Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 29 maart 2022

Vertrek Constant Korthout (CFRO) en voorgenomen benoeming Wendy Winkelhuijzen (CRO) en Jeroen Kroes (CFO)

Gepubliceerd: 8.00 uur

Van Lanschot Kempen maakt bekend dat Constant Korthout na twaalf succesvolle jaren als lid van de Raad van Bestuur en CFRO zal vertrekken per 1 september 2022. 

Toelichting Frans Blom, voorzitter Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen: ‘We zijn Constant zeer dankbaar voor zijn enorme bijdrage aan het succes van de organisatie. De afgelopen drie termijnen is onder leiding van Constant een zeer solide kapitaalpositie opgebouwd met een laag risicoprofiel en uitstekende financiële resultaten. Als allround bestuurder is hij ook succesvol betrokken geweest bij voor ons belangrijke projecten en functies buiten zijn financiële aandachtsgebied. Dit is een mooi moment om de nieuwe generatie na hem de ruimte te bieden. We gaan hem missen als zeer ervaren en betrouwbare bestuurder.’

Toelichting Constant Korthout: ‘Van Lanschot Kempen heeft in de afgelopen twaalf jaar een grote transitie doorgemaakt, van een universele bank naar een gespecialiseerde wealth manager. We hebben een succesvolle kapitaalstrategie geïmplementeerd, met een goed dividend voor de aandeelhouders en ruimte voor overnames. Ik heb hier al die jaren met veel plezier aan gewerkt. Het is nu tijd voor de volgende fase in mijn werkzame leven. Het maakt mij trots dat mijn opvolgers uit de eigen organisatie voortkomen en ik wens hen hierbij veel succes.’

De derde termijn als lid van de Raad van Bestuur en CFRO van Constant Korthout loopt af na afloop van de algemene vergadering die op 25 mei 2022 plaatsvindt. Om een voorspoedige overdracht van de taken van Constant Korthout aan zijn opvolgers te faciliteren heeft de Raad van Commissarissen het voornemen om Constant Korthout te herbenoemen tot 1 september 2022.

De Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen heeft daarnaast het besluit genomen om de functie van CFRO vanaf 1 september te splitsen in de afzonderlijke functies Chief Risk Officer (CRO) en Chief Financial Officer (CFO).

Benoeming Wendy Winkelhuijzen tot CRO
De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om Wendy Winkelhuijzen te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en CRO per 1 september 2022. Wendy werkt sinds 2001 bij Van Lanschot Kempen en is gestart als analist bij corporate finance. Ze heeft verschillende functies vervuld binnen de organisatie, waaronder lid van het Management Team van Private en Business Banking, teamlid bij de strategische heroriëntatie van Van Lanschot Kempen in 2013 en Investor Relations Manager. Op dit moment is zij Managing Director Strategy & Corporate Development.

Benoeming Jeroen Kroes tot CFO
De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om Jeroen Kroes te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en CFO per 1 september 2022. Jeroen werkt al ruim 25 jaar bij Van Lanschot Kempen, waar hij eveneens begon als analist bij corporate finance. Inmiddels heeft hij verschillende functies gehad binnen de organisatie: na ruime tijd bij corporate finance werd hij projectleider van de strategische heroriëntatie in 2013 om daarna benoemd te worden in zijn huidige functie van Managing Director Finance, Reporting & Control.

Toelichting Frans Blom: ‘De Raad van Commissarissen is zeer verheugd met de benoemingen van Wendy Winkelhuijzen als de nieuwe CRO en Jeroen Kroes als de nieuwe CFO. Wendy heeft een duidelijke mening die zij met tact kan overbrengen; zij is analytisch, gedisciplineerd, nauwgezet en effectief in haar optreden. Jeroen heeft een goede antenne voor wat er speelt binnen de organisatie, is goed benaderbaar en empathisch, en een echte teamspeler. Met deze uitstekende kandidaten uit de eigen organisatie zien we de toekomst vol vertrouwen tegemoet.’

Toelichting Wendy Winkelhuijzen: ‘De afgelopen jaren is hard gewerkt om de compliance- en risicofuncties verder te versterken. Het creëren van een separate CRO-functie past daar goed bij. Mijn ervaring in de afgelopen jaren met onze recente acquisities en de aandacht daarbinnen voor compliance en risicomanagement zal mij hierbij goed van pas komen. Ik zal me samen met mijn collega’s van de betreffende afdelingen inzetten voor een goed compliance-klimaat en het optimale risicoprofiel voor Van Lanschot Kempen, nadrukkelijk ook in samenwerking met de business.’

Toelichting Jeroen Kroes: ‘De afgelopen tien jaar heb ik zeer nauw samengewerkt met Constant en ik neem met veel plezier het CFO-deel van zijn functie over. Het is mooi om binnen Van Lanschot Kempen de mogelijkheid te hebben om het werk te doen waar je energie van krijgt en de ruimte te krijgen om je te kunnen ontwikkelen. Ik zie ernaar uit om met mijn collega’s in de Raad van Bestuur het solide financiële beleid van de afgelopen jaren verder voort te zetten.’

De toezichthouders hebben de benoemingen van zowel Wendy Winkelhuijzen als Jeroen Kroes goedgekeurd en de ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven over hun benoemingen.

Van de voorgenomen (her)benoemingen zal kennis worden gegeven tijdens de algemene vergadering die op 25 mei 2022 zal worden gehouden.

Meer informatie
Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com
Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij