Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 29 april 2016

Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

 • Nettowinst bedraagt € 14,0 miljoen (Q1 2015: € 28,9 miljoen)
 • Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat op eigen beleggingsportefeuille
 • Forse verbetering kredietvoorzieningen naar € 3,4 miljoen (Q1 2015: € 15,3 miljoen)
 • Assets under management stijgen 5% naar € 52,7 miljard (ultimo 2015: € 50,2 miljard) door € 2,3 miljard netto-instroom bij Asset Management
 • Solide kapitaalbasis: Common Equity Tier I-ratio* stijgt fors naar 16,9%

 

Van Lanschot publiceert vandaag een uitgebreide trading update over het eerste kwartaal van dit jaar. Vandaag presenteert Van Lanschot ook een strategie update die wordt toegelicht tijdens een presentatie die gevolgd kan worden via onze website.

Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot: ‘We zijn tevreden over de kwaliteit van onze inkomsten. Deze bestonden dit kwartaal vrijwel volledig uit provisies en rente, waarbij de provisie-inkomsten opnieuw het grootste deel vormden. Een tweede positieve ontwikkeling is de sterk gedaalde toevoeging aan de kredietvoorziening, dit kwartaal met € 3,4 miljoen op een zeer laag niveau.

Hoewel het eerste kwartaal een volatiele start op de wereldwijde financiële markten kende, daalde onze effectenprovisie slechts met 6% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar naar € 50 miljoen. Hogere beheerprovisies compenseerden de in dergelijke omstandigheden te verwachten daling van de transactiegerelateerde provisies. In heel Europa namen de activiteiten op de kapitaalmarkten begin 2016 sterk af, waardoor ook de overige provisie-inkomsten, die hoofdzakelijk worden gerealiseerd door Merchant Banking, fors daalden naar € 8,4 miljoen. Merchant Banking was dit kwartaal betrokken bij kapitaalmarkttransacties in de gekozen niches, zoals de onderhandse plaatsingen van het Franse Nanobiotix en het Duitse TAG Immobilien.

Onze rente-inkomsten stegen met 11% naar € 56,0 miljoen met name door lagere amortisatielasten op in het verleden afgebroken rentehedges. Het resultaat uit financiële transacties (o.a. bestaande uit verkoop- en waarderingsresultaat op onze beleggingsportefeuille) was significant lager dan vorig jaar toen in het eerste kwartaal een grote bate werd gerealiseerd. Onze operationele kosten daalden met name door lagere personeelskosten met 5% naar € 93,3 miljoen.

De door particuliere en institutionele klanten aan ons toevertrouwde middelen zijn gestegen van € 62,6 miljard naar € 64,3 miljard, waarbij onze assets under management toenamen met 5% van € 50,2 miljard naar € 52,7 miljard. Met name door het verkrijgen van twee grote mandaten realiseerde Kempen Capital Management een netto-instroom van € 2,3 miljard. Ondanks de volatiele markten in januari en februari hielden onze Private Banking-klanten hun vizier op de lange termijn. Hierdoor was sprake van slechts een beperkte uitstroom van assets under management van minder dan € 0,1 miljard. In lijn met onze fundingstrategie realiseerden we een verdere daling van onze spaargelden naar € 9,3 miljard. De assets under administration daalden met € 0,5 miljard naar € 2,3 miljard.

De zakelijke- en vastgoedkredietportefeuille van de Corporate Bank is verder afgebouwd en bedraagt inmiddels € 1,7 miljard. Hierdoor heeft onze kapitaalpositie zich wederom positief ontwikkeld. De phase-in Common Equity Tier I-ratio  is verder gestegen naar 16,9%. De fully loaded Common Equity Tier I-ratio* steeg naar 16,4%. Ook de leverageratio** is onverminderd sterk met 6,3%.”


Noten
* Exclusief ingehouden winst van het lopende boekjaar.
** Fully loaded, exclusief ingehouden winst van het lopende boekjaar.

 

Meer informatie
Media Relations: + 31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: + 31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij