Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 15 maart 2022

Van Lanschot Kempen maakt Leerstoel Familiebedrijven en Eigendomsdynamiek mede mogelijk

Gepubliceerd: 12.30 uur

Op 14 maart 2022 ondertekenden Van Lanschot Kempen en Nyenrode Business Universiteit een samenwerkingsverband waarmee de Leerstoel Familiebedrijven en Eigendomsdynamiek wordt geïntroduceerd. Van Lanschot Kempen gaat de komende vijf jaar deze leerstoel aan Nyenrode Business Universiteit sponsoren. Prof. dr. Marta Berent-Braun is hierbij aangesteld als hoogleraar Familiebedrijven en Eigendomsdynamiek.

Belangrijke onderwerpen waar in deze leerstoel aandacht aan wordt besteed, zijn de motieven, percepties en het gedrag van de eigenaren in familiebedrijven met meerdere eigenaren. Het doel is om kennis te vergaren over hoe deze dynamiek tussen de eigenaren tot stand komt, hoe zij op een duurzame manier ontwikkeld kan worden en hoe deze dynamiek invloed heeft niet alleen op het bedrijf zelf, maar ook op de samenleving.

Juist in familiebedrijven is de invloed van de eigenaren van doorslaggevend belang. Helaas is de kennis over eigenaren in familiebedrijven nog beperkt. Er is onder meer weinig bekend over de dynamiek binnen grotere en diverse groepen eigenaren, bijvoorbeeld eigenaren uit verschillende takken van één familie, eigenaren uit meerdere families, of een combinatie van familie- en niet-familie-eigenaren. De leerstoel levert een bijdrage aan de academische kennis over de rol van het eigenaarschap in organisaties en de toepassing van deze kennis in de praktijk.

Toegevoegde economische waarde
Richard Bruens, als lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen verantwoordelijk voor alle Client Management & Origination-activiteiten, licht de samenwerking toe: 'Ondernemerschap zit in het DNA van Van Lanschot Kempen. Wij zijn lang een familiebedrijf geweest, en mede daardoor begrijpen en onderschrijven wij de belangrijke waarde van familiebedrijven voor de Nederlandse economie. We hebben jarenlange ervaring in het adviseren van de directeur-eigenaren van familiebedrijven in de verschillende fases van de onderneming; dagelijks zijn wij als financiële gids betrokken bij de vraagstukken van de ondernemer.'

'Graag levert Van Lanschot Kempen een bijdrage aan het verzamelen van meer kennis over familiebedrijven. Daarom ondersteunen we de leerstoel Familiebedrijven en Eigendomsdynamiek van Nyenrode. Hierdoor wordt gedegen en onafhankelijk onderzoek mogelijk dat nieuwe inzichten geeft om familiebedrijven deze prominente rol ook in de toekomst te kunnen laten vervullen.'

In samenwerking met Van Lanschot Kempen gaat Nyenrode een onderzoeksprogramma opzetten om meer inzicht te krijgen in hoe deze dynamiek ingezet kan worden om de bedrijven succesvol te laten zijn.

Verschuiving
Marta Berent-Braun vertelt trots over haar aanstelling: 'In mijn onderzoek van de afgelopen jaren zie ik een verschuiving. Eigenaren zijn het fundament van een goed presterend bedrijf. Dit zien wij in de laatste ontwikkelingen rondom de rol die de eigenaren vervullen. Deze rol verschuift van een passieve investeerder naar een betrokken aandeelhouder, die zijn stempel wil drukken op de richting die het bedrijf gaat. Het is van belang om aandacht te besteden aan de relaties tussen de eigenaren onderling, aan de relaties die ze hebben met het management en met externe partijen.'

De bijdrage van Van Lanschot Kempen aan de leerstoel is gericht op de algemene vrij toegankelijke kennisontwikkeling om te zorgen voor een systematische en wetenschappelijke uitwerking van het vakgebied onder meer door onderwijs en onderzoek. Activiteiten zijn onder andere het houden van een panelonderzoek onder familiebedrijven, het faciliteren van interactieve sessies voor ondernemers en het begeleiden van interne opleidingssessies voor medewerkers.

Prof. dr. Roberto Flören is RSM hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht aan Nyenrode en werkt al nauw samen met Berent-Braun. Hij is blij met de versterking op zijn expertise: 'Vanaf 1992 doet Nyenrode structureel onderzoek onder familiebedrijven. Ik ben blij met de benoeming van Marta Berent-Braun op de Van Lanschot Kempen-leerstoel. Hierdoor versterkt Nyenrode haar onderwijs- en onderzoekprogramma familiebedrijven voor de lange termijn.'

Meer informatie
Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com
 
Over Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode Business Universiteit werkt aan een duurzame toekomst door studenten en deelnemers te stimuleren zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke leiders. Dit doet Nyenrode door een combinatie van academische theorie, praktische relevantie en persoonlijke ontwikkeling aan te bieden. Nyenrode is een particuliere universiteit, in 1946 opgericht door en voor het bedrijfsleven met een internationale oriëntatie. Zij biedt intensieve academische opleidingen en korte en langere programma’s binnen de vakgebieden business, management, accountancy, controlling en fiscaal recht en verricht ook onderzoek in deze vakgebieden. www.nyenrode.nl

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij