Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 11 Oktober 2017

Van Lanschot Kempen aandeelhouders keuren voorgestelde kapitaalteruggave goed

De aandeelhouders van Van Lanschot Kempen hebben vandaag het voorstel tot kapitaalteruggave van € 1 per aandeel goedgekeurd, dat eerder werd aangekondigd op 29 augustus 2017. De aandeelhouders stemden in met dit voorstel tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in ‘s-Hertogenbosch.

De kapitaaluitkering van in totaal ruim € 41 miljoen zal plaatsvinden in december 2017, onder voorbehoud van de wettelijke termijn die in het algemeen geldt voor een kapitaalteruggave als deze. De uitkering wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve, waarmee de kapitaalteruggave is vrijgesteld van dividendbelasting. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd. De CET I-ratio blijft ook na deze kapitaalteruggave ruim boven onze kapitaaldoelstelling van 15 – 17%.

Deze kapitaalteruggave is de volgende stap in de uitvoering van onze kapitaalstrategie. Het is onze ambitie om, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder, voor de periode tot en met 2020 ten minste € 250 miljoen terug te geven aan onze aandeelhouders. Met de vandaag goedgekeurde kapitaalteruggave is hiervan ruim € 90 miljoen uitgekeerd.

Voorgenomen data met betrekking tot de kapitaaluitkering:
Ex-datum: 18 december 2017
Record-datum: 19 december 2017
Betaaldatum: 20 december 2017
Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij