Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 25 februari 2021

Van Lanschot Kempen: € 50 miljoen nettowinst en 13% groei client assets

Gepubliceerd: 7.30 uur

 • Nettowinst van € 49,8 miljoen in 2020; nettowinst in de tweede helft van het jaar € 40,4 miljoen
 • Record netto-instroom in AuM binnen Private Banking van € 1,4 miljard
 • Client assets stijgen met 13% naar € 115,0 miljard en AuM nemen toe met 13% naar € 99,0 miljard, dankzij netto-instroom van € 6,9 miljard
 • Kosten dalen met € 12,3 miljoen naar € 371,8 miljoen door goede kostenbeheersing
 • Zeer beperkte toevoeging aan de kredietvoorziening van € 1,9 miljoen
 • Kapitaalratio stijgt naar 24,3%
 • Dividendvoorstel van € 0,70 per aandeel (2019: € 1,45 per aandeel)

 

Van Lanschot Kempen presenteert vandaag haar jaarcijfers 2020. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘Covid-19 heeft het afgelopen jaar voor een groot deel ons leven bepaald. Op allerlei manieren zijn we gedwongen om de kwetsbaarheid en realiteit van het leven onder ogen te zien.

Gezien de huidige omstandigheden was het voor onze organisatie financieel een redelijk goed jaar, ondanks de marktontwrichting en de beperkingen waarmee we door de pandemie te maken kregen. Door onze investeringen in technologie in de afgelopen jaren (vooral in het omni-channel-servicemodel en andere vormen van digitalisering) konden we onze klanten goed bedienen en er voor hen zijn in deze moeilijke tijden. We kunnen onderscheidend zijn door ons puur te richten op onze klanten en in te spelen op hun behoeften. Daar worden we dan ook om gewaardeerd door onze klanten, zoals bleek uit de groei van het beheerd vermogen. We zijn onze klanten zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat ze ons hiermee geven.

Dat we ons als onderneming zo goed staande weten te houden in deze uitdagende periode, is een bewijs van de kracht van ons bedrijfsmodel en van onze mensen. Als managementteam hebben we (samen en afzonderlijk) alles gedaan om er te zijn voor onze collega’s en hen bij te staan bij de uitdagingen waarvoor Covid-19 hen heeft gesteld. Ik moet zeggen dat ik enorm trots ben op wie we zijn als onderneming en op mijn collega’s. Ik vind het belangrijk om twee prestaties in het bijzonder in de schijnwerpers te zetten; de transitie van de IT-infrastructuur in België naar ons gezamenlijke platform en de afronding van de overname van Hof Hoorneman Bankiers. In beide gevallen een enorme inspanning die we tot een goed einde hebben gebracht.

Wat het jaar 2021 gaat brengen, weten we niet. Ik kan onze klanten wel verzekeren dat we er voor hen zijn, ongeacht de omstandigheden. Namens onze organisatie en mijn collega’s zeg ik tegen onze klanten: wij staan voor u klaar en u kunt op ons rekenen. En: dank u wel.’

Resultaten 2020

De client assets zijn het afgelopen jaar gestegen naar € 115,0 miljard (2019: € 102,0 miljard) en de assets under management (AuM) zijn gestegen naar € 99,0 miljard (2019: € 87,7 miljard). De sterke netto-instroom van € 6,9 miljard in AuM past in de positieve trend die we de afgelopen jaren hebben gezien. We hebben het jaar afgesloten met een positief koersresultaat van € 3,4 miljard ondanks de volatiele beurzen in de eerste helft van 2020. De creditgelden zijn gestegen naar € 10,1 miljard (2019: € 9,5 miljard).

Door de uitzonderlijke marktomstandigheden rondom Covid-19 hebben de activiteiten gerelateerd aan gestructureerde producten, zoals eerder gemeld, vooral in het eerste kwartaal voor een verlies gezorgd en dit komt voor 2020 uit op € 35,1 miljoen. Dit heeft geen impact gehad op de posities van onze klanten. De hogere provisie-inkomsten en lagere bedrijfslasten hebben het verlies deels gecompenseerd en het nettoresultaat is hierdoor uitgekomen op € 49,8 miljoen (2019: € 80,2 miljoen[i]

De provisie-inkomsten zijn gestegen met € 6,0 miljoen naar € 296,4 miljoen, dankzij een hoger gemiddeld AuM-volume. Het renteresultaat blijft onder druk staan en daalt naar € 152,1 miljoen (2019: € 175,3 miljoen). In lijn met de rest van de markt hebben ook wij het afgelopen jaar voor spaargelden boven een bepaalde grens negatieve rentes in rekening gebracht bij onze klanten. We begrijpen echter ook de behoefte bij onze Private Banking-klanten om een deel van hun vermogen in spaargeld aan te houden. Hiervoor hebben we het wealth management arrangement ontwikkeld waarbij onze klanten een deel van hun belegd vermogen in spaargeld kunnen aanhouden zonder dat hiervoor negatieve rente in rekening wordt gebracht.

De bedrijfslasten zijn in 2020 gedaald naar € 371,8 miljoen (2019: € 384,1 miljoen) vooral dankzij de gedisciplineerde implementatie van kostenbesparende maatregelen die in het begin van het jaar zijn aangekondigd. Door het deels incidentele karakter van deze maatregelen en de overname van Hof Hoorneman Bankiers, verwachten we dat de bedrijfslasten in 2021 op een hoger niveau zullen liggen dan in 2020.

Onze kredietportefeuille bedraagt € 8,4 miljard, waarvan het grootste deel bestaat uit Nederlandse
woninghypotheken. De afbouw van de corporate banking-portefeuille is ook in 2020 succesvol geweest en deze portefeuille is gedaald naar € 195 miljoen (2019: € 318 miljoen). In lijn met onze wealth management strategie is het totale kredietrisico beperkt. Dit komt tot uiting in het lage volume aan leningen in bijzonder beheer en de beperkte toevoeging aan de kredietvoorzieningen in 2020 van € 1,9 miljoen. Hierin is ook een management overlay opgenomen van € 4,9 miljoen, omdat we, gezien de huidige omstandigheden, de IFRS 9-modellen te optimistisch vinden voor bepaalde klanten en industrieën.

De overname van Hof Hoorneman Bankiers is afgerond en de cijfers zijn per eind 2020 in de balans en client asset van Van Lanschot Kempen opgenomen. We verwachten de integratie van klanten, medewerkers en fondsen tegen het einde van 2021 te hebben afgerond. We zijn blij dat we klanten met een totaal van € 2,0 miljard aan client assets kunnen verwelkomen.

* Gecorrigeerd voor verkoopresultaten op de belangen in AIO II en VLC & Partners en afwaardering goodwill.

Jaarverslag, presentatie en webcast
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen kunt u lezen in het jaarverslag en de presentatie over de jaarcijfers 2020. Op 25 februari om 09:00 uur lichten we onze jaarcijfers 2020 toe in een conference call. Deze conference call kunt u live volgen en ook op een later moment terugluisteren. Kijk op de pagina Financiële resultaten.

Financiële agenda
30 april 2021 - Publicatie trading update eerste kwartaal 2021
27 mei 2021 - Algemene vergadering
1 juni 2021 - Ex-dividend datum
9 juni 2021 - Betaaldatum dividend 2020 – eerste deel
26 augustus 2021 - Publicatie halfjaarcijfers 2021

Meer informatie
Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download volledig persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij