Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 25 augustus 2022

Van Lanschot Kempen: nettowinst € 48,2 miljoen en netto-instroom in AuM € 4,9 miljard in H1 2022

Gepubliceerd: 7.30 uur

 • Nettowinst € 48,2 miljoen (H1 2021: € 58,3 miljoen), onderliggende nettowinst € 60,7 miljoen (H1 2021: € 59,2 miljoen)
 • Client assets: € 118,5 miljard (2021: € 131,2 miljard) en AuM: € 99,6 miljard (2021: € 112,1 miljard)
 • Netto-instroom AuM Private Clients: € 1,4 miljard en Wholesale & Institutional Clients: € 3,5 miljard
 • Sterke kapitaalratio van 20,2% (2021: 23,7%), daling door hogere kapitaalvereisten voor woninghypotheken
 • Voorstel kapitaaluitkering van € 1,50 per aandeel

Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur: ‘In de eerste helft van dit jaar is door geopolitieke spanningen, inflatie en stijgende rentes meer onzekerheid ontstaan op de financiële markten. In deze omstandigheden onderhouden we nog intensiever contact met onze klanten. Onze bestaande en nieuwe klanten houden vertrouwen in het beleggen van hun vermogen, wat blijkt uit de zeer hoge totale netto-instroom van € 4,9 miljard assets under management. De instroom zien we zowel in het particuliere als in het institutionele segment.

Eerder dit jaar hebben we onze financiële en niet-financiële doelstellingen en kapitaalstrategie aangescherpt. We blijven ons met volle energie richten op verdere winstgevende groei, zowel autonoom als door overnames, in combinatie met een capital-light balans. Daarnaast hebben we goede voortgang geboekt met de implementatie van onze duurzaamheidstrategie en de ontwikkeling van ons nieuwe inclusie- en diversiteitsbeleid.

Ik wil onze collega’s bedanken voor hun inzet waarmee we het solide resultaat bereikt hebben in de eerste helft van dit jaar. Ik ben trots op hun betrokkenheid en inzet voor onze klanten – iets wat zij ook goed waarderen. Natuurlijk wil ik ook onze klanten bedanken voor hun vertrouwen.’

Client assets en assets under management
De totale client assets daalden dit halfjaar door het negatieve koersresultaat en komen uit op € 118,5 miljard (2021: € 131,2 miljard). De netto-instroom in assets under management (AuM) is hoog met € 4,9 miljard, maar door het negatieve koersresultaat van € 17,5 miljard zijn de AuM gedaald naar € 99,6 miljard (2021: € 112,1 miljard).

De netto-instroom in AuM in het segment Private Clients is blijvend sterk en bedraagt € 1,4 miljard. De netto-instroom in het segment Wholesale & Institutional Clients bedraagt € 3,5 miljard. Het spaargeld van onze klanten stijgt licht naar € 11,9 miljard (2021: € 11,7 miljard).

Resultaten eerste halfjaar 2022
De nettowinst bedraagt € 48,2 miljoen (H1 2021: € 58,3 miljoen). De daling is vooral het gevolg van een voorziening van € 9,9 miljoen inzake een rentederivatendossier, zoals bekendgemaakt in mei dit jaar in onze Q1 trading update.

De provisie-opbrengsten zijn met 15% gestegen naar € 201,3 miljoen (H1 2021: € 175,7 miljoen), deels door de overname van een 70%-belang in de Belgische wealth manager Mercier Vanderlinden. De rente-opbrengsten zijn gedaald naar € 69,7 miljoen (H1 2021: € 76,1 miljoen), grotendeels veroorzaakt door lagere marges op hypotheken en lagere opbrengsten uit vergoedingen voor vervroegde aflossingen.

De bedrijfslasten zijn met € 19,2 miljoen gestegen naar € 216,0 miljoen (H1 2021: € 196,8 miljoen). Zoals voorzien zijn de lasten deels toegenomen door Mercier Vanderlinden (ongeveer € 6 miljoen) en door hogere personeelskosten. De komende jaren blijven we investeren om ook toekomstige groei te realiseren.

De stijging van zowel de opbrengsten als de lasten heeft per saldo geleid tot een lichte stijging van de efficiencyratio naar 73,7% (H1 2021: 73,1%).

Dankzij de goede kwaliteit van de kredietportefeuille – die vooral bestaat uit Nederlandse woninghypotheken – is er wederom een vrijval uit de kredietvoorzieningen. Deze vrijval bedraagt in H1 2022 € 7,2 miljoen (H1 2021: € 3,5 miljoen).

Het onderliggend nettoresultaat bedraagt € 60,7 miljoen (H1 2021: 59,2 miljoen). Dit betreft het nettoresultaat gecorrigeerd voor lasten gerelateerd aan de boekhoudkundige verwerking van de overname van Mercier Vanderlinden, reorganisatielasten gerelateerd aan de overname van Hof Hoorneman Bankiers en overige incidentele lasten.

Performance report, presentatie en webcast
Een uitgebreide toelichting op de resultaten van Van Lanschot Kempen kunt u lezen in het performance report en de presentatie over de halfjaarcijfers 2022. Op 25 augustus om 09.00 uur lichten we onze halfjaarcijfers 2022 toe in een conference call. Deze kunt u live volgen  via de pagina Financiële resultaten en ook op een later moment terugluisteren.

Financiële agenda
6 oktober 2022 - Buitengewone algemene vergadering
4 november 2022 - Publicatie trading update derde kwartaal 2022
23 februari 2023 - Publicatie jaarcijfers 2022

Meer informatie
Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download volledig persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij