Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 26 augustus 2021

Van Lanschot Kempen: sterke nettowinst van € 58,3 miljoen

Gepubliceerd: 7.30 uur

 • Nettowinst stijgt naar € 58,3 miljoen (H1 2020: € 9,5 miljoen)
 • Record netto-instroom AuM Private Clients € 2,4 miljard; netto-uitstroom Wholesale & Institutional Clients € 2,0 miljard door enkele institutionele mandaten
 • Client assets stijgen naar € 121,0 miljard en AuM stijgen naar € 104,2 miljard
 • Sterke groei in beheerprovisie-inkomsten
 • Sterke kapitaalratio naar 21,9% (2020: 24,3%), daling onder andere door een meer prudente berekening marktrisico
 • Uitbetaling dividend 2019 en resterend dividend 2020 van in totaal € 1,95 per aandeel begin Q4

 

Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘We hebben een goed eerste halfjaar achter de rug. De cijfers spreken voor zich en over de hele linie presteerden we sterk. We zijn trots op de groei in assets under management in ons segment Private Clients, maar helaas laten de institutionele activiteiten uitstroom zien. We zijn van mening dat onze aanpak, waarin we onze persoonlijke werkwijze, professionele expertise en technologie combineren, vruchten begint af te werpen. We zijn dan ook goed gepositioneerd voor verdere groei in al onze activiteiten.

Bovendien zagen we door onze succesvolle overnames in Nederland en België inorganische groei in assets under management. Dat is een belangrijke stap in de richting van het realiseren van onze doelstelling om een toonaangevende en succesvolle wealth manager in de Benelux te zijn.’

Ontwikkeling clients assets en assets under management
In de eerste helft van 2021 zijn de client assets gestegen naar € 121,0 miljard (2020: € 115,0 miljard). De totale assets under management (AuM) zijn door de totale netto-instroom van € 0,3 miljard en het koersresultaat van € 4,8 miljard gestegen naar € 104,2 miljard (2020: € 99,0 miljard). We zien een uitzonderlijk hoge netto-instroom in AuM binnen Private Clients van € 2,4 miljard en daarnaast een uitstroom van enkele institutionele mandaten binnen Wholesale & Institutional Clients. Deze combinatie heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de beheerprovisie, waarbij ook het positieve koersresultaat heeft geholpen. Verder zijn de creditgelden licht gestegen naar € 10,2 miljard (2020: € 10,1 miljard).

Duurzaam beleggen is een belangrijk onderdeel van onze strategie. We zijn er dan ook trots op dat 17% van onze eigen fondsen classificeert als artikel 9 (meest duurzaam), 62% als artikel 8 en 21% als artikel 6[i] onder de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation. Daarnaast zijn de AuM die we op basis van onze eigen criteria als duurzaam classificeren binnen Private Clients het afgelopen halfjaar met 24% gestegen naar € 3,8 miljard.

Resultaten eerste halfjaar 2021
De nettowinst is in de eerste helft van 2021 gestegen naar € 58,3 miljoen (H1 2020: € 9,5 miljoen). De kern van onze inkomsten betreft provisie-inkomsten. Deze inkomsten zijn met 18% gestegen naar € 175,7 miljoen (H1 2020: € 148,9 miljoen), dankzij hogere terugkerende provisies en goede resultaten binnen Corporate Finance. De hogere AuM-basis geeft ook een goede uitgangspositie voor de tweede helft van 2021.

De rente-inkomsten stabiliseren zich en bedragen € 76,1 miljoen (H1 2020: € 77,0 miljoen). Deze stabilisatie is te danken aan de lichte groei in de leningenportefeuille en het in rekening brengen van negatieve rente op spaargeld. Begin dit jaar hebben we het Wealth Management Arrangement geïntroduceerd. Hiermee voorzien we in de behoefte van onze Private Banking-klanten om een deel van hun vermogen in spaargeld aan te houden zonder dat hiervoor negatieve rente in rekening wordt gebracht.

De bedrijfslasten zijn onder controle en bedragen € 196,8 miljoen (H1 2020: € 187,5 miljoen). Zoals verwacht zien we de lasten vooral toenemen door de integratie van Hof Hoorneman Bankiers. Daarnaast stijgen ook de lasten voor toezicht en compliance. Door de sterk stijgende inkomsten is de efficiencyratio dit eerste halfjaar uitgekomen op 73,1% (H1 2020: 93,2%).

In de eerste helft van dit jaar bedraagt de vrijval binnen de kredietvoorzieningen € 3,5 miljoen, dankzij de goede kwaliteit van de kredietportefeuille die vooral bestaat uit Nederlandse woninghypotheken.

In de eerste helft van het jaar hebben we de medewerkers die overgekomen zijn van Hof Hoorneman Bankiers welkom geheten. De migratie van klanten en fondsen verwachten we in de tweede helft van het jaar af te ronden. In juli 2021 hebben we goedkeuring ontvangen voor de overname van Mercier Vanderlinden. De verwerving van het 70%-belang in deze wealth manager is inmiddels afgerond en de samenwerking tussen Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België is al in volle gang. We zijn enthousiast over dit partnership, dat uitstekend past in onze strategie om als gespecialiseerde wealth manager een belangrijke speler te zijn in België.

Eerder dit jaar hebben we aangekondigd dat we onze organisatiestructuur hebben aangepast om nog klantgerichter te kunnen werken. Hierdoor kunnen we beter klantgroepoverstijgend werken, een breder productenpalet inzetten en de efficiëntie van onze organisatie verder verbeteren. Dit heeft ook geleid tot een nieuwe rapportagestructuur waarbij we onze rapportages vanaf nu segmenteren naar onze klantgroepen: Private Clients (hieronder valt ook Evi), Wholesale & Institutional Clients, Merchant Banking Clients en Overig. Deze verdeling volgen we ook in dit persbericht.

Performance report, presentatie en webcast
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen kunt u lezen in het
performance report en de presentatie over de halfjaarcijfers 2021. Op 26 augustus om 09:00 uur lichten we onze halfjaarcijfers 2021 toe in een conference call. Deze conference call kunt u live volgen en ook op een later moment terugluisteren. Kijk op de pagina Financiële resultaten.

Financiële agenda
22 september 2021 - Buitengewone algemene vergadering
4 oktober 2021 - Ex-dividend datum
12 oktober 2021 - Betaaldatum dividend 2019 en resterend dividend 2020
29 oktober 2021 - Publicatie trading update derde kwartaal 2021
24 februari 2022 - Publicatie jaarcijfers 2021

Meer informatie
Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

*Vanaf eind 2022 zullen deze fondsen ook artikel 7 volgen over transparantie inzake negatieve duurzaamheidseffecten.

Download volledig persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij