Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 19 September 2017

Van Lanschot en Van Gogh Museum verlengen samenwerking met twee jaar

Van Lanschot en het Van Gogh Museum verlengen de lopende sponsorovereenkomst met twee jaar tot eind 2019. De verlenging komt voort uit de succesvolle samenwerking en activatie de afgelopen tweeëneenhalf jaar. Deze samenwerking is in 2016 bekroond met een SponsorRing in de categorie Kunst & Cultuur.

Toegankelijkheid speelt binnen de nieuwe overeenkomst een belangrijke rol, waarbij het de ambitie is om meer Nederlanders het museum te laten bezoeken.

Karl Guha, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot: ‘Wij zijn er trots op dat we de succesvolle samenwerking met één van de best bezochte musea van Nederland voort kunnen zetten. De waardering die het Van Gogh Museum van haar bezoekers krijgt onderstreept dat het een bijzonder museum is met grote kunsthistorische waarde. We hebben de ambitie om te blijven verrassen. Goed zijn is stap één, maar nog beter worden is een gezamenlijk doel. Ik kijk uit naar alle nieuwe initiatieven die we samen gaan ontplooien.’

Axel Rüger, directeur Van Gogh Museum: ‘Wij zijn bijzonder vereerd dat Van Lanschot haar partnership met het Van Gogh Museum verlengt. Sinds de opening van onze nieuwe entree in 2015 werken wij samen met als doel het toegankelijk maken van het Van Gogh Museum voor zoveel mogelijk mensen en het versterken van de relatie met de Nederlandse bezoeker. Met deze verlenging intensiveren wij die samenwerking. Door het opzetten van speciale programma’s vergroten we bijvoorbeeld de mogelijkheden voor iedere Nederlander om het Van Gogh Museum te bezoeken. Ik ben uitermate trots op de ondersteuning die Van Lanschot ons museum biedt en kijk uit naar onze samenwerking in de toekomst.’

Eerste plaats
Recentelijk publiceerde de Erasmus University een grootschalige studie over de reputatie van de achttien meest beroemde kunstmusea ter wereld. Onder Europese respondenten staat het Van Gogh Museum op de eerste plaats in de reputatie ranking, vóór het Louvre. Wereldwijd neemt het Van Gogh Museum de tweede plaats in. De respondenten bewonderen de collectie van het Van Gogh Museum zeer, net als de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het museum vervult en het secuur omgaan met de publieke middelen.

Van Lanschot en kunst
Voor Van Lanschot is kunst een vanzelfsprekend onderdeel van onze positionering als wealth manager en als merk. De Van Lanschot-collectie siert vanaf de oprichting onze kantoren. De schilderijen, tekeningen, beelden en andere kunstuitingen maken de vertrekken waarin wij onze klanten ontvangen en waarin wij werken aantrekkelijk en bijzonder. Daarnaast is de ondersteuning van kunst, kunstenaars en musea voor ons een manier om bij te dragen aan het behoud en de opbouw van ons culturele erfgoed. Daarmee zit kunst in ons DNA. Een rijke traditie sinds 1737.

 

Meer informatie
Media Relations: + 31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: + 31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij