Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 7 Mei 2020

Van Lanschot Kempen: trading update eerste kwartaal 2020

Gepubliceerd: 07.30 uur

 • De ongekende impact van COVID-19 op de wereldwijde economieën, de financiële markten en de samenleving als geheel beïnvloedt ook onze resultaten
 • De onderliggende activiteiten van met name de segmenten Private Banking en Asset Management ontwikkelen zich goed
 • Enkele incidentele posten in verband met de marktvolatiliteit leiden het eerste kwartaal tot een nettoverlies van € 10,5 miljoen
 • De instroom van € 1,8 miljard aan assets under management onderstreept het succes van ons geïntegreerd wealth managementmodel
 • Beperkt risico in de kredietportefeuille zorgt voor laag niveau van de voorzieningen
 • Liquiditeit en solvabiliteit blijven zeer sterk: LCR 151,6% en CET 1-ratio 22,8%

 
Van Lanschot Kempen publiceert vandaag de trading update over het eerste kwartaal 2020. Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden hebben we ervoor gekozen om eenmalig een kwartaalbericht te publiceren met meer financiële informatie dan gebruikelijk.

Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer: ‘De wereld staat voor de enorme uitdaging om de problemen gerelateerd aan de coronacrisis het hoofd te bieden. De omstandigheden op dit moment zijn uitzonderlijk, zo werkt bijna 90% van onze collega’s thuis. De pandemie raakt ook onze klanten. We beseffen terdege dat wij in deze tijden voor onze klanten het verschil kunnen maken, onder andere door er voor hen te zijn en door maatwerk te bieden, vooral aan onze Private Banking-klanten. Wij zijn onze klanten zeer dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen, wat blijkt uit de instroom van toevertrouwd vermogen binnen Private Banking en Asset Management.

Wij moeten dit kwartaal helaas een verlies rapporteren, vooral veroorzaakt door een aantal incidentele posten als gevolg van de zeer volatiele markt. Als onderdeel van onze strategische heroriëntatie sinds 2013 hebben we het risico van onze balans materieel bijgestuurd. Onze kredietportefeuille is daardoor beperkt en bestaat overwegend uit woninghypotheken. Om die reden kunnen we een laag voorzieningenniveau handhaven.

De client assets en de assets under management (AuM) zijn het afgelopen kwartaal gedaald van respectievelijk € 102,0 miljard naar € 94,5 miljard en van € 87,7 miljard naar € 80,6 miljard. De netto-instroom van € 1,8 miljard vormt onvoldoende compensatie voor de negatieve koerseffecten. De creditgelden zijn gelijk gebleven met € 9,5 miljard, terwijl de totale kredietportefeuille licht hoger uitkomt op € 8,8 miljard.

Onze kapitaal- en liquiditeitsratio’s zijn onverminderd sterk.

De kosten hebben zich het eerste kwartaal ontwikkeld in lijn met de eerder uitgesproken verwachtingen. We voeren verder proactief een pakket kostenbesparende maatregelen door. Door het nemen van deze maatregelen verwachten we het jaar, onder normale marktomstandigheden, positief te eindigen.’


Download

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij