende banken beoordelingen moeten uitvoeren en welke eventuele herstelacties moeten worden uitgevoerd om mkb’ers die rentederivatencontracten hebben afgesloten te compenseren. De betrokken banken (ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS en Van Lanschot) hebben zich in juli aan het uniforme herstelkader verbonden.
                                                                                        
De commissie werd in maart dit jaar door minister Dijsselbloem ingesteld en bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen: R. J. Schimmelpenninck, B.F.M. Knüppe en T. Kocken. De opdracht van de commissie was te komen tot een uniform herstelkader. Banken hebben steeds gezegd bereid te zijn te zoeken naar een passende oplossing.

Van Lanschot heeft zakelijke klanten tot en met 2013 op zorgvuldige wijze rentederivaten aangeboden in het kader van haar zakelijke kredietverlening, als alternatief voor vastrentende leningen. Het aantal klanten en ook het aantal verkochte rentederivaten was relatief beperkt. Van Lanschot paste maatwerk toe: er werden alleen gewone renteswaps en rentecaps aangeboden die aansloten bij kredietverlening aan klanten. Van Lanschot stemt in met het herstelkader om een efficiënte afwikkeling van de derivaten-dossiers van mkb-klanten mogelijk te maken.

Van Lanschot heeft sinds 2014 geen nieuwe rentederivaten meer aangeboden.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij