Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 24 Augustus 2016

Van Lanschot: stabiel resultaat in uitdagende markt

 • Onderliggend nettoresultaat* stabiel met € 37,7 miljoen (H1 2015: € 37,7 miljoen)
 • Nettowinst bedraagt € 31,5 miljoen (H1 2015: € 37,7 miljoen)
 • Client assets stijgen 5% naar € 66,2 miljard (ultimo 2015: € 63,0 miljard) door netto-instroom en positief koerseffect
 • Verbetering kredietkwaliteit blijkt uit vrijval van kredietvoorzieningen
 • Verdere stijging kapitaalbasis: CET I-ratio** bedraagt 17,3% (ultimo 2015: 16,3%)


Van Lanschot presenteert vandaag de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘Door een stijging van onze assets under management is onze positie als onafhankelijke gespecialiseerde wealth manager verder versterkt. De aan ons toevertrouwde middelen zijn gestegen van € 63,0 miljard naar € 66,2 miljard, waarbij onze assets under management een toename kenden van 8% van € 50,3 miljard naar € 54,3 miljard. Deze groei werd met name gerealiseerd door € 2,7 miljard netto-instroom en € 1,6 miljard positief koerseffect bij Asset Management, terwijl bij Private Banking de assets under management marginaal daalden. De aangekondigde overname van de private banking-activiteiten van Staalbankiers zal naar verwachting vanaf begin 2017 maximaal € 1,7 miljard vermogen toevoegen. De kenmerken van deze activiteiten (klantgroepen, klantbediening en beleggingsbeleid) passen uitstekend bij Van Lanschot, waardoor het een goed voorbeeld is van een aanvullende acquisitie die onze positie verder versterkt.

De keuze voor wealth management ligt aan de basis van ons stabiele resultaat in de huidige onzekere en volatiele markten. De nervositeit van de markten maakt dat onze klanten voorzichtig zijn. Daarom doen zij minder transacties, wat leidt tot lagere provisie-inkomsten. We informeren onze klanten frequent over de marktontwikkelingen en onze langetermijn-beleggingsbeslissingen. Hierdoor houden klanten vertrouwen in het gekozen beleid en hun beleggingen.

In lijn met de verminderde activiteit op de Europese kapitaalmarkten zijn de inkomsten bij Merchant Banking, in vergelijking met een uitzonderlijk sterk eerste halfjaar vorig jaar, sterk gedaald. Met onze nichestrategie en internationale klantenbasis blijven wij goed gepositioneerd voor het moment waarop de markten verbeteren.

De verdere afbouw van de zakelijke kredietportefeuille en de verbetering van de financiële positie van onze klanten leiden tot een significante verbetering van onze kredietportefeuille. We realiseren per saldo een vrijval van € 1,7 miljoen in onze kredietvoorzieningen terwijl we vorig jaar in het eerste halfjaar nog per saldo € 31,9 miljoen hebben gedoteerd. De nettowinst bedraagt € 31,5 miljoen en is inclusief een last van € 8 miljoen voor het herstelkader rentederivaten. Onze kapitaalpositie ontwikkelt zich goed en de CET I-ratio bedraagt inmiddels 17,3%.

In april hebben wij onze strategie-update gepresenteerd, waarmee wij de volgende fase zijn ingegaan van onze wealth managementstrategie. Via het aangekondigde IT investeringsprogramma van € 60 miljoen investeren wij tot en met 2019 in omni-channel dienstverlening voor onze Private Banking-klanten en in de verdere transformatie van ons IT-landschap. Zo kunnen we op termijn onze kosten verlagen. Daarnaast zetten we onze gespecialiseerde niche-aanpak in onze kernactiviteiten verder voort. Zo zijn we gestart met de nieuwe niche Financial Institutions & FinTech binnen Merchant Banking.’

 

Noot
* Onderliggend nettoresultaat betreft in H1 2016 het nettoresultaat exclusief de eenmalige last van € 8 miljoen voor herstelkader rentederivaten en de gerealiseerde kosten van het investeringsprogramma Strategy 2020.

 

Meer informatie
Media Relations: + 31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: + 31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij