Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 29 Augustus 2017

Van Lanschot Kempen: sterk resultaat en voorstel kapitaalteruggave

 • Aanzienlijke stijging nettowinst naar € 62,3 miljoen (H1 2016: € 31,5 miljoen)
 • Onderliggend nettoresultaat stijgt naar € 69,6 miljoen (H1 2016: € 37,7 miljoen)
 • Netto-instroom AuM en positieve koerseffecten zorgen voor toename client assets naar € 72,0 miljard (ultimo 2016: € 69,4 miljard)
 • Kapitaalpositie nog sterker: CET I-ratio* op 19,6% (ultimo 2016: 18,6%)
 • Voorstel kapitaalteruggave aan aandeelhouders van € 1 per aandeel


Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de cijfers over het eerste halfjaar van 2017. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘In de eerste zes maanden van dit jaar heeft onze wealth managementstrategie geleid tot een sterk resultaat. Onze focus op de opbouw en het behoud van vermogen van particuliere en institutionele klanten leidt tot een toename van assets under management (AuM) en een 13%-stijging van provisie-inkomsten. We zijn blij met de vorige week afgeronde overname van de wealth managementactiviteiten van UBS in Nederland, die onze positie bij family offices, verenigingen & stichtingen en vermogende particulieren verder versterkt.

De nettowinst is met € 62,3 miljoen het sterkste halfjaarresultaat sinds jaren. Het onderliggend nettoresultaat stijgt naar € 69,6 miljoen. Het resultaat stijgt mede door de verkoopopbrengst van een deelneming uit onze participatieportefeuille en de verkoopopbrengsten van belangen in onze beleggingsfondsen.

Dankzij deze resultaten en onze zeer sterke kapitaalbasis kunnen wij een kapitaalteruggave voorstellen van € 1 per aandeel. Hiermee zetten we een volgende stap in de uitvoering van onze ambitie om ten minste € 250 miljoen uit te keren aan onze aandeelhouders voor eind 2020.

De client assets stijgen van € 69,4 miljard naar € 72,0 miljard. Zowel Private Banking, Evi als Asset Management dragen bij aan de toename van AuM van € 57,5 miljard naar € 60,1 miljard. Deze AuM-groei is gerealiseerd door € 1,6 miljard netto-instroom en € 0,9 miljard positieve koerseffecten. Per saldo zien we een netto-instroom van € 1,3 miljard bij Asset Management en € 0,3 miljard bij Private Banking.

Evi blijft investeren in het optimaliseren van de dienstverlening. Evi-klanten kiezen in toenemende mate voor beleggen in plaats van sparen. Merchant Banking heeft een beter resultaat dan vorig jaar dankzij een aantal succesvolle transacties in het tweede kwartaal. De Corporate Bankingportefeuille is conform plan verder afgebouwd met bijna € 250 miljoen. Dit draagt bij aan de versterking van onze CET I-ratioi naar 19,6% (ultimo 2016: 18,6%).

De kosten liggen op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar, ondanks de extra kosten voortkomend uit de acquisitie van Staalbankiers. De kwaliteit van onze kredietportefeuille is verder verbeterd dankzij het positieve economisch klimaat. Dit resulteert in een netto vrijval van de kredietvoorzieningen van € 1,9 miljoen.’

Voorstel kapitaalteruggave van € 1 per aandeel
De voorgenomen kapitaalteruggave van € 1 per aandeel (in totaal ruim € 41 miljoen) is de volgende stap in de uitvoering van onze kapitaalstrategie. We zijn zeer verheugd dat we dit voorstel kunnen doen. Het is onze ambitie om, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder, voor de periode tot en met 2020 ten minste € 250 miljoen terug te geven aan onze aandeelhouders.

Het voorstel tot kapitaalteruggave zal op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 oktober 2017 ter stemming worden gebracht. De kapitaalteruggave wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve, waarmee deze teruggave is vrijgesteld van dividendbelasting. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd. De CET I-ratio blijft ook na deze kapitaalteruggave ruim boven onze kapitaaldoelstelling van 15 – 17%.

Financieel verslag, presentatie en webcast
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen NV kunt u lezen in het financieel verslag en de presentatie over de halfjaarcijfers 2017. Op 29 augustus om 09:00 uur lichten we onze halfjaarcijfers 2017 voor analisten toe in een conference call. Deze conference call kan live worden gevolgd en kan ook op een later moment worden teruggeluisterd. Ga naar Financiële resultaten 2017.

* Fully loaded, exclusief ingehouden winst. Ultimo 2016 inclusief ingehouden winst.

 

Meer informatie
Media Relations: + 31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: + 31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij