Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 23 februari 2023

Van Lanschot Kempen: nettowinst van € 84,3 miljoen en netto-instroom in AuM van € 13,7 miljard in 2022

Gepubliceerd: 7.30 uur

 • Nettowinst bedraagt € 84,3 miljoen (2021: € 143,8 miljoen), daling deels door eenmalige last in verband met de versnelde overname van het resterende 30%-belang in Mercier Vanderlinden
 • Provisie-opbrengsten stijgen met 6% en rente-inkomsten stijgen met 6%
 • Netto-instroom AuM Private Clients: € 2,0 miljard en Wholesale & Institutional Clients: € 11,6 miljard
 • Client assets: € 124,2 miljard (2021: € 131,2 miljard) en AuM: € 107,8 miljard (2021: € 115,6 miljard)
 • Sterke kapitaalratio van 20,6% (2021: 23,7%), daling door hogere kapitaalvereisten voor woning-hypotheken en kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel in december 2022
 • Voorstel dividend 2022: € 1,75 per aandeel (2021: € 2,00 per aandeel)
 • Voornemen tot verdere kapitaalteruggave van € 2,00 per aandeel in de tweede helft van 2023, onder voorbehoud goedkeuring toezichthouder

 

Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur: ‘We kijken terug op een veelbewogen jaar waarin de oorlog in Oekraïne, energie-onzekerheid en inflatie hun sporen nalieten op de samenleving en onze klanten. Het negatieve koersresultaat binnen vrijwel alle beleggingscategorieën had impact op elke belegger. Desondanks realiseerden we een hoge netto-instroom in assets under management (AuM) en een toename van spaargelden. Ik ben onze klanten dankbaar voor hun vertrouwen in ons. Ook wil ik mijn collega’s bedanken voor hun persoonlijke en ondernemende aanpak in het afgelopen jaar, waarmee zij onze klanten hebben geholpen in deze turbulente tijden.

In 2022 hebben we onze financiële- en duurzaamheidsdoelstellingen en kapitaalstrategie aangescherpt. Onze focus blijft gericht op verdere winstgevende groei, zowel autonoom als door overnames, met een capital-light balans. We zijn trots op de toevoeging van twee grote Nederlandse klanten binnen onze fiduciair-management-activiteiten. En kort voor het jaareinde kondigden we de overname van het resterende 30%-belang in Mercier Vanderlinden aan, een versteviging van onze positie in België. De managing partners van Mercier Vanderlinden verkrijgen door deze transactie een significant belang in Van Lanschot Kempen, een verankering van onze aandeelhoudersbasis in onze tweede thuismarkt.

Wat mij persoonlijk verheugt is dat ruim 70% van onze collega’s aandeelhouder is van Van Lanschot Kempen, een teken van hun betrokkenheid. Ik ben er trots op dat we in een krappe arbeidsmarkt talent weten te behouden en aan te trekken. In die context zie ik ook de komst van het team van Robeco Retail Nederland bij Evi van Lanschot als een verrijking. Op 2 februari 2023 kondigden we een samenwerking aan met Robeco en de overname van hun online beleggingsplatform met € 4,7 miljard aan AuM. We kijken uit naar een mooie samenwerking en we verwachten de transactie in juni 2023 af te ronden.’

Ontwikkeling client assets en AuM
De netto-instroom in AuM bedraagt € 13,7 miljard en het negatieve koersresultaat bedraagt € 21,5 miljard. De totale AuM daalden daardoor naar € 107,8 miljard (2021: € 115,6 miljard). Het spaargeld van klanten steeg naar € 12,7 miljard (2021: € 11,7 miljard) en de totale client assets kwamen uit op € 124,2 miljard (2021: € 131,2 miljard).

Resultaten 2022
De nettowinst bedraagt € 84,3 miljoen (2021: € 143,8 miljoen). De daling ten opzichte van 2021 wordt grotendeels veroorzaakt door hoge resultaten op deelnemingen in 2021 en de eenmalige lasten gerelateerd aan de overname van het resterende 30%-belang in Mercier Vanderlinden.

De provisie-inkomsten zijn gestegen met 6% naar € 407,8 miljoen (2021: € 385,5 miljoen), vooral dankzij het hogere gemiddelde AuM-niveau. De rente-inkomsten zijn met 6% gestegen naar € 162,7 miljoen (2021: € 153,6 miljoen), gedreven door renteverhogingen van de Europese Centrale Bank in de tweede helft van het jaar.

In 2022 zijn de bedrijfslasten gestegen naar € 438,2 miljoen (2021: €409,9 miljoen), mede door hogere personeelskosten. De stijging betreft vooral de groei in fte naar 1.780 (2021: 1.654), onder andere binnen de IT- en compliance-functies en bij de teams verantwoordelijk voor de beleggingsoplossingen. Daarnaast zijn de bedrijfslasten van Mercier Vanderlinden nu voor een heel kalenderjaar opgenomen, na de overname van een belang van 70% in juli 2021.

In 2022 was sprake van een vrijval uit de kredietvoorziening van € 7,7 miljoen (2021: € 11,7 miljoen) gedreven door enkele klantdossiers. Onderliggend hebben we een toevoeging van € 3,7 miljoen aan de kredietvoorzieningen gedaan in de vorm van een management overlay om rekening te houden met de stijgende inflatie en de onzekere economische situatie. De kredietportefeuille bestaat vooral uit Nederlandse woninghypotheken. Deze portefeuille met woninghypotheken groeide in 2022 met ongeveer € 350 miljoen, maar in de laatste maanden van het jaar vlakte deze groei af, in lijn met de rest van de markt.

De onderliggende nettowinst bedraagt € 117,8 miljoen (2021: € 159,9 miljoen). Dit betreft de nettowinst gecorrigeerd voor lasten gerelateerd aan de boekhoudkundige verwerking van de overname van Mercier Vanderlinden, de voorziening voor consumptief doorlopend krediet, reorganisatielasten gerelateerd aan de integratie van Hof Hoorneman. Overige incidentele lasten kwamen uit op € 6,5 miljoen, hoofdzakelijk gerelateerd aan een schikking in een rentederivatenzaak. Hiervoor werd in het eerste kwartaal van 2022 een voorziening getroffen van € 9,9 miljoen.

Performance report, presentatie en webcast
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen kunt u lezen in het performance report en de presentatie over de jaarcijfers 2022 op de pagina Financiële resultaten.

Op 23 februari om 09.00 uur lichten we onze jaarcijfers 2022 toe in een conference call. Deze conference call kunt u live volgen en op een later moment terugluisteren. Kijk op de pagina Financiële resultaten.

Financiële agenda
4 mei 2023 - Publicatie trading update eerste kwartaal 2023
25 mei 2023 - Algemene vergadering
29 mei 2023 - Ex-dividend datum
6 juni 2023 - Betaaldatum dividend 2022
24 augustus 2023 - Publicatie halfjaarcijfers 2023
2 november 2023 - Publicatie trading update derde kwartaal 2023

Meer informatie
Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij