Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 9 Maart 2016

Van Lanschot jaarcijfers 2015: groei in provisies verbetert kwaliteit resultaten

 • Onderliggend resultaat* stijgt naar € 60,1 miljoen (2014: € 54,2 miljoen)
 • Nettowinst bedraagt € 42,8 miljoen (2014: € 108,7 miljoen, mede dankzij een eenmalige netto pensioenbate van € 54,5 miljoen)
 • Assets under management stijgen 14% naar € 50,2 miljard (ultimo 2014: € 44,1 miljard) door acquisitie, positief beursklimaat en netto-instroom bij Private Banking
 • Sterke stijging kapitaalbasis: CET I-ratio** bedraagt 16,3% (ultimo 2014: 14,6%)
 • Verdere investeringen voor groei, waardoor efficiencydoelstelling later wordt behaald
 • Hoger dividend voorgesteld: € 0,45 per aandeel (2014: € 0,40 per aandeel)


Van Lanschot presenteert vandaag de jaarcijfers over 2015. Karl Guha, voorzitter: “We staan er goed voor. De waardering van onze klanten voor onze dienstverlening neemt toe. We zijn goed gekapitaliseerd en de groei van provisies verbetert de kwaliteit van onze resultaten. Deze vormen nu, in lijn met onze wealth managementstrategie, meer dan de helft van de inkomsten. De toevoeging aan de kredietvoorzieningen daalde met 33% tot € 51 miljoen. Op basis van deze resultaten stellen wij onze aandeelhouders een dividend voor van € 0,45 per aandeel, een verhoging ten opzichte van vorig jaar.

De door particuliere en institutionele klanten aan ons toevertrouwde middelen zijn gestegen van € 58,5 miljard naar € 62,6 miljard, waarbij onze assets under management*** een toename kenden van 14% van € 44,1 miljard naar € 50,2 miljard. Naast het positieve beursklimaat droeg ruim € 300 miljoen netto-instroom bij Private Banking bij aan deze groei. Ook de overname van MN UK door Kempen Capital Management levert met € 4,6 miljard een belangrijke bijdrage. Begin 2016 zag Asset Management haar inspanningen van 2015 beloond met een nieuw fiduciair mandaat van Univé en een nieuw bedrijfsobligatie-mandaat van FRR. Merchant Banking kende een zeer goed jaar en heeft haar positie in gekozen niches verder versterkt. Onze adviseurs waren betrokken bij grotere transacties in een meer seniore rol. De afbouw van de zakelijke kredietportefeuille is voortvarend voortgezet waardoor de risicogewogen activa van deze portefeuille zijn gedaald naar € 1,9 miljard en de oorspronkelijke afbouwdoelstelling voor 2017 nu al is gerealiseerd.

Onze uitdaging is om onze groei te versnellen, het rendement te verbeteren en Van Lanschot goed te positioneren als wealth manager voor de toekomst. De verschuiving van collectieve naar individuele vermogensopbouw in Nederland is een voorbeeld van een belangrijke ontwikkeling in ons vakgebied. Daarnaast veranderen klantbehoeften ingrijpend door nieuwe technologie en digitalisering. Extra investeringen in verbetering en innovatie zijn noodzakelijk om hierop in te kunnen spelen.

We richten ons daarom niet alleen op kostenverlaging op de korte termijn, maar investeren ook in groei voor de lange termijn, bijvoorbeeld met verschillende initiatieven rondom Evi van Lanschot, onze online beleggingscoach. Door deze bewuste keuze verwachten wij onze efficiencydoelstelling van 60-65% op een later moment dan 2017 behalen. In dit licht werken we aan de verdieping van onze wealth managementstrategie waarvan we de uitkomsten op 26 april 2016 zullen toelichten.”

Financieel verslag en presentatie
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot NV leest u in het financieel verslag en de presentatie over de jaarcijfers 2015 op de pagina Financiële resultaten.

Noten:
* Onderliggend resultaat is nettoresultaat exclusief eenmalige last door verkoop non-performing vastgoedleningen in 2015 en exclusief eenmalige pensioenbate in 2014.
** Common Equity Tier I-ratio phase-in, inclusief ingehouden winst.
*** Assets under management bevat niet langer assets under administration. Assets under administration zijn assets die enkel bij Van Lanschot in bewaring zijn, waarop Van Lanschot geen of zeer beperkte invloed kan uitoefenen en waarop de verdiensten beperkt zijn. De vergelijkende cijfers zijn aangepast.

 

Meer informatie
Media Relations: + 31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: + 31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download volledig persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij