Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 25 augustus 2022

Van Lanschot Kempen: aankondiging BAVA in verband met voorgestelde kapitaalteruggave

Gepubliceerd: 8.00 uur

Op 6 oktober 2022 houdt Van Lanschot Kempen een buitengewone algemene vergadering (BAVA) in verband met een voorstel tot teruggave van kapitaal van € 1,50 per aandeel. Het voorstel tot kapitaalteruggave is aangekondigd bij de publicatie van de halfjaarcijfers op 25 augustus 2022. Van Lanschot Kempen wil een bedrag van € 1,50 per geplaatst gewoon aandeel A aan aandeelhouders teruggeven. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met deze kapitaalteruggave.

Als de aandeelhouders tot de kapitaalteruggave besluiten, zal de teruggave in beginsel plaatsvinden in december 2022. De kapitaalteruggave wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd. De CET1-ratio blijft ook na deze kapitaalteruggave ruim boven onze kapitaaldoelstelling van 15% plus een M&A add-on van 2,5% voor overnames.

Tijdens de Capital Markets Day op 11 mei 2022 heeft Van Lanschot Kempen aangekondigd dat zij van plan is om in 2022 en 2023 het extra kapitaal boven een CET 1-ratio van 17,5% uit te keren aan haar aandeelhouders, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder. Deze voorgestelde kapitaalteruggave is hiermee in lijn.

Het voorstel tot kapitaalteruggave en de voorstellen tot wijziging van de statuten in verband met de kapitaalteruggave zullen ter stemming worden voorgelegd aan de BAVA die wordt gehouden op 6 oktober 2022 om 15.00 uur in Amsterdam. Het oproepingsbericht, de agenda met toelichting en de voorstellen tot wijziging van de statuten zijn beschikbaar op de pagina Aandeelhoudersvergaderingen.

Meer informatie
Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com
Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij