Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 28 augustus 2019

Van Lanschot Kempen: aankondiging BAVA in verband met voorgestelde kapitaalteruggave

Gepubliceerd: 8.30 uur

Op 9 oktober 2019 zal Van Lanschot Kempen een buitengewone algemene vergadering (BAVA) houden in verband met de voorgestelde kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel. Het voorstel tot kapitaalteruggave is aangekondigd bij de presentatie van de halfjaarcijfers op 27 augustus 2019. Van Lanschot Kempen wil een bedrag van € 1,50 per geplaatst gewoon aandeel A aan aandeelhouders teruggeven. De Nederlandsche Bank heeft bevestigd geen bezwaar te hebben tegen dit voorstel.

Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘We zijn verheugd dat we dankzij onze sterke kapitaalpositie opnieuw een voorstel tot kapitaalteruggave kunnen doen aan onze aandeelhouders. Indien dit voorstel wordt aangenomen zal ruim € 60 miljoen worden uitgekeerd aan onze aandeelhouders. In totaal zal dan ruim € 330 miljoen, zowel in de vorm van dividenden als kapitaalteruggaven, aan aandeelhouders zijn uitgekeerd sinds 2016.

We zullen onze kapitaalbasis blijven optimaliseren, waarbij we ruimte zullen houden voor mogelijke overnames. Indien mogelijk blijven we ook kapitaaluitkeringen aan aandeelhouders overwegen, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.”

Als de aandeelhouders het voorstel aannemen, zal de teruggave in beginsel plaatsvinden in december 2019. De kapitaalteruggave wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve, waarmee deze teruggave is vrijgesteld van Nederlandse dividendbelasting. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd. De CET1-ratio blijft ook na deze kapitaalteruggave ruim boven onze kapitaaldoelstelling van 15 – 17%.

Het voorstel tot kapitaalteruggave en de voorstellen tot wijziging van de statuten in verband met de kapitaalteruggave zullen ter stemming worden gebracht op de BAVA die wordt gehouden op 9 oktober 2019 om 09.30 uur in ’s-Hertogenbosch. Het oproepingsbericht, de agenda met toelichting en de voorstellen tot wijziging van de statuten zijn beschikbaar op de pagina Aandeelhoudersvergaderingen.
Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij