Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 20 November 2017

Klimaatbeleid Van Lanschot Kempen valt in de prijzen

Van Lanschot Kempen heeft tijdens de CDP Europe Awards 2017 in Brussel de ‘A award’ van klimaatorganisatie CDP (voorheen bekend als de Carbon Disclosure Project) gekregen. Met deze award – de hoogst haalbare - onderstreept CDP het vooruitstrevende karakter van het klimaatbeleid van Van Lanschot Kempen.

Urgent
Klimaatverandering is een van de meest urgente uitdagingen van dit moment. Daarom wordt van zowel overheden als bedrijven verwacht dat zij dit hoog op de agenda hebben. Van Lanschot Kempen streeft ernaar hieraan nadrukkelijk bij te dragen.

Klimaatneutrale economie
Van Lanschot Kempen zet zich al jaren in om bij te dragen aan een klimaatneutrale economie. Zo wordt de CO2-uitstoot van de eigen organisatie gemeten en waar mogelijk gereduceerd. Daarnaast wordt er een expliciet klimaatbeleid gehanteerd voor beleggingen, waarbij ondernemingen actief worden aangesproken op hun uitstoot. Klanten krijgen binnen vermogensbeheer en -advies de mogelijkheid om te investeren in fondsen die klimaatverandering actief tegengaan.

Klimaatbeleid
CDP stelt duizenden beursgenoteerde bedrijven wereldwijd jaarlijks vragen over hun klimaatbeleid en de behaalde resultaten. Alle verkregen informatie wordt door CDP geverifieerd en ter beschikking gesteld aan bij CDP aangesloten institutionele beleggers en financiële instellingen. Zij kunnen deze informatie vervolgens gebruiken in hun beleggingsproces. Voor beleggers zijn bedrijven die hun klimaatrisico's, of kansen, vroegtijdig in beeld hebben en daar naar handelen, interessanter dan bedrijven zonder klimaatbeleid.

Meer informatie?
De complete A lijst en bedrijfsscores zijn beschikbaar op de website van CDP. Meer informatie over ons milieubeleid en onze milieumaatregelen vindt u in ons jaarverslag en bijlage. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met sustainability@vanlanschotkempen.com.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij