Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 21 februari 2019

Van Lanschot Kempen: ruim € 80 miljoen nettowinst in 2018

Gepubliceerd: 7.30 uur

 • Nettowinst bedraagt € 80,3 miljoen (2017: € 94,9 miljoen) en is met name gedaald vanwege lager renteresultaat. Onderliggend nettoresultaat is € 103,0 miljoen (2017: € 112,3 miljoen)
 • Provisie-inkomsten stijgen 10% dankzij solide AuM-basis en sterke resultaten bij Merchant Banking
 • Verhoogde aandacht voor kosten leidt tot lagere kosten in de tweede helft van 2018 en extra kostenbesparende maatregelen, waarvoor € 8,3 miljoen reorganisatielast is genomen
 • € 1 miljard netto-instroom ondanks volatiel beursklimaat. Negatieve koerseffecten leiden tot daling van client assets naar € 81,2 miljard (2017: € 83,6 miljard) en afname van AuM tot € 67,0 miljard (2017: € 69,0 miljard)
 • Fully loaded CET 1-ratio blijft sterk: 21,4% (2017: 20,3%)
 • Dividendvoorstel van € 1,45 per aandeel (2017: € 1,45 per aandeel)
 • Vervolgstappen wealth managementstrategie bepaald
 • Financiële doelstellingen herijkt voor 2023, efficiencydoelstelling aangepast naar 70-72%


Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de jaarcijfers over 2018. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘We hebben in 2018 goede commerciële resultaten geboekt. Onze provisie-inkomsten nemen met 10% toe ten opzichte van vorig jaar. We zijn tevreden over de € 0,5 miljard netto-instroom van assets under management (AuM) bij Private Banking. De netto-instroom bij Asset Management bedraagt € 0,4 miljard. Asset Management heeft diverse fiduciaire mandaten verkregen, waaronder het mandaat van € 8,5 miljard van Stichting Pensioenfonds PostNL dat in 2019 wordt geïmplementeerd. We zijn trots op de resultaten van Merchant Banking, dat sterke provisie-inkomsten heeft dankzij betrokkenheid bij een groot aantal transacties. Door onze sterke kapitaalpositie hebben we een bijzondere kapitaaluitkering van € 1,50 per aandeel gedaan in december. Over 2018 stellen we een dividend voor van € 1,45 per aandeel.


Tegelijkertijd hebben we ook te maken gehad met uitdagende marktomstandigheden, zoals het volatiele beursklimaat en de aanhoudend lage rente. Het renteresultaat daalt en dat is terug te zien in de daling van de nettowinst naar € 80,3 miljoen (2017: € 94,9 miljoen). Daarnaast hebben we in 2018 minder opbrengsten uit effecten en deelnemingen dan vorig jaar.

Het kostenniveau en de efficiencyratio hebben onze volledige aandacht gehad in de tweede helft van 2018. Dit heeft geleid tot lagere kosten in de tweede helft van het jaar en tot diverse additionele kostenbesparende maatregelen voor de komende periode, waarmee een reorganisatielast van € 8,3 miljoen samenhangt. De efficiencyratio komt uit op 79,4% (2017: 76,2%).

Gesteund door onze sterke relaties met klanten willen we een toonaangevende speler zijn in onze relevante markten en regio's. Om dit te bereiken hebben we duidelijke vervolgstappen in onze wealth managementstrategie bepaald. We willen onze groei verder versnellen. Onze autonome groei zetten we voort door in te zetten op een oplossingsgedreven aanpak waarmee we nog beter inspelen op de behoeften van onze klanten. Daarnaast willen we groeien door middel van overnames. Door onze specialismen vaker te combineren kunnen we klanten het volledige potentieel van onze dienstverlening aanbieden. Digitalisering en advanced analytics zijn hierbij onmisbaar voor het identificeren van marktontwikkelingen en klantbehoeften, en het verder verbeteren van de klantervaring. Daarnaast kunnen we met digitalisering onze productiviteit verhogen. We zien investeren in het talent en de vaardigheden van onze medewerkers als een voorwaarde om de mogelijkheden van technologie volledig te benutten.

We hebben onze financiële doelstellingen herijkt en vastgesteld voor 2023. Hierbij hebben we onze efficiencydoelstelling aangepast naar 70-72%, zodat deze een weerspiegeling is van zowel ons profiel als wealth manager als van de economische omgeving waarin we actief zijn. Onze doelstelling voor de CET 1-ratio blijft 15-17%, de 10-12% doelstelling voor het rendement op CET 1 wijzigt niet en onze doelstelling voor de dividend pay-outratio blijft 50-70% (1). Met een CET 1-ratio van 21,4% per eind 2018 voldoen we ruimschoots aan onze doelstelling. De komende jaren blijven we onze kapitaalbasis qua hoogte en soort instrument optimaliseren.

We introduceren vandaag ook onze niet-financiële KPI’s, die het belang onderstrepen dat wij hechten aan waardecreatie voor de lange termijn.’

(1) 50-70% van het onderliggend nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders.

Kijk op de pagina Financiële resultaten voor de audiowebcast, presentatie voor analisten en het Performance report.

Download volledig persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij