Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 24 augustus 2018

Van Lanschot Kempen: aankondiging BAVA in verband met voorgestelde kapitaalteruggave en voordracht Frans Blom tot lid RvC

Op 5 oktober 2018 zal Van Lanschot Kempen een Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA) houden in verband met de voorgestelde kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel en de voordracht van Frans Blom tot lid van de Raad van Commissarissen. Het voorstel tot kapitaalteruggave is aangekondigd bij de presentatie van de halfjaarcijfers op 22 augustus 2018. Van Lanschot Kempen wil een bedrag van € 1,50 per geplaatst gewoon aandeel A (in totaal ruim € 60 miljoen) aan aandeelhouders teruggeven. De Nederlandsche Bank heeft bevestigd geen bezwaar te hebben tegen dit voorstel.

Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘We zijn verheugd dat we dankzij onze sterke kapitaalpositie een voorstel tot kapitaalteruggave kunnen doen aan onze aandeelhouders. Het is onze ambitie om, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder, voor de periode tot en met 2020 ten minste € 250 miljoen terug te geven aan onze aandeelhouders. Als het voorstel wordt aangenomen hebben we hiervan circa € 210 miljoen gerealiseerd.’

Als de aandeelhouders het voorstel goedkeuren zal de teruggave in beginsel plaatsvinden in december 2018. De kapitaalteruggave wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve, waarmee deze teruggave is vrijgesteld van Nederlandse dividendbelasting. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd. De CET1-ratio blijft ook na deze kapitaalteruggave ruim boven onze kapitaaldoelstelling van 15 – 17%.

Van Lanschot Kempen maakt tevens bekend dat de Raad van Commissarissen voornemens is om Frans Blom (1962) voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Blom is een ervaren bestuurder en heeft uitgebreide ervaring met het opzetten en implementeren van veranderprocessen binnen organisaties en veel relevante kennis over de financiële sector.

De heer Blom is senior partner en managing director van the Boston Consulting Group (BCG). Hij was zes jaar lid van het EMEA management team en vervolgens zes jaar lid van de wereldwijde board van BCG. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming van de heer Blom als commissaris.

Het voorstel tot kapitaalteruggave, de voorstellen tot wijziging van de statuten in verband met de kapitaalteruggave en de voorgenomen benoeming van de heer Blom zullen ter stemming worden gebracht op de BAVA die wordt gehouden op 5 oktober 2018 om 10.00 uur in ’s-Hertogenbosch. Het oproepingsbericht, de agenda met toelichting en de voorstellen tot wijziging van de statuten zijn beschikbaar op de pagina Aandeelhoudersvergaderingen.

 

Meer informatie
Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij