Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht I 4 November 2016

Van Lanschot trading update: derde kwartaal 2016

 • Resultaat in lijn met eerste kwartalen 2016
 • Client assets stijgen naar € 67,9 miljard door positief koerseffect en netto-instroom bij Asset Management
 • Solide kapitaalbasis: Common Equity Tier I-ratio* stijgt verder naar 18,4%
 • Uitvoering Strategy 2020 op schema

 

Van Lanschot publiceert vandaag de trading update over het derde kwartaal van dit jaar. Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot: ‘Het derde kwartaal stond in het teken van de aantrekkende economie en verbetering van het sentiment op de kapitaalmarkten. Ondanks het gebruikelijke lagere handelsvolume van klanten in de zomermaanden, waren de provisie-inkomsten stabiel ten opzichte van de eerste kwartalen van dit jaar. Dit kwam doordat corporate klanten van Merchant Banking het verbeterde sentiment benutten om kapitaalmarkttransacties uit te voeren. Ook de interestinkomsten volgen de lijn van de eerste kwartalen van 2016.

Zoals verwacht daalden de kosten in het derde kwartaal, met name doordat het grootste deel van de toezichtkosten in het eerste halfjaar is verantwoord. Als onderdeel van Strategy 2020 zetten we onze inspanningen voor kostenbeheersing door. We treffen voorbereidingen voor onze omni-channel dienstverlening voor Private Banking en zijn gestart met een onderzoek voor de verdere uitbesteding van het betalingsverkeer. Door de voortdurende verbetering van de kredietwaardigheid van onze klanten en de geleidelijke afbouw van de zakelijke- en vastgoedkredietportefeuille van Corporate Banking was er in het derde kwartaal een kleine vrijval van de kredietvoorziening. We zien bovendien dat de instroom van klanten bij onze afdeling Bijzonder Beheer verder afneemt. Dit alles leidt tot een resultaat dat in lijn is met de eerste kwartalen van dit jaar.

De client assets zijn gestegen naar € 67,9 miljard, een stijging van € 1,7 miljard in vergelijking met eind juni 2016. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een positief koerseffect. Asset Management kende netto-instroom bij haar beleggingsstrategieën en bij fiduciair management van in totaal € 0,4 miljard. Bij Private Banking hielden netto-instroom bij vermogensbeheer en netto-uitstroom bij non-discretionaire beleggingsdienstverlening elkaar in balans.

Private Banking bereidt zich op dit moment voor op het verwelkomen van de klanten en medewerkers van de private banking-activiteiten van Staalbankiers. Het verzoek voor een verklaring van geen bezwaar is inmiddels ingediend bij DNB. De verwachting is dat de transactie rond het einde van 2016 wordt afgerond.

Evi van Lanschot ziet goede reacties op haar instapmiljonair-campagne, waarmee na het opbouwen van naamsbekendheid de volgende stap in de marketingstrategie is gezet.

Begin oktober is Kempen Capital Management (KCM) aangesteld als onafhankelijk fiduciair manager voor Het nederlandse pensioenfonds, een initiatief van a.s.r.. KCM adviseert dit nieuwe Algemeen Pensioenfonds op diverse gebieden, waaronder strategisch advies, manager selectie, monitoring en integraal risicomanagement. Deze rol past in onze groeistrategie: naast grote ook middelgrote pensioenfondsen bedienen in een verder consoliderende pensioenmarkt.

De sterke positie van Merchant Banking in de Europese vastgoedmarkt werd bevestigd door haar betrokkenheid bij kapitaalmarkttransacties van ADO Properties (Duitsland), Hamborner (Duitsland) en Befimmo (België).Tevens is Kempen adviseur van Vonovia in Duitsland bij het voorgenomen openbare bod op het Oostenrijkse Conwert.

Onze kapitaalpositie heeft zich wederom sterk ontwikkeld. De phase-in Common Equity Tier I-ratioi is verder gestegen naar 18,4%, ruim boven onze doelstelling van 15%-17%. De fully loaded Common Equity Tier I-ratio* steeg naar 18,0%. Ook de leverageratio** ontwikkelde zich positief naar 6,8%.’

Financiële agenda 2017
9 maart - Publicatie jaarcijfers 2016
18 mei - Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2017

* Exclusief ingehouden winst van het lopende boekjaar
** Fully loaded, exclusief ingehouden winst van het lopende boekjaar

 

Meer informatie
Media Relations: + 31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: + 31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com


Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij