Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 26 April 2016

Van Lanschot presenteert strategie-update 2020

 • Volgende fase van wealth managementstrategie: voortbouwen op het sterke fundament, benutten van kansen die veranderende wereld biedt en waarde creëren voor klanten
 • Belangrijkste stappen per kernactiviteit:
  Private Banking: verbeteren klantbeleving door investeren in omni-channel benadering en versterking van commerciële slagkracht
  Evi van Lanschot wordt zelfstandig segment voor hoogwaardige online dienstverlening die voor iedereen toegankelijk is, aansluitend bij maatschappelijke trend van groeiende individuele verantwoordelijkheid voor de eigen financiële toekomst
  Asset Management: realiseren van groeikansen door uitbouw met nieuwe strategieën, uitbreiding distributie in nieuwe markten en klantsegmenten en versterken positie in het Verenigd Koninkrijk als tweede thuismarkt
  Merchant Banking bouwt voort op de krachtige positie in geselecteerde niches en bedrijfsmodel met laag kapitaalbeslag
 • Investeringsprogramma van € 60 miljoen van 2016 tot 2019 voor implementatie omni-channel dienstverlening Private Bank en afronden transformatie IT-landschap
 • Efficiency-slag door samenwerking met externe partijen voor universele bankdiensten, door stroomlijnen operationele processen en ondersteunende functies, en door overstap naar omni-channel servicemodel voor Private Banking
 • Verminderen kapitaalbeslag door verdere afbouw van de zakelijke kredietportefeuille
 • Vaststelling financiële doelstellingen 2020 en aangepast kapitaals- en dividendbeleid

 

Van Lanschot presenteert vandaag een strategie-update en de trading update voor het eerste kwartaal van 2016. De strategie-update lichten we vandaag toe tijdens een evenement voor beleggers en analisten. De bijeenkomst start om 13.30 uur en kan worden gevolgd via onze website.

Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘Onze klanten kiezen voor Van Lanschot en Kempen als hun vertrouwde adviseur bij het navigeren in uitdagende financiële en economische omstandigheden en groeiende complexiteit. Deze keuze is gebaseerd op onze belangrijkste kwaliteiten: het vertrouwen en de langjarige relatie met onze klanten, en de kwaliteit en de professionaliteit van onze mensen en onze dienstverlening.

We presenteren het vervolg van onze strategie, die onze positie als gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager moet versterken. Onze koers en missie zoals we die drie jaar geleden hebben uitgezet blijven onveranderd. We bouwen verder op een sterk fundament, waarbij  veel elementen van onze transformatie tot wealth manager al zijn gerealiseerd. We starten nu met de volgende fase waarin we inspelen op veranderende klantbehoeften, trends en ontwikkelingen in onze sector en de uitdagende economische omstandigheden.

De verantwoordelijkheid voor de opbouw van vermogen verschuift steeds meer van het collectief naar het individu. Dit is een voorbeeld van de ingrijpende veranderingen die plaatsvinden in onze sector. Daarnaast veranderen de verwachtingen van de klant door de ontwikkelingen in technologie en door digitalisering. We investeren in onze groei op de lange termijn zodat we kunnen inspelen op deze ontwikkelingen en trends. We gaan ons nog meer richten op de activiteiten voor particuliere en institutionele klanten die tot de kern van onze wealth managementdienstverlening behoren.

Tegelijkertijd gaan we door met het vereenvoudigen van processen en zoeken we naar mogelijkheden om de meer universele, gestandaardiseerde bankdiensten, zoals betalingsverkeer en hypotheekservicing, in samenwerking met externe partijen uit te gaan voeren. Op die manier verschuift onze focus nog meer van het traditionele bankbedieningsmodel naar activiteiten waarin wij uitblinken en waarde creëren voor onze klanten.

Met deze update zijn we goed gepositioneerd om onze groei te versnellen, onze winstgevendheid te verbeteren en onze positie als onderscheidende wealth manager voor 2020 en daarna te versterken.’

 

Meer informatie
Media Relations: + 31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: + 31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij