Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 22 Februari 2018

Van Lanschot Kempen: sterke resultaten gedreven door succesvolle uitvoering strategie

 • Onderliggend nettoresultaat stijgt aanzienlijk met ruim 38% naar € 112,3 miljoen (2016: € 81,3 miljoen). Nettowinst stijgt naar € 94,9 miljoen (2016: € 69,8 miljoen)
 • Client assets stijgen ruim 20% naar € 83,6 miljard (ultimo 2016: € 69,4 miljard)
 • AuM stijgen naar € 69,2 miljard (2016: € 54,6 miljard), door onder meer € 9,3 miljard netto-instroom
 • Solide kapitaalbasis: fully loaded CET I-ratio bedraagt 20,3% (2016: 18,6%)
 • Hoger dividend voorgesteld: € 1,45 per aandeel (2016: € 1,20 per aandeel)

Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de jaarcijfers over 2017. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘We kijken terug op een succesvol jaar. Sinds de start van onze transformatie naar een gespecialiseerde wealth manager vijf jaar geleden hebben we ieder jaar goede voortgang geboekt, waardoor we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn.

 

In 2017 is het onderliggend nettoresultaat (i) gestegen naar € 112,3 miljoen. De organische groei (17%) van onze assets under management (AuM) was sterk. De overname van de wealth management-activiteiten van UBS in Nederland is onze derde succesvolle acquisitie in drie jaar tijd. Onze focus op wealth management is in 2017 verder toegenomen door de afbouw van de zakelijke kredietportefeuille tot € 0,9 miljard en door het afsplitsen of uitbesteden van diverse activiteiten die niet tot onze kernactiviteiten behoren. Zo is Van Lanschot Participaties verzelfstandigd en hebben we de uitbesteding van onze hypothekenadministratie afgerond.

In 2017 verbeterden wij de dienstverlening aan onze klanten door actief in te spelen op belangrijke markttrends als duurzaamheid en digitalisering. De lancering van de beleggingspropositie Duurzaam+ bij Private Banking en het Sustainable Value Creation Fund bij Asset Management zijn voorbeelden van nieuwe duurzame beleggingsoplossingen, die inspelen op de wensen van onze klanten. Digitalisering speelt bij alle kernactiviteiten in toenemende mate een belangrijke rol en maakt een datagedreven aanpak mogelijk. Dat biedt kansen voor het uitbreiden van onze wealth management-propositie voor zowel particuliere als institutionele klanten.

We hebben in 2017 een belangrijke stap gezet in het realiseren van onze ambitie om ten minste € 250 miljoen uit te keren aan onze aandeelhouders in de periode tot en met 2020. In dat kader hebben we in december ruim € 41 miljoen kapitaal uitgekeerd. Inclusief het in juni betaalde dividend over 2016 is nu in totaal ruim € 90 miljoen uitgekeerd. Voor 2017 stellen wij een verhoging van het dividend voor van € 1,20 naar € 1,45 (in totaal circa € 60 miljoen).

De voortgang op de financiële doelstellingen voor 2020 is sterk. Onze kapitaalpositie is zeer solide: de CET I-ratio (ii)bedraagt 20,3% (2016: 18,6%) en we realiseerden een rendement op het eigen vermogen (iii) van 10,4% (2016: 7,3%). De efficiencyratio (iv) verbeterde naar 76,2% (2016: 79,6%).’

Financieel verslag / presentatie / webcast
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen NV kunt u lezen in het financieel verslag en de presentatie over de jaarcijfers 2017. Op 22 februari om 11:00 uur lichten we onze jaarcijfers 2017 voor analisten toe in een conference call. Deze conference call kan live worden gevolgd en kan ook op een later moment worden teruggeluisterd. Kijk op Financiële resultaten.

 


(i) Onderliggend nettoresultaat betreft het nettoresultaat exclusief de eenmalige last voor het herstelkader rentederivaten en de gerealiseerde kosten van het investeringsprogramma Strategy 2020.

 

(ii)­ Fully loaded, inclusief ingehouden winst.

 

(iii) Rendement op het gemiddeld Common Equity Tier I-vermogen op basis van onderliggend nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders.

 

(iv) De bedrijfslasten (en daarmee de efficiencyratio) in 2017 en 2016 zijn exclusief de gerealiseerde kosten van het investeringsprogramma Strategy 2020, de eenmalige last voor het herstelkader rentederivaten en afschrijvingen van immateriële activa als gevolg van acquisities.

 

Meer informatie
Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download volledig persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij