Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 4 november 2022

Van Lanschot Kempen: trading update derde kwartaal

Gepubliceerd: 7.30 uur

 • Sterk kwartaalresultaat, in lijn met eerste twee kwartalen van dit jaar
 • Netto-instroom AuM Private Clients: € 0,4 miljard (ytd: € 1,8 miljard) en Wholesale & Institutional Clients: € 0,2 miljard (ytd: € 3,7 miljard)
 • Client assets: € 115,3 miljard (eind juni 2022: € 118,5 miljard) en AuM: € 96,2 miljard (eind juni 2022: € 99,6 miljard), daling door negatief koersresultaat
 • Zeer sterke kapitaalratio van 19,2%, na aftrek geplande kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel (eind juni 2022: 20,2%)

Jeroen Kroes, Chief Financial Officer van Van Lanschot Kempen: ‘In het derde kwartaal hield de turbulentie op de financiële markten aan. In de contacten die we als trusted advisor met onze private banking-klanten hebben, zien we dat zij belegd willen blijven.

De commerciële ontwikkeling in het derde kwartaal was goed. De totale netto-instroom in assets under management in het derde kwartaal was € 0,6 miljard. Dankzij de expertise die we in huis hebben vanuit de combinatie private banking, investment management en investment banking, verrijken we ons aanbod verder. Zo hebben we dit kwartaal de Private Real Estate Pool geïntroduceerd, een fonds dat investeringen in niet-beursgenoteerd vastgoed op een passende manier toegankelijker maakt voor private klanten.

Ook nieuwe klanten wisten ons te vinden. Zo koos BPF Schilders voor ons als fiduciair manager. Dit pensioenfonds met een belegd vermogen van ruim € 8 miljard verzorgt het pensioen voor ruim 100.000 deelnemers. Dit mandaat start in het vierde kwartaal van dit jaar.’

De totale client assets en assets under management (AuM) daalden dit kwartaal door een negatief koersresultaat en komen uit op respectievelijk € 115,3 miljard (eind juni: € 118,5 miljard) en € 96,2 miljard (eind juni: € 99,6 miljard). Het spaargeld van onze klanten steeg naar € 12,3 miljard (eind juni 2022: € 11,9 miljard). De totale leningenportefeuille bleef stabiel en bedroeg € 9,1 miljard, waarvan € 6,7 miljard hypotheken. Binnen deze hypothekenportefeuille zien we terugloop in het aantal oversluitingen en nieuwe leningen, in lijn met de markt. De hypothekenportefeuille bestaat uit Nederlandse woninghypotheken met een laag risicoprofiel, wat blijkt uit de lage loan-to-value.

Het segment Investment Banking Clients had een sterk kwartaal. In lijn met de eerste helft van dit jaar zagen we ook in het derde kwartaal de provisie-opbrengsten verschuiven vanuit kapitaalmarkttransacties naar M&A-advies en debt advisory.

De samenwerking tussen Van Lanschot België en Mercier Vanderlinden verloopt goed. De klanten van Mercier Vanderlinden maken sinds oktober gebruik van de depotbankfunctie van Van Lanschot Kempen.

Onze kapitaalpositie blijft zeer sterk met een CET 1-ratio van 19,2% (eind juni 2022: 20,2%). De daling van de ratio komt door de verwerking van de voorgenomen kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel. Ook na verwerking van deze teruggave blijft de kapitaalratio ruim boven onze doelstelling van 15% plus een add-on van 2,5% voor overnames, zoals in mei afgegeven.

Financiële agenda
22 december 2022 - Betaaldatum kapitaaluitkering
23 februari 2023 - Publicatie jaarcijfers 2022

Meer informatie
Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij