Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 18 Mei 2017

Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2017

 • Positieve ontwikkeling resultaat zet door
 • Client assets stijgen naar € 70,8 miljard
 • Groei Private Banking, Evi en Asset Management door netto-instroom AuM
 • Solide kapitaalbasis bevestigd door stijging Common Equity Tier I-ratio* naar 19,3%

 

Van Lanschot publiceert vandaag de trading update over het eerste kwartaal van dit jaar.

 

Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot: ‘We zijn tevreden over het eerste kwartaal. Het resultaat laat een stijging zien en onze inkomsten vertonen een positieve ontwikkeling. Markten waren dit kwartaal minder volatiel dan in het eerste kwartaal van 2016, wat terug te zien is in de provisie-inkomsten en groei van client assets met € 1,4 miljard naar € 70,8 miljard. Het resultaat bevat ook de boekwinst op de succesvolle verkoop van het minderheidsbelang van Van Lanschot Participaties in TechAccess.


Zowel de kosten als de toevoeging aan de kredietvoorziening zijn van een vergelijkbaar niveau als in dezelfde periode vorig jaar. De uitvoering van Strategy 2020 verloopt volgens schema, zoals onder andere blijkt uit de verdere afbouw van de zakelijke kredietportefeuille en de uitbestedingstrajecten voor de hypotheekadministratie en het betalingsverkeer.

De assets under management (AuM) zijn in het eerste kwartaal toegenomen. Deze groei is onder meer het resultaat van een netto-instroom van € 0,4 miljard, die zowel binnen Private Banking, Evi als Asset Management is gerealiseerd. 

Binnen Private Banking zien we positief momentum. Onze klanten geven aan de begin maart gelanceerde app voor beleggingsadvies te waarderen. Daarnaast hebben we de private banking-activiteiten van Staalbankiers volledig en succesvol geïntegreerd. Het positieve sentiment en de koersontwikkeling dit kwartaal resulteren in zowel netto-instroom als stijging van AuM.

Het team van Evi van Lanschot is, na het opbouwen van naamsbekendheid, gefocust op de volgende stap in haar marketingstrategie en het versterken van de groei. Bij Evi investeren we in het verbeteren van data-analyses en het online gebruiksgemak, zodat onze dienstverlening nog beter aansluit bij de klantwensen.

Asset Management is 2017 voortvarend gestart. AuM groeiden zowel bij fiduciair management als bij de door Asset Management beheerde beleggingsstrategieën. Zo hebben het in 2014 opgerichte Kempen Global Small Cap Fund en Kempen Global Property Fund de afgelopen drie jaar een goed track record opgebouwd, en daarmee de basis gelegd voor verdere groei. In april heeft Stichting Pensioenfonds UWV een conceptovereenkomst getekend om met ingang van 1 oktober 2017 Kempen Capital Management (KCM) aan te stellen als fiduciair manager. Voor KCM wordt Pensioenfonds UWV met een belegd vermogen van circa € 7,3 miljard de derde fiduciaire opdrachtgever met een vermogen groter dan € 5 miljard.

Merchant Banking kende, zoals vaker in het eerste kwartaal van het jaar, een vrij langzame start. In 2016 had Merchant Banking vooral momentum na de zomer; ook nu zien we een goed gevulde pijplijn voor de volgende kwartalen.

Onze sterke kapitaalpositie wordt bevestigd door een stijging van de phase-in Common Equity Tier I-ratio* naar 19,3%. De fully loaded Common Equity Tier I-ratio** is toegenomen tot 19,0%. De leverageratio** is stabiel op 6,8%.’

* Phase-in, exclusief ingehouden winst van het lopende boekjaar
** Fully loaded, exclusief ingehouden winst van het lopende boekjaar

 

Meer informatie
Media Relations: + 31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: + 31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij