Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 18 April 2017

Stichting Pensioenfonds UWV sluit intentieovereenkomst met Kempen Capital Management voor fiduciaire dienstverlening

Stichting Pensioenfonds UWV (Pf UWV) heeft een conceptovereenkomst getekend om met ingang van 1 oktober 2017 Kempen Capital Management N.V. (Kempen) aan te stellen als fiduciair manager.

 

Pf UWV telt circa 55.000 deelnemers en heeft een belegd vermogen van circa 7,3 miljard euro. Voor Kempen zou Pf UWV haar derde fiduciaire opdrachtgever worden met een vermogen groter dan 5 miljard euro.

In 2016 startte Pf UWV een tender voor het aanstellen van een partij die het beste overeenkomt met de kwalitatieve en kwantitatieve kerncriteria van het pensioenfonds. Na een uitgebreid selectietraject is voor Kempen gekozen. Een aantal belangrijke thema’s zijn ontzorging, het strategisch beleggingsadvies en tegenwicht bieden aan onderliggende managers, zowel voor de liquide als de illiquide categorieën. Daarnaast spelen innovatie en meedenken bij veranderingen in de pensioensector een belangrijke rol.

Wilse Graveland, verantwoordelijk voor pensioenoplossingen Nederland bij Kempen: “Wij hebben met Pf UWV een intensief selectietraject doorlopen. Naast de inhoudelijke elementen speelden de persoonlijke klik en gezamenlijke interactie een belangrijke rol. Tijdig en adequaat reageren op veranderende omstandigheden kan alleen door trends in de markt te signaleren en proactief te zijn. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze klanten.”

Paul Gerla, bestuursvoorzitter bij Kempen: “Focus op de lange termijn is een speerpunt van Kempen, ook bij fiduciair management. Wij zijn buitengewoon enthousiast om voor en mét Pf UWV te gaan werken. We zien het echt als een partnership dat, in de huidige dynamische pensioenomgeving, toekomstbestendig is. Daarnaast is het onze ambitie om de positie van Kempen in de pensioenmarkt te versterken en verder uit te bouwen.”

 

Meer informatie
Media Relations: + 31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: + 31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij