Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 31 maart 2015

Van Lanschot publiceert Jaarverslag 2014 en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015

Van Lanschot publiceert vandaag de verslagen over het jaar 2014. Het betreft het jaarverslag, het maatschappelijk jaarverslag en het remuneratierapport. Daarnaast is de Jaarrekening 2014 van F. van Lanschot Bankiers NV gepubliceerd. Alle publicaties zijn vanaf vandaag beschikbaar op onze website.
 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Van Lanschot NV wordt op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur gehouden in 's-Hertogenbosch. Het oproepingsbericht en de agenda met toelichting voor deze vergadering zijn nu beschikbaar op onze website.
 
Tom de Swaan en Willy Duron worden voorgedragen voor herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen. Daarnaast wordt Bernadette Langius voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen. Zij is de beoogde opvolger van Heleen Kersten. Bernadette Langius is sinds 2011 lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam en vervulde daarvoor verschillende functies bij ABN Amro, waaronder CEO Private Banking Nederland. De motivatie voor de voordrachten is opgenomen in de toelichting bij de agenda van de AVA.
 
Met het oog op de wettelijk verplichte roulatie van de externe accountant heeft Van Lanschot in de afgelopen periode een selectieprocedure uitgevoerd voor een nieuwe accountant. De Raad van Commissarissen stelt de aandeelhouders voor om PricewaterhouserCoopers Accountants (PwC) te benoemen voor het boekjaar 2016. PwC zal Ernst & Young Accountants (EY) opvolgen als externe accountant. EY heeft de afgelopen jaren de controle uitgevoerd en wordt door de Raad van Commissarissen voorgedragen als externe accountant voor het boekjaar 2015.

 

Meer informatie
Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij