Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 12 december 2018

Van Lanschot Kempen verkoopt belang in apothekersketen AIO II

Gepubliceerd: 17:42 uur  

Verkoopovereenkomst van belang in niet-strategische deelneming AIO II (Medsen) getekend: verwachte boekwinst circa € 35 miljoen. Afronding verkooptransactie naar verwachting begin 2019.

Zoals aangekondigd bij de publicatie van de jaarcijfers 2017 heeft Van Lanschot Kempen de afgelopen maanden de mogelijkheden onderzocht om haar belang in de apothekersketen AIO II (Medsen) te verkopen. Vandaag maakt Van Lanschot Kempen bekend dat met fondsen onder beheer van Bencis overeenstemming is bereikt over de verkoop van het belang in AIO II. De verkooptransactie zal naar verwachting begin 2019 worden afgerond en de verwachte boekwinst zal circa € 35 miljoen bedragen. De transactie is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante (mededingings)autoriteiten.

AIO II is de houdstermaatschappij van apothekersketen Medsen en grootbereidingsapotheek Ceban, gevestigd te Breda. Van Lanschot Kempen is sinds 2009 aandeelhouder in AIO II. In 2009 werd via een debt-for-equity swap een minderheidsbelang verkregen. In de jaren daarna heeft de onderneming zich krachtig ontwikkeld. In 2016 heeft Van Lanschot Kempen de optie uitgeoefend om haar participatie te vergroten tot een meerderheidsbelang van 72%.

In 2017 en in de eerste helft van 2018 heeft AIO II respectievelijk € 11,8 miljoen en € 6,7 miljoen bijgedragen (op basis van een 100%-belang) aan de nettowinst van Van Lanschot Kempen.

De verkoop van AIO II past in de strategie van Van Lanschot Kempen met betrekking tot de niet-strategische deelnemingen. Het doel is om belangen in dergelijke niet-strategische deelnemingen na verloop van tijd af te stoten.

Meer informatie

Media Relations: + 31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: + 31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij