Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 27 mei 2021

Van Lanschot Kempen: besluiten en uitkomsten AVA 2021

Gepubliceerd: 18.00 uur

De algemene vergadering (AVA) van Van Lanschot Kempen heeft op 27 mei 2021 de jaarrekening 2020 vastgesteld.

De AVA, die vandaag werd gehouden in Amsterdam, heeft ook ingestemd met alle overige stempunten, waaronder de herbenoeming van Manfred Schepers en Lex van Overmeire als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) en de juridische fusie tussen Van Lanschot Kempen NV en Van Lanschot Kempen Wealth Management NV.

De AVA heeft kennisgenomen van de voorgenomen benoeming van Erik van Houwelingen tot lid van de Raad van Bestuur (RvB), verantwoordelijk voor Investment Strategies & Solutions. Verder heeft de vergadering kennisgenomen van de voorgenomen herbenoeming van Karl Guha tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur. Karl Guha zal per 1 oktober 2021 worden opgevolgd door Maarten Edixhoven.

Het dividendvoorstel is ook goedgekeurd. Het dividend over 2020 bedraagt € 0,70 in contanten per gewoon aandeel A. We volgen de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank van december 2020 op om de uitkering van het dividend grotendeels uit te stellen. Hierdoor zal in juni 2021 € 0,20 per aandeel worden uitgekeerd. Het resterende dividend over 2020 kan worden uitgekeerd zodra de RvB en RvC van mening zijn dat de omstandigheden rondom Covid-19 dat toelaten en zolang wij aan onze gestelde doelstellingen voor de kapitaalratio blijven voldoen. De uitkering zal niet voor 30 september 2021 plaatsvinden.

Na afloop van de AVA is Jeanine Helthuis afgetreden als lid van de RvC. Jeanine Helthuis was sinds 2013 lid van de RvC. Wij zijn haar dankbaar voor haar verdiensten voor Van Lanschot Kempen.

De volledige agenda en de toelichting daarop is beschikbaar op de pagina Aandeelhoudersvergaderingen.

Financiële agenda
1 juni 2021 - Ex-dividend datum
9 juni 2021 - Betaaldatum dividend 2020 – eerste deel
26 augustus 2021 - Publicatie halfjaarcijfers 2021
29 oktober 2021 - Publicatie trading update derde kwartaal 2021

Meer informatie
Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com
Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij