Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 27 augustus 2019

Van Lanschot Kempen: ruim € 83 miljoen nettowinst en voorstel kapitaalteruggave

Gepubliceerd: 07.30 uur

 • Nettowinst van € 83,6 miljoen (H1 2018: € 39,3 miljoen) is aanzienlijk hoger dankzij de boekwinsten op de verkoop van twee deelnemingen
 • Onderliggend nettoresultaat bedraagt € 92,5 miljoen (H1 2018: € 47,2 miljoen)
 • Client assets stijgen met 20% naar € 97,3 miljard en AuM nemen toe met 23% naar € 82,6 miljard, dankzij € 8,7 miljard netto-instroom en € 6,9 miljard positieve koerseffecten
 • Fully loaded CET 1-ratio stijgt naar 22,7% (2018: 21,4%)
 • Voorstel kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel

Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de halfjaarcijfers. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘Ons nettoresultaat over het eerste halfjaar is aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Dit is te danken aan de boekwinsten op de verkoop van onze deelneming in AIO II (€ 36,0 miljoen netto) en de verkoop van ons belang in VLC & Partners (€ 16,1 miljoen netto). Wanneer we de resultaten van deze deelnemingen buiten beschouwing laten, ligt het nettoresultaat in lijn met vorig jaar. De kapitaalratio is verder versterkt naar 22,7% en deze ruime kapitaalpositie stelt ons in staat om onze aandeelhouders een kapitaalteruggave voor te stellen van € 1,50 per aandeel.


De omstandigheden waren in de eerste zes maanden van 2019 turbulent, met onzekere markten en een uitzonderlijk lage marktrente. Onze wealth managementstrategie maakt ons minder afhankelijk van rente-inkomsten, al zien wij bij een verdere daling ook de druk op het renteresultaat toenemen. In deze omgeving zien wij bij onze klanten een grotere onzekerheid en daarmee ook meer behoefte aan advisering.’

Netto-instroom van assets under management (AuM) en positieve koerseffecten zorgen voor een sterke stijging van de client assets met € 16,1 miljard naar € 97,3 miljard. De AuM stijgen met € 15,6 miljard naar € 82,6 miljard. De sterke netto-instroom is met name afkomstig van Asset Management (€ 8,8 miljard), via het fiduciaire mandaat van Stichting Pensioenfonds PostNL. Door de politieke en economische onzekerheden wereldwijd zijn Private Banking-klanten terughoudender om te beleggen. Daarnaast zien we bij een aantal klanten winstnemingen. Hierdoor zijn spaargelden met € 0,4 miljard toegenomen terwijl Private Banking een lichte netto-uitstroom van AuM (€ 0,1 miljard) heeft.

In de afgelopen jaren hebben we Evi laten uitgroeien tot een volwassen organisatie met een sterk merk. Het is nu tijd voor een volgende fase voor Evi, waarin we kansen zien om onze propositie voor mass affluent-klanten (1) verder te versterken. Hiervoor hebben we vervolgstappen bepaald, waarbij we onder meer de samenwerking tussen Evi en Private Banking zullen intensiveren.

De provisie-inkomsten zijn lager (-5%) door onder meer een gewijzigde samenstelling van de AuM en lagere provisies bij Merchant Banking. Het renteresultaat daalt 6%, met name vanwege de aanhoudend lage rentestand. We zijn tevreden over de daling van de bedrijfslasten met 9% naar € 190,4 miljoen. Voor 2019 streven we naar een kostenniveau van per saldo ongeveer € 390 miljoen en liggen we op schema om binnen deze doelstelling te blijven. Onze efficiencyratio bedraagt 75,5% (H1 2018: 81,1%).

De CET1-ratio(2) neemt toe van 21,4% naar 22,7%. Dankzij onze sterke kapitaalbasis kunnen we een voorstel tot kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel doen. Als dit voorstel wordt aangenomen, zal naar verwachting in december ruim € 60 miljoen worden uitgekeerd aan onze aandeelhouders. We zullen onze kapitaalpositie in de toekomst blijven optimaliseren, waarbij we ruimte zullen houden voor mogelijke overnames. Indien mogelijk zullen we ook kapitaaluitkeringen aan aandeelhouders overwegen, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.

1) Mass affluent-klanten zijn vermogende particulieren met een vrij belegbaar vermogen onder de € 500.000.
2) Fully loaded, exclusief ingehouden winst

Financieel verslag, presentatie en webcast
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen NV leest u in het performance report en de presentatie over de halfjaarcijfers 2019. Op 27 augustus om 09:00 uur lichten we onze halfjaarcijfers 2019 toe in een conference call. Deze conference call kunt u live volgen of op een later moment terugluisteren. Kijk op de pagina Financiële resultaten.

Download volledig persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij