Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
persbericht | 31 oktober 2019

Van Lanschot Kempen trading update: derde kwartaal 2019

Gepubliceerd: 07:30 uur

 • Kwartaalresultaat in lijn met eerste twee kwartalen (exclusief boekwinsten*)
 • Stijging client assets van 4% naar € 101,1 miljard en stijging AuM van 5% naar € 86,6 miljard
 • € 0,8 miljard netto-instroom van AuM bij Asset Management en Private Banking
 • Fully loaded CET1-ratio (exclusief ingehouden winst) bedraagt 22,0%
 • DNB heeft de intentie om in het najaar van 2020 een ondergrens voor risicogewichten van woninghypotheken te introduceren. Deze voorgenomen maatregel zal, op basis van eerste inschattingen, naar verwachting tot 10-12% toename van RWA leiden


Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot Kempen: ‘Ons resultaat is vergelijkbaar met het resultaat over de eerste twee kwartalen wanneer we de boekwinsten[i]) buiten beschouwing laten. Het renteresultaat was relatief stabiel in het derde kwartaal, maar als gevolg van de dalende marktrente verwachten we in de toekomst meer druk op het renteresultaat. We liggen op schema om binnen onze kostendoelstelling van per saldo circa € 390 miljoen te blijven in 2019.

Onze client assets stijgen van € 97,3 miljard naar € 101,1 miljard dankzij € 0,8 miljard netto-instroom van assets under management (AuM) en positieve koerseffecten. Onze AuM stijgen van € 82,6 miljard naar € 86,6 miljard.

Asset Management heeft een goed kwartaal achter de rug en we zijn verheugd dat bij de beleggingsstrategieën sterke netto-instroom is gerealiseerd. Ondanks netto-instroom zien we dat Private Banking-klanten in onzekere marktomstandigheden voorzichtig blijven ten aanzien van beleggen. Daarnaast blijft de lage marktrente een belangrijk thema voor onze klanten. We begeleiden klanten hierbij door middel van advisering en het aanbieden van passende wealth managementoplossingen. Het European Private Equity Fund is daar een goed voorbeeld van.

Merchant Banking is in het derde kwartaal betrokken geweest bij diverse transacties, met name in de Life Sciences-sector. Het team heeft de NASDAQ-beursgang van Genmab begeleid en was betrokken bij een aantal kapitaalmarkttransacties, waaronder die van Transgene en de herplaatsing van Fagron-aandelen.

In oktober is de voorgestelde kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel (in totaal ruim € 60 miljoen) goedgekeurd door onze aandeelhouders. Deze zal naar verwachting op 23 december 2019 worden uitgekeerd. We hebben dan in totaal ruim € 330 miljoen, in de vorm van dividend en kapitaalteruggaven, aan aandeelhouders uitgekeerd sinds 2016.

Ons risicoprofiel en onze kapitaalpositie blijven sterk. Na aftrek van de voorgenomen kapitaaluitkering bedraagt onze fully loaded CET1-ratio (exclusief ingehouden winst) 22,0%.

De Nederlandsche Bank heeft de intentie aangekondigd om in het najaar van 2020 een ondergrens voor de risicogewichten van woninghypotheken te introduceren. Deze maatregel heeft impact op onze volledige Nederlandse hypothekenportefeuille. Op basis van eerste inschattingen verwachten we tussen 10% en 12% toename van onze totale RWA. Onze verwachting is dat hiermee de eerder door ons gecommuniceerde Basel IV-impact vroegtijdig zal worden geabsorbeerd.’

Financiële agenda
Voorgenomen betaaldatum kapitaaluitkering: 23 december 2019
Publicatie jaarcijfers 2019: 20 februari 2020

*Boekwinsten op verkoop AIO II en VLC & Partners in het eerste kwartaal van 2019 en boekwinst op verkoop Marfo Food Group in het derde kwartaal van 2019.

Op de pagina Financiële Resultaten vindt u alle resultaten van Van Lanschot Kempen.

Meer informatie
Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij