Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 24 Februari 2022

Van Lanschot Kempen: stijging provisie-inkomsten van 30% en nettowinst naar € 143,8 miljoen

Gepubliceerd: 7.30 uur

 • Nettowinst van € 143,8 miljoen (2020: € 49,8 miljoen), dankzij sterke groei provisie-inkomsten, boekwinsten op verkopen uit de participatieportefeuille en vrijval kredietvoorzieningen
 • Client assets stijgen met 14% naar € 131,1 miljard en AuM stijgen met 13% naar € 112,1 miljard
 • Record netto-instroom in AuM binnen Private Clients van € 3,8 miljard
 • Netto-uitstroom in AuM binnen Wholesale & Institutional Clients van € 4,0 miljard
 • Sterke kapitaalratio van 23,7% (2020: 24,3%)
 • Rendement op eigen vermogen stijgt naar 15,7%
 • Dividendvoorstel van € 2,00 per aandeel (2020: € 0,70 per aandeel)

 

Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur: ‘2021 was een zeer goed jaar voor Van Lanschot Kempen met zowel organische als inorganische groei, een sterke nettowinst en solide kapitaalpositie. De integratie van het overgenomen Hof Hoorneman Bankiers en de samenwerking met Mercier Vanderlinden verlopen voorspoedig.


Het behouden en opbouwen van financiële en natuurlijke waarde over generaties heen is waar Van Lanschot Kempen voor staat. Onze klanten herkennen steeds beter onze duurzame oplossingen. We weten ook dat we als sector en onderneming nog grotere stappen moeten zetten, dus intensiveren we onze activiteiten op dit vlak. Daarnaast gaan we vanaf dit jaar, stapsgewijs, één merk hanteren voor al onze activiteiten: Van Lanschot Kempen. Dit zal onze positie als onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager in West-Europa verder versterken.

In de afgelopen maanden heb ik de organisatie, klanten en collega’s leren kennen. Het is geweldig om te ervaren dat ondernemersgeest en klantfocus overal in het bedrijf voelbaar zijn. Ik wil onze klanten, aandeelhouders en collega’s dan ook hartelijk bedanken voor het vertrouwen én voor het warme welkom dat ik heb gekregen.’

Ontwikkeling clients assets en assets under management
In 2021 stijgen de client assets naar € 131,1 miljard (2020: € 115,0 miljard). De assets under management (AuM) stijgen naar € 112,1 miljard (2020: € 99,0 miljard), vooral dankzij het koersresultaat van € 9,5 miljard en de AuM van Mercier Vanderlinden (€ 3,8 miljard). De netto-instroom binnen het segment Private Clients is zeer hoog en bedraagt € 3,8 miljard. De netto-uitstroom binnen het segment Wholesale & Institutional Clients bedraagt € 4,0 miljard. Aangezien de marge op instroom binnen Private Clients hoger is dan de marge op uitstroom binnen Wholesale & Institutional Clients leidt deze combinatie tot een aanzienlijke verbetering van de beheerprovisie, waarbij ook het positieve koersresultaat heeft geholpen. De totale spaargelden zijn gestegen naar € 11,7 miljard (2020: € 10,1 miljard).

In 2021 hebben we de overname van het 70%-belang in de Belgische wealth manager Mercier Vanderlinden afgerond. We zijn enthousiast over deze samenwerking, die uitstekend past in onze strategie om als onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager een belangrijke speler te zijn in België. Onze totale client assets in België zijn gegroeid naar € 10,7 miljard per eind 2021. Afgelopen jaar hebben we ook, volgens plan, de medewerkers en klanten van Hof Hoorneman Bankiers welkom geheten binnen onze organisatie. Deze klanten hebben nu ook toegang tot ons producten- en dienstenpakket.

Resultaten 2021
In 2021 is het nettoresultaat gestegen naar € 143,8 miljoen (2020: € 49,8 miljoen). De provisie-inkomsten, onze kern-inkomsten, zijn met 30% gestegen naar € 385,5 miljoen, vooral dankzij hogere terugkerende provisies. De rente-inkomsten zijn stabiel en bedragen € 153,6 miljoen (2020: 152,1 miljoen), vooral dankzij groei in de leningenportefeuille en het in rekening brengen van negatieve rente op spaargeld.

Zoals eerder aangekondigd zijn de bedrijfslasten gestegen ten opzichte van 2020 en bedragen € 409,9 miljoen (2020: € 371,8 miljoen). In 2020 was het kostenniveau laag door de kostenbesparende maatregelen vanwege Covid-19. In 2021 zijn de reguliere lasten van Mercier Vanderlinden en Hof Hoorneman Bankiers opgenomen (ongeveer € 16 miljoen). Daarnaast hebben we te maken met hogere (deels variabele) personeelslasten, onder andere door groei van onze IT- en compliance-afdelingen. De komende jaren blijven we investeren om ook toekomstige groei te realiseren.

Dankzij de sterk gestegen inkomsten is de efficiencyratio dit jaar uitgekomen op 68,9%. Hiermee voldoet deze ratio dit jaar aan ons target van maximaal 70-72% per 2025.

De vrijval uit de kredietvoorzieningen bedraagt in 2021 € 11,7 miljoen, dankzij de goede kwaliteit van de kredietportefeuille die vooral bestaat uit Nederlandse woninghypotheken.

In 2021 hebben verkopen uit de participatieportefeuille ook een bijdrage geleverd aan de nettowinst. De verkopen van onze belangen in Fire Safety Holding BV (Gerco) en Quint Wellington Redwood Holding BV leverden ons respectievelijk boekwinsten van ruim € 10 miljoen en ongeveer € 5 miljoen op. De verkoop van Global Property Research BV leverde een boekwinst van € 2,7 miljoen op. Daarnaast droeg de verkoop van het niet-strategische belang in Holonite (Holowell BV) ongeveer € 2 miljoen bij aan de nettowinst. Verder is de waarde van een deelneming van het private equity-fonds Newion II, waarin we investeren, met bijna € 10 miljoen gestegen.

Het onderliggend nettoresultaat is gestegen naar € 159,9 miljoen (2020: € 51,0 miljoen). Dit betreft het nettoresultaat gecorrigeerd voor lasten gerelateerd aan de boekhoudkundige verwerking van de overname van Mercier Vanderlinden, de voorziening voor consumptief doorlopend krediet, reorganisatielasten gerelateerd aan de overname van Hof Hoorneman Bankiers en overige eenmalige lasten.

Capital Markets Day
Op woensdag 11 mei organiseert Van Lanschot Kempen een Capital Markets Day. Tijdens deze middag zal de Raad van Bestuur een update geven over de voortgang van onze langetermijnstrategie.

Performance report, presentatie en webcast
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen kunt u lezen in het performance report en de presentatie over de jaarcijfers 2021. Op 24 februari om 09:00 uur lichten we onze jaarcijfers 2021 toe in een conference call. Deze conference call kunt u live volgen en op een later moment terugluisteren. Kijk op de pagina Financiële resultaten.

Financiële agenda
11 mei 2022 - Publicatie trading update eerste kwartaal 2022
11 mei 2022 - Capital Markets Day
12 mei 2022 - Retail Investor Day
25 mei 2022 - Algemene vergadering
27 mei 2022 - Ex-dividend datum
9 juni 2022 - Betaaldatum dividend 2021
25 augustus 2022 - Publicatie halfjaarcijfers 2022
4 november 2022 - Publicatie trading update derde kwartaal 2022

Meer informatie
Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download volledig persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij