Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 20 Februari 2020

Van Lanschot Kempen: ruim € 98 miljoen nettowinst in 2019

Gepubliceerd: 07.30 uur

 • Nettowinst stijgt aanzienlijk naar € 98,4 miljoen (2018: € 80,3 miljoen). Onderliggend nettoresultaat stijgt naar € 108,8 miljoen (2018: € 103,0 miljoen)
 • Bedrijfslasten dalen met 3% naar € 384,1 miljoen en blijven binnen de doelstelling voor 2019 van € 390 miljoen
 • Client assets stijgen met 26% naar € 102,0 miljard, AuM nemen toe met 31% naar € 87,7 miljard ook dankzij € 9,9 miljard netto-instroom
 • CET 1-ratio stijgt naar 23,8% (2018: 21,1%)
 • Dividendvoorstel van € 1,45 per aandeel (2018: € 1,45 per aandeel)

 

Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de jaarcijfers over 2019. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘We zijn trots op wat we bereikt hebben in 2019. De nettowinst is met € 18,1 miljoen gestegen naar € 98,4 miljoen. Dankzij kostenbesparende maatregelen zijn de bedrijfslasten gedaald naar € 384,1 miljoen en is het kostenniveau binnen de afgegeven kostendoelstelling van € 390 miljoen gebleven. Onze client assets zijn fors gestegen naar € 102,0 miljard mede dankzij een netto-instroom van assets under management (AuM) binnen zowel Asset Management als Private Banking. Door onze sterke kapitaalpositie hebben we opnieuw een bijzondere kapitaaluitkering van € 1,50 per aandeel gedaan in december. Het strategisch investeringsprogramma is met het bereiken van de laatste mijlpaal, de migratie naar het nieuwe platform voor betalingsverkeer, volgens schema voltooid.’

Als bijzondere posten, de effecten van de verkoop van belangen in AIO II en VLC & Partners en de afwaardering van goodwill (Merchant Banking-activiteiten), buiten beschouwing worden gelaten is de nettowinst 22% gestegen. Dit komt vooral door lagere bedrijfslasten en hogere effectenprovisies. Tegelijkertijd zorgt de aanhoudende lage rentestand voor druk op ons renteresultaat. Ondanks onzekerheden op de financiële markten was het economisch sentiment in 2019 positiever dan eerder voorzien. Ook voor onze beleggende klanten was het een goed jaar; we zijn in staat geweest hoge rendementen op de beleggingsportefeuilles van onze klanten te realiseren.

We zijn verheugd met de stijging van de totale omvang van client assets met € 20,8 miljard naar € 102,0 miljard door positieve koerseffecten en een netto-instroom van AuM bij Asset Management en Private Banking. De onboarding van Stichting Pensioenfonds PostNL (€ 9,0 miljard) bij Asset Management vond in 2019 plaats. Daarnaast zijn we blij met de netto-instroom van € 0,7 miljard bij onze beleggings-strategieën. Bij Private Banking zien we een instroom van € 0,5 miljard, bestaande uit een lichte netto-instroom van € 0,1 miljard AuM en een toename van spaargelden van € 0,4 miljard. Het beheerd vermogen van onze duurzame proposities bij Private Banking is met 55% gestegen naar € 2,0 miljard.

Effectenprovisies zijn licht gestegen met 1%, terwijl de overige provisies zijn gedaald. Merchant Banking had opnieuw een goed jaar, maar de provisie-inkomsten zijn enigszins lager dan in het zeer sterke 2018.

Onze kapitaalpositie is zeer solide: de CET 1-ratio bedraagt 23,8% (2018*: 21,1%) en stelt ons in staat om over 2019 een dividend van € 1,45 per aandeel voor te stellen. We realiseerden een rendement op het eigen vermogen[ii] van 10,5% (2018: 9,8%). De efficiencyratio verbeterde naar 75,5% (2018: 79,4%).

* Sommige bedragen verschillen ten opzichte van eerder gepubliceerde rapporten. Dit is het gevolg van wijzigingen in de boekhoudkundige verwerking van pensioenvoorzieningen.

**Rendement op het gemiddeld Common Equity Tier 1-vermogen op basis van onderliggend nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders.

Financieel verslag, presentatie en webcast
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen NV leest u in het performance report en de presentatie over de jaarcijfers 2019 . Op 20 februari om 09:00 uur lichten we onze jaarcijfers 2019 toe in een conference call. Deze conference call kunt u live volgen of op een later moment terugluisteren. Kijk op de pagina Financiële resultaten.

Meer informatie
Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download volledig persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij