Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 22 augustus 2018

Van Lanschot Kempen: solide resultaten en voorstel kapitaalteruggave

 • Nettowinst bedraagt € 39,3 miljoen (H1 2017: € 62,3 miljoen), onderliggend nettoresultaat van € 47,2 miljoen (H1 2017: € 69,6 miljoen)
 • Sterke stijging provisie-inkomsten met 13%
 • Client assets stabiel op € 83,7 miljard en AuM stabiel op € 69,1 miljard
 • € 0,3 miljard netto-instroom van AuM bij Private Banking
 • Verdere stijging kapitaalbasis: fully loaded CET1-ratio bedraagt 21,4% (ultimo 2017: 20,3%)
 • Voorstel bijzondere kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel

 

Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘In het afgelopen halfjaar hebben we verder gebouwd aan de versterking van onze positie als gespecialiseerde wealth manager. Onze resultaten, met sterk stijgende provisie-inkomsten, netto-instroom bij Private Banking en een sterke kapitaalpositie zijn een solide start van het jaar. Echter, onze efficiencyratio stijgt en dit heeft onze volledige aandacht.

We zijn verheugd dat we dankzij onze sterke kapitaalpositie een voorstel tot kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel kunnen doen aan onze aandeelhouders. Wij bedanken onze klanten en aandeelhouders voor hun loyaliteit en het vertrouwen dat zij ons geven.’

De nettowinst van € 39,3 miljoen is lager dan vorig jaar, maar bevat dit halfjaar geen significante verkoopopbrengsten op deelnemingen uit onze participatieportefeuille en beleggingsfondsen. De stijging van provisie-inkomsten met 13% is het resultaat van onze groei in assets under management (AuM) sinds vorig jaar en de sterke resultaten bij Merchant Banking. De groeitrend bij Private Banking zet door, met als resultaat € 0,3 miljard netto-instroom. Merchant Banking laat een 39%-stijging van provisie-inkomsten zien, dankzij een groot aantal succesvolle corporate finance- en kapitaalmarkttransacties.

De volatiliteit op de aandelenmarkten in de eerste maanden van dit jaar zwakte af in het tweede kwartaal. Dit leidde voor het eerste halfjaar per saldo tot positieve koerseffecten van € 0,1 miljard. In combinatie met lichte netto-instroom komen onze AuM uit op € 69,1 miljard (ultimo 2017: € 69,0 miljard). Bij Private Banking stijgen de AuM per saldo met € 0,2 miljard naar € 22,8 miljard. Het beheerd vermogen bij Asset Management daalt met € 0,1 miljard naar € 45,4 miljard met name door uitstroom bij de beleggingsstrategieën. We verwachten groei bij Asset Management dankzij het mandaat van Arcadis Pensioenfonds dat per 1 juli is gestart en diverse andere mandaten in de pijplijn. Evi ziet haar klantaantallen met 20% toenemen en de AuM stijgen naar € 1 miljard.  

Onze CET1-ratio* stijgt aanzienlijk van 20,3% naar 21,4% en het rendement op het eigen vermogen bedraagt 8,7%. Onze sterke kapitaalpositie stelt ons in staat om een voorstel tot kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel te kunnen doen. Indien dit voorstel wordt goedgekeurd zal ruim € 60 miljoen worden uitgekeerd aan onze aandeelhouders. In totaal is dan ruim € 210 miljoen van onze ambitie om tot en met 2020 ten minste € 250 miljoen uit te keren gerealiseerd.

De kosten liggen op een hoger niveau dan vorig jaar. Dit is het gevolg van de acquisitie van de wealth management-activiteiten van UBS in Nederland, toegenomen personeelslasten en een stijging van de project- en advieskosten in samenhang met de uitvoering van onze strategie. De efficiencyratio komt uit op 81,1%. Deze wordt enerzijds gedreven door de hogere kosten en anderzijds door de impact van de lage rentestand op onze inkomsten. Onze kredietportefeuille wordt geholpen door een positief economisch klimaat en dit heeft geleid tot € 3,5 miljoen netto vrijval van kredietvoorzieningen.


Financieel verslag, presentatie en webcast
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen NV kunt u lezen in het financieel verslag en de presentatie over de halfjaarcijfers 2018. Op 22 augustus om 09:00 uur lichten we onze halfjaarcijfers 2018 voor analisten toe in een conference call. Deze conference call kan live worden gevolgd en kan ook op een later moment worden teruggeluisterd. Ga naar Financiële resultaten

* Fully loaded, exclusief ingehouden winst.

Meer informatie
Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij