Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 22 december 2022

Van Lanschot Kempen en Mercier Vanderlinden zetten volgende stap in samenwerking

Gepubliceerd: 7.30 uur

Van Lanschot Kempen en Mercier Vanderlinden zetten volgende stap in de samenwerking met versnelde overname van het resterende belang. Van Lanschot België en Mercier Vanderlinden gaan verder als Mercier Van Lanschot

 • Van Lanschot Kempen neemt het resterende 30%-belang in Mercier Vanderlinden over
 • Transactie vindt plaats in cash (53%) en aandelen (47% middels aandelenuitgifte)
 • Partners Mercier Vanderlinden verwerven een belang van ruim 3% in Van Lanschot Kempen met een lock-up tot 2030
 • Positieve impact op kapitaalratio naar verwachting 80 basispunten
 • Impact op resultaat 2022 ongeveer € 18 miljoen negatief, door de technische verwerking van de transactie. Impact op resultaat komende jaren positief
  Combinatie gaat in België in loop van 2023 verder onder de naam Mercier Van Lanschot

Van Lanschot Kempen en de aandeelhouders van Mercier Vanderlinden hebben overeenstemming bereikt over de versnelde overname van het resterende 30%-belang in Mercier Vanderlinden door Van Lanschot Kempen. De overname wordt deels betaald in aandelen Van Lanschot Kempen waarmee de managing partners van Mercier Vanderlinden een belang van ruim 3% in Van Lanschot Kempen verwerven met een lock-up tot 2030. Ook behouden zij een management-rol.

In juli 2021 heeft Van Lanschot Kempen een 70%-belang verworven in Mercier Vanderlinden met de afspraak dit in twee stappen uit te breiden naar 100% per eind 2025. Sindsdien werken Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België steeds nauwer samen, onder andere in de verstrekking van Lombard-leningen en het gebruik van de depotbankfunctie van Van Lanschot België. Het bewezen succes van de samenwerking is aanleiding om nu de volgende stap te zetten en de dienstverlening aan onze klanten verder te versterken.

Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur Van Lanschot Kempen: ‘Zowel Van Lanschot België als Mercier Vanderlinden groeien snel, wat laat zien dat zij relevant zijn voor hun klanten. Beide partijen vullen elkaar goed aan op het gebied van klantenportefeuille en -netwerk, productaanbod en expertise. Het voelt als een logisch moment om nu te versnellen en onze verankering in België te versterken met een onderscheidende en persoonlijke propositie voor onze klanten. Dit met één management-team, toewerkend naar één robuuste organisatie onder de naam Mercier Van Lanschot. Ik ben ook verheugd over het commitment van de partners van Mercier Vanderlinden naar de toekomst toe.’

Thomas Vanderlinden, managing partner Mercier Vanderlinden: ‘Met dit versterkt engagement willen wij ons geloof in onze gemeenschappelijke toekomst kracht bijzetten. Die gaan wij nu gezamenlijk verder vormgeven vanuit de overtuiging dat wij onder één naam en met één team meer duidelijkheid verschaffen en het aanbod voor onze klanten zullen verrijken. Vanuit ons geloof in de combinatie is het voor ons vanzelfsprekend dat ons familiaal vermogen, net als nu, belegd blijft in onze MercLin-beleggingsfondsen.’

Details over de combinatie
De combinatie van Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België heeft per eind november € 9,6 miljard aan assets under management (AuM). De combinatie maakt een sterke groei door: tot en met november van dit jaar bedraagt de gezamenlijke netto-instroom in AuM € 0,8 miljard (waarvan € 0,4 miljard bij Mercier Vanderlinden en € 0,4 miljard bij Van Lanschot België).

In de loop van 2023 gaan Van Lanschot België en Mercier Vanderlinden gebruik maken van de nieuwe naam, Mercier Van Lanschot. Het voornemen is de samenwerking onder deze naam verder invulling te geven, onder leiding van een gecombineerd leiderschapsteam, bestaand uit Thomas Vanderlinden en Erwin Schoeters als co-CEO’s, Frédéric Van Doosselaere en Paul Timmermans. Stéphane Mercier blijft verantwoordelijk voor het beheer van de MercLin-fondsen. In de komende periode werkt het team de plannen verder uit.

De transactie
Voor het 30%-belang betaalt Van Lanschot Kempen 53% in cash en 47% in aandelen met een lock-up tot 2030. Hiervoor zullen ruim 1,5 miljoen nieuwe aandelen worden uitgegeven. Deze uitgifte heeft naar verwachting een positieve impact van ongeveer 80 basispunten op de kapitaalratio. De verwachte impact op het resultaat bedraagt ongeveer € 18 miljoen negatief in 2022 en is positief in de volgende jaren.

De transactie en benoemingen vinden plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders. De transactie zal naar verwachting worden afgerond in het eerste kwartaal van 2023.

Meer informatie
Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij